DZIENNIK ELEKTRONICZNY

UWAGA RODZICE / OPIEKUNOWIE

Aby uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego należy:

1. Podać swój adres e-mail wychowawcy klasy.
2. Pomyślnie przejść proces pierwszego logowania na podstawie poniższej instrukcji:

Uruchomienie e-dziennika - pierwsze logowanie

Ewentualne problemy proszę zgłaszać na adres email:    sp5_pracownia@op.pl

UWAGA! Bardzo proszę w treści listu podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz pesel - informacje te są potrzebne do prawidłowej identyfikacji dziecka w bazie danych.