10.09.2019r.


28.08.2019r. Prośba do Rodziców uczniów klas IV – VIII!

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wyposażenia uczniów w dodatkowe przybory do przedmiotów realizowanych w klasach IV – VIII. Są one zawarte w treści "Załącznika nr 1 do Uchwały nr 21/2018/2019 Rady Pedagogicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach z dnia 17.06.2019r." pod adresem:

http://oswiata.bip-pabianice.pl/bip_download.php?id=1189

Prosimy o zaopatrzenie dzieci w zeszyty o objętości stron wskazanej dla danego przedmiotu. Nie ma potrzeby kupowania zeszytów grubszych niż wskazane (!), np. w klasie IV do j. polskiego – zeszyt w linię 32 kart., do historii – zeszyt w kratkę 32 kart. itd. – wg informacji dla danego przedmiotu w klasie.

Harmonogram inauguracji roku szkolnego w poście poniżej.

Zapraszamy do szkoły!


28.08.2019r.    W dniu 21 sierpnia 2019r. zespół problemowy  ds. wyboru spośród złożonych przez firmy ubezpieczeniowe oferty na zawarcie ubezpieczenia NNW dzieci i uczniów i personelu szkoły, powołany zarządzeniem nr 1/2019/2020 Dyrektora szkoły z dnia 12 sierpnia 2019r., dokonał analizy pod względem kluczowych elementów produktów ofert firm ubezpieczeniowych, które wpłynęły do szkoły bezpośrednio lub za pośrednictwem brokerów.

Zespół proponuje kontynuację współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Compensa S.A. z zachowaniem zasady dobrowolności ubezpieczenia dzieci  i dobrowolności wyboru ubezpieczyciela przez rodziców.

Wszystkie informacje znajdują się w zakładce - ubezpieczenie dzieci.


ZAPRASZAMY DO SZKOŁY!

Harmonogram inauguracji roku 2019/20 – 2 września (poniedziałek):

godz. 9.00 – klasy pierwsze
(spotkanie w sali gimnastycznej, podział na klasy, spotkanie z wychowawcami w pracowniach):
kl. I a – pracownia nr 1
kl. I b – pracownia nr 4

godz. 10.00 – klasy II – VI – spotkania z wychowawcami w pracowniach:
II a – pracownia nr 4
II b – pracownia nr 1
III a – pracownia nr 3
III b – pracownia r 2
IV a – pracownia nr 16
V b – pracownia nr 7
V c – pracownia nr 8
VI a – pracownia nr 6
VI b – pracownia nr 5
VI c – pracownia nr 11

godz. 11.00 – klasy VII i VIII (spotkania z wychowawcami, udział w uroczystości inauguracji r. szk.):
VII a – pracownia nr 11
VII b – pracownia nr 14
VIII a – pracownia nr 12
VIII b – pracownia nr 16

Ok. godz. 12.00 w sali gimnastycznej rozpocznie się miejska uroczystość inauguracji roku szkolnego z udziałem władz miasta oraz zaproszonych gości (boisko będzie udostępnione do zaparkowania samochodów).
W uroczystości wezmą także udział uczniowie klas VII i VIII
(zgodnie z „Ceremoniałem szkolnym” obowiązują stroje odświętne (galowe) i „złota” tarcza szkolna).
Uczniom przypominamy o obowiązku zmiany obuwia
bez względu na warunki atmosferyczne (!).


ROK SZKOLNY 2019 - 2020

 


19 czerwca (środa)
Harmonogram uroczystości zakończenia roku szkolnego:

Klasa I a godz. 10.00 pracownia nr 4
Klasa I b godz. 10.00 pracownia nr 1
Klasa II a godz. 10.00 pracownia nr 3
Klasa II b godz. 10.00 pracownia nr 2
Klasa III a godz. 9.00 pracownia nr 1
Klasa IV b godz. 10.00 pracownia nr 7
Klasa IV c godz. 9.00 pracownia nr 2
Klasa V a godz. 10.00 pracownia nr 15
Klasa V b godz. 10.00 pracownia nr 6
Klasa V c godz. 9.00 pracownia nr 14
Klasa VI a godz. 10.00 pracownia nr 11
Klasa VI b godz. 10.00 pracownia nr 14

Uroczyste zakończenie nauki w szkole dla klas VIII z udziałem klas VII odbędzie się o godz. 9.00 w sali gimnastycznej, a następnie w pracowniach:

Klasa VIII a nr 12
Klasa VIII b nr 5
Klasa VIII c nr 10
Klasa VII a nr 9
Klasa VII b nr 16


W dniach 13.06.- 18.06 lekcje odbywają się wg planu:

1 lekcja 8.00 – 8.45
2 lekcja 8.55 – 9.40
3 lekcja 9.50 – 10.35
4 lekcja 10.45 – 11.30
5 lekcja 11.50 – 12.20
6 lekcja 12.40 – 13.10
7 lekcja 13.25 – 13.55
8 lekcja 14.00 – 14.30
9 lekcja 14.35 – 15.10

We wtorek, 18 czerwca, zmieniony plan lekcji. Prosimy o sprawdzenie w e-dzienniku dla poszczególnych klas.

13.06.2019r. Trzynasty Bury Miś. Trzecie miejsce zajęła klasa 5a w 13. Integracyjnym Rajdzie „Burego Misia”, zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy …” i Starostwo Powiatowe w Pabianicach.
Trasa wędrówki wiodła z Lewitynu przez Las Miejski do Stowarzyszenia „Granica”. Na trasie młodzi piechurzy rywalizowali w konkurencjach sprawnościowych.
Dodatkowymi zadaniami dla drużyn była opieka nad wielkim misiem i zbieranie śmieci na szlaku.
Ponadto wyróżniono Emilię Trzeszczak i Julię Kucz.
(tekst i foto: A. Duda)


22.05.2019r. Klasa Ia wzięła udział w ogólnopolskiej akcji WIELKA MAPA POLSKI, której organizatorem jest Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Akcja skierowana jest do uczniów i nauczycieli klas młodszych i polega na wymianie pocztówkowej pomiędzy szkołami z całej Polski. W ramach programu otrzymaliśmy „Wielką Mapę Polski”, która znalazła specjalne miejsce w naszej klasie. Akcja ma oczywiście walor edukacyjny, ponieważ raz w tygodniu na stronie WSiP udostępniane są bardzo ciekawe materiały, które pozwalają poznać wiele zakątków naszego pięknego kraju.
My już swoje pocztówki przygotowaliśmy i niebawem trafią do naszych rówieśników ze szkół w różnych miastach w Polsce. Dziękujemy również za pocztówki z pozdrowieniami, które już zdobią naszą mapę.

Wychowawca klasy, Joanna Pacześ-Andrzejewska.


Uwaga!
Ważny komunikat dla Rodziców i Uczniów
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach!

Na podstawie powiadomienia skierowanego przez Zarząd Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pabianicach o zawieszeniu akcji strajkowej informuję, że z dniem 29 kwietnia (poniedziałek) nauczyciele podejmą pracę w wymiarze określonym planem zajęć szkolnych.

W poniedziałek i wtorek zajęcia odbędą się wg obowiązującego planu lekcji z wyjątkiem klas, których uczniowie uczestniczą w zaplanowanej wcześniej wycieczce. Proszę o sprawdzenie zmian w związku z zastępstwami za nieobecnych nauczycieli.
Uczniowie pozostałych klas przygotowują się do zajęć wg zaleceń nauczycieli przekazanych na ostatnich lekcjach przed dniem 8 kwietnia.

Mimo letnich warunków pogodowych przypominam o obowiązku zmiany obuwia na terenie szkoły. Boisko szkolne będzie udostępnione w czasie tzw. długich przerw (po 4, 5 i 6 lekcji) przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

***************************

W czwartek, 2 maja, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, zaplanowany został tzw. dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewni opiekę dzieciom, których rodzice zadeklarują taką potrzebę. W tym dniu stołówka szkolna będzie nieczynna, w związku z tym prosimy o zaopatrzenie dzieci w posiłek na czas pobytu w szkole.

W dniach świątecznych (1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi i 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja) w imieniu organizatorów zapraszam do udziału w imprezach, które odbędą się na terenie miasta i powiatu (np. 3 maja: uroczystości przy Pomniku Niepodległości, Bieg Konstytucji 3 Maja, Rodzinny Piknik Patriotyczny na Bulwarach im. F. Kruschego: www.facebook.com

 

W dniu 2 maja odbędzie się rajd rowerowy pn. „Biało – Czerwona na rowerze”. Szczegółowe informacje dostępne na stronach internetowych i w ogłoszeniach:

https://www.facebook.com/…/a.99877313357…/2036920443097629/…

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2147440551958261&id=100000770127016

Z poważaniem
Jerzy Kaczmarek, dyrektor szkoły


Na środę, tj. 24 kwietnia nauczyciele zapowiadają kontynuację strajku, tym samym nadal nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne i wychowawcze.

Informujemy, że w tej sytuacji szkoła nie ma możliwości organizacyjnych i kadrowych, by zapewnić opiekę wszystkim dzieciom.


Środa, 17 kwietnia - ósmy dzień strajku.

Dzisiaj także odbędzie się ostatni z trzech egzaminów ósmoklasisty - uczniowie napiszą test z języka obcego.
Z uwagi na powyższe szkoła ma bardzo ograniczone możliwości zapewnienia opieki dzieciom - wszyscy niestrajkujący nauczyciele realizują zadania zespołów nadzorujących.

Prosimy o zapewnienie opieki we własnym zakresie.

Przypominamy także, że od jutra rozpoczyna się przerwa świąteczna i potrwa do wtorku włącznie.


W tym okresie szkoła nie realizuje zadań opiekuńczych.


W dniach 15, 16 i 17 kwietnia br. odbywają się egzaminy ósmoklasistów. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w wiadomościach przesłanych za pośrednictwem e-dziennika.

W tych dniach uczniowie klas I – VII nie mają zajęć dydaktycznych.

W związku z powyższym oraz trwającą nadal akcją strajkową zwracamy się z prośbą o zapewnienie opieki dzieciom z uwagi na ograniczone w tym okresie możliwości organizacyjne szkoły.
W szczególnych przypadkach uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy szkolnej w godzinach jej pracy.

 


PS. Poniżej link do informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Pabianicach:
 https://um.pabianice.pl


Rekolekcje wielkopostne dla dzieci odbędą się w dniach 01-03 kwietnia  2019 roku
/poniedziałek, wtorek, środa/   według następującego planu:
 
     godz.        8.30 klasy I, II, III      
 
     godz.        10,00 klasy IV, V, VI
 
     godz.        11.30 klasy VII, VIII
 
Informacja dla dzieci jedzących obiady.

 

klasy I, II, III       - obiad ok. godz. 10.00
klasy IV, V, VI      - obiad ok. godz. 11.30
klasy VII, VIII     - obiad ok. godz. 13.00

 


28.03.2019r. Powiatowy Konkurs Cheearleaders. Już po raz piąty Powiatowy Konkurs Cheearleaders zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 8 w Pabianicach. Impreza, w której uczestniczy od pierwszej edycji także nasz zespół nabiera rozpędu. Coraz więcej jest uczestników i coraz wyższy poziom ich przygotowania do trudnych zmagań na parkiecie. Gratulacje dla organizatorów oraz wszystkich zespołów i ich opiekunów! Szczególne wyrazy uznania dla naszych cheerleaders, którzy, co warto podkreślić, przygotowują wszystkie układy taneczne całkowicie samodzielnie!

 


27.03.2019r. Sukces naszych Geografów. Uczniowie klasy 7b: Weronika Łuczak oraz Wiktor Balcerzak zdobyli nagrody w konkursie organizowanym przez Oddział PTTK w Pabianicach pt. „Poznajemy Ojcowiznę".

Zadaniem siódmoklasistów było wykonanie pracy (pisemnej lub multimedialnej) na jeden z kilku zaproponowanych bloków tematycznych. Weronika wykonała pracę pisemną pt. „Historia Mojej Ojcowizny- Pabianic”, w której spostrzegawczym okiem przedstawiła swoje refleksje związane z naszym miastem i najważniejszymi miejscami w jego przestrzeni. Wsparła się przy tym publikacjami, które podejmują temat naszego miasta Pabianic. Wiktor wykonał prezentację multimedialną pt. „Moje ulubione ścieżki turystyczno- krajoznawcze”, w których opisał swoje wędrówki szlakami tatrzańskimi i sudeckimi. Praca ucznia była poparta jego wspomnieniami i autorefleksjami na temat zwiedzonych miejsc, a także dodatkowo udokumentowana pieczątkami PTTK, które uzbierał podczas wycieczek. 26 marca uczniowie odebrali nagrody na uroczystości zorganizowanej przez Pabianicki Oddział PTTK we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Pabianicach, gdzie przedszkolaki zaprezentowały publiczności bogaty program artystyczny, utrzymany w tematyce patriotycznej. Wiktor Balcerzak zajął II miejsce w kategorii prac multimedialnych, natomiast Weronika Łuczak otrzymała wyróżnienie w kategorii prac pisemnych. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz gadżety przydatne do turystycznych podbojów.

Gratulujemy sukcesu naszym Młodym Geografom ,zwłaszcza że po raz pierwszy brali udział w takich zmaganiach, a sukces na etapie powiatowym zwiastuje dalszy rozwój geograficznych pasji.

Maria Stencel


26.03.2019r. RECYTUJEMY WIERSZE CZESŁAWA MIŁOSZA. W piątek, 21 marca 2019 roku, w SP5 odbyła się trzecia edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego z Elementami Gry Aktorskiej. Konkurs ma celu promowanie twórczości polskich noblistów w dziedzinie literatury. W tym roku pochyliliśmy się nad wierszami człowieka, który dostał Nagrodę Nobla za umiejętność opisywania tego, jak funkcjonuje ludzkość w czasie konfliktu. Przyznając w 1980 roku Czesławowi Miłoszowi najwyższe wyróżnienie podkreślano, że poeta zachował umiejętność mówienia w sposób zrozumiały o trudnych sprawach. A jednak nie miała łatwego zadania grupa uczniów, którzy postanowili zgłębić tę twórczość. Tym bardziej, że znalazły się w niej – obok ósmoklasistów – także dzieci z klasy czwartej.
W konkursie wystąpiły dwadzieścia dwie osoby, w tym trzy duety. Większość uczestników przygotowywała się do występu od stycznia. Uczniowie czytali wiersze, tłumaczyli pojedyncze metafory (na podstawie wybranych wersów powstały bardzo ciekawe ilustracje), a nawet dokonywali całościowych interpretacji. Dopiero potem uczestnicy konkursu zaczynali uczyć się na pamięć wybranych tekstów. Ocenie podlegały: stopień pamięciowego opanowania tekstu, wymowa i intonacja, umiejętności aktorskie, dobór repertuaru i ogólne wrażenie artystyczne. Jury oceniające występy – p. H. Kurasiewicz, p. D. Olejnik i p. D. Stolińska – wyróżniło sześcioro recytujących. Pierwsze miejsce zdobyła Amelia Otto z klasy VIb z wierszem pt. Piosenka o porcelanie. Na drugim znalazły się trzy uczennice: Vanessa Golan z klasy IVb (Droga), Zuzanna Koźlenko z VIIIa (Głos) oraz Julia Niewiadomska z Vc (Wezwanie). Trzecie miejsce zajęli ex aequo Martyna Barłożewska z klasy VIb (Na śmierć Tadeusza Borowskiego) i Aleksander Ciemnoczołowski z VIIIb (Do polityka). Jak podkreśliło jury, wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zadania i wszyscy stali się znawcami wybranego fragmentu twórczości Czesława Miłosza.
„Żebym wreszcie powiedzieć mógł, co siedzi we mnie…” - marzył skromnie poeta na kilka lat przed śmiercią. Dziś, prawie czterdzieści lat po tym, jak jego twórczość została doceniona na całym świecie (przetłumaczono ją na czterdzieści cztery języki), na nowo odkrywamy jej bogactwo i wciąż uniwersalny przekaz
.

Sylwia Grzeszna


24.03.2019r. Angielski w muzeum. W piątek klasa 7a uczestniczyła w warsztatach wykonywania toruńskich pierników w pabianickim muzeum. Jednak nie były to zwykłe warsztaty, nie tylko dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o gospodarce w XlX wieku i ćwiczyliśmy umiejętności kulinarne, ale również doskonaliliśmy angielski w codziennej sytuacji. Utrwaliliśmy słownictwo związane z produktami spożywczymi w tym przypadku stosowanymi do produkcji pierników oraz poznaliśmy czasowniki opisujące wykonywane czynności kulinarne. Jednomyślnie oceniliśmy, że tego typu lekcja angielskiego w realiach codzienności związana z praktycznym działaniem na długo pozostanie w naszej pamięci.
Udowodniliśmy, że poza murami szkoły można także podejmować wysiłek edukacyjny i współpracować w grupie.

Małgorzata Kuna


24.03.2019r. „Piątka” szlakiem Aleksandra Kamińskiego (ps. „Kamyk”). Sobotni poranek 23 marca uczniowie naszej szkoły rozpoczęli turystyką aktywną. Zachęceni piękną i słoneczną aurą wyruszyli w XV Rajdzie „Kamyka”, organizowanym przez pabianicki Oddział PTTK we współpracy z Placówką Opiekuńczo- Wychowawczą w Porszewicach. Placówka nosi imię Aleksandra Kamińskiego i corocznie organizuje rajd przypominający postać słynnego autora powieści „Kamienie na szaniec”. Dwoje uczniów naszej szkoły zdobyło główne konkursowe nagrody, wykazując się szczegółową wiedzą na temat losów słynnego harcmistrza. Wiktoria Szymańska z klasy 5b zajęła I miejsce, natomiast Jerzy Wojtas (5b) – II miejsce. Szkoła Podstawowa nr 5 zdobyła także dyplom za uczestnictwo, oraz została wyróżniona za… wyjątkowo dobre, odblaskowe oznakowanie na trasie rajdu  .

Maria Stencel


20.03.2019r. Nasi uczniowie w Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W dniu 15.03.2019 odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Szkołę reprezentowały dwa trzyosobowe zespoły:
- w kategorii klas I - VI: Julia Niewiadomska, Stanisław Karcz i Krystian Śliwiński.
-w kategorii klas VII - VIII oraz gimnazjum: Lidia Gozdecka, Zuzanna Prochuń, Aleksandra Goclik.
Jak co roku konkurs zorganizowała i poprowadziła Ochotnicza Straż Pożarna w Pabianicach. W komisji zasiedli druhowie z OSP, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego. W budynku OSP tłum gęstniał już przed godziną 10.00. Udział w tym turnieju jest sprawą prestiżową dla wielu szkół, dlatego konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na rozwiązanie testów składających się z trzydziestu niełatwych i często podchwytliwych pytań uczestnicy mieli tylko 45 minut. Presja duża, czasu mało. Uczniowie "Piątki" oddali jednak swoje testy przed czasem.
W dużym napięciu czekaliśmy na ogłoszenie wyników. Lidia Gozdecka, Julia Niewiadomska i Krystian Śliwiński zostali wywołani do dogrywki. Emocje całej reprezentacji zostały jeszcze bardziej podsycone. Ostateczna klasyfikacja ucieszyła nas wszystkich.
Czwarte miejsce w grupie pierwszej wywalczył Krystian Śliwiński, trzecie - Julia Niewiadomska, drugie - Stanisław Karcz. Na pierwszym miejscu w kategorii klas VII-VIII uplasowała się Lidia Gozdecka.
Ponadto Szkoła Podstawowa nr 5 zdobyła puchar za zajęcie pierwszego miejsca drużynowo w grupie pierwszej. Tym samym nasi reprezentanci zakwalifikowali się do etapu powiatowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się 27.03.2019r. w OSP Górka Pabianicka.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielkiego sukcesu w kolejnym etapie.

(tekst i foto: Paweł Szafrański, opiekun zespołu)


20.03.2019r. W Szkole Podstawowej nr 9 odbyła się XVII edycja Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „Świstak”. Dwoje uczniów z naszej szkoły – Joanna Stefańska (kl. VIII b) i Adrian Grzelka (kl. VII b) – po eliminacjach wewnątrzszkolnych, zakwalifikowało się do konkursu i zmagało się z trudnymi zadaniami na czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, pisaniem listu, zadaniami kulturowymi oraz leksykalno – gramatycznymi. Po tej części konkursu tylko dziesiątka najlepszych uczniów przeszła do kolejnego etapu, którym było wypowiadanie się w języku angielskim, zarówno w parach, jak i indywidualnie na podany temat.
Miło nam poinformować, że Joanna Stefańska zajęła w konkursie drugie miejsce!
Gratulujemy sukcesu.

(tekst i foto: Marta Tomczyk)


20.03.2019r. Podczas zebrania rady Samorządu Uczniowskiego odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu flagowego, który adresowany był do uczniów klas starszych w ramach innowacji pedagogicznej z języka angielskiego. Celem konkursu było promowanie nauki języka angielskiego poprzez zabawę i poznanie kultury krajów anglojęzycznych.
Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu flagi danego kraju angielskojęzycznego dowolną techniką. Każda klasa wykonywała inną flagę: najmłodsi flagę Wielkiej Brytanii, piątoklasiści Kanady, klasy szóste flagę USA i najstarsi flagę Walii.
Jury stanęło przed niezwykle trudnym zadaniem, bowiem wszystkie prace zachwycały swoją oryginalnością i starannością wykonania.
Wyniki przedstawiają się następująco.
Na poziomie klas czwartych pierwsze miejsce ex aequo zajęły Gabriela Szubert z 4b i Natalia Kowalczyk z 4c,
z klas piątych zwycięskie prace to prace Igi Basińskiej i Wiktorii Szymańskiej z klasy 5b oraz Wiktorii Szubert z 5c,
na poziomie klas szóstych I miejsce zajęła Amelia Otto z kl.6b, z klas siódmych najlepszą pracę wykonała Alicja Kowalczyk z 7b, w klasach ósmych I miejsce zajął Kacper Czarnecki z kl.8b.
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zaangażowanie w konkursie.

Organizatorki
Marta Tomczyk
Małgorzata Wójtowicz-Kuna


17.03.2019r KONKURS NA NAJBARDZIEJ ZIELONĄ KLASĘ „FEEL GREEN”. W piątek, 15 marca, odbył się KONKURS NA NAJBARDZIEJ ZIELONĄ KLASĘ „FEEL GREEN” w ramach szkolnych obchodów Dnia Św. Patryka, patrona Irlandii.
Celem konkursu było poznanie tradycji i zwyczajów krajów anglojęzycznych oraz rozbudzanie zainteresowań nauką języka angielskiego.
Uczniowie klas 4 -8 oraz chętne klasy młodsze założyły tego dnia do szkoły ubrania koloru zielonego. Podczas zajęć języka angielskiego nie zabrakło zielonych symboli szczęścia, naszej rodzimej, czterolistnej kończyny i irlandzkiej trójlistnej tzw. shamrock. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego sprawdzili w piątek ile osób z każdej klasy ma na sobie kolor zielony. Przeprowadzono również mini quiz dotyczący wiedzy o Irlandii. W konkursie na najbardziej zieloną klasę Feel Green zwyciężyła klasa 8 c.
Gratulujemy!


11.03.2019r.  Dzień spódniczki i sukienki czyli Dzień Kobiet w Piątce. SP5 jest szkołą o stuletniej tradycji, ale także do tradycji przywiązaną, czemu wyraz dał samorząd uczniowski w Dniu Kobiet, 8 marca. Z jego inicjatywy zrodził się pomysł nadania nowego image temu od lat obchodzonemu świętu. Rada SU w porozumieniu z opiekunem zaproponowała, by 8 marca był… dniem sukienki i spódniczki. Wszystkie uczennice, nauczycielki, a także panie z administracji przybyły do szkoły ubrane w te, jakże eleganckie, stroje. W tym dniu najważniejszy był jednak klimat otwartości, życzliwości i wysokiej kultury. Tego typu wydarzenia bardzo integrują środowisko szkolne, ale przede wszystkim jest to okazja do refleksji, iż są takie dni w roku, kiedy wypada założyć stosowny do okazji ubiór. Warto pielęgnować te tradycje, aby przekazać je kolejnym pokoleniom.
Małgorzata Kuna, opiekun SU


08.03.2019r.  W SP 16 w Pabianicach odbył się powiatowy konkurs Spelling Bee, którego celem było doskonalenie umiejętności językowych, w szczególności literowania w języku angielskim. Po eliminacjach wewnątrzszkolnych do kolejnego etapu przeszli Wiktoria Szubert i Aleksander Pogocki. Drugi etap polegał na rozpoznawaniu i zapisywaniu pojedynczych liter oraz rozpoznawaniu i zapisywaniu literowanych słów z podaniem ich znaczenia. Trzeci etap był zdecydowanie trudniejszy i obejmował literowanie wylosowanych i przeczytanych wyrazów oraz literowanie usłyszanych wyrazów.
Miło nam poinformować, że Olek z 5c jest naszym mistrzem literowania i otrzymał wyróżnienie w konkursie Spelling Bee.
Wielu sukcesów językowych Olku.
W SP 16 w Pabianicach odbył się powiatowy konkurs Spelling Bee, którego celem było doskonalenie umiejętności językowych, w szczególności literowania w języku angielskim. Po eliminacjach wewnątrzszkolnych do kolejnego etapu przeszli Wiktoria Szubert i Aleksander Pogocki. Drugi etap polegał na rozpoznawaniu i zapisywaniu pojedynczych liter oraz rozpoznawaniu i zapisywaniu literowanych słów z podaniem ich znaczenia. Trzeci etap był zdecydowanie trudniejszy i obejmował literowanie wylosowanych i przeczytanych wyrazów oraz literowanie usłyszanych wyrazów.
Miło nam poinformować, że Olek z 5c jest naszym mistrzem literowania i otrzymał wyróżnienie w konkursie Spelling Bee.
Wielu sukcesów językowych Olku.Z głębokim żalem przekazujemy tę smutną wiadomość. Prosimy byłych uczniów oraz współpracowników p. Haliny Klupczewskiej o upowszechnienie tej informacji.
Cześć Jej Pamięci!


1.02.2019r.   KONKURS „ASTERIKS I OBELIKS. TAJEMNICA MAGICZNEGO WYWARU”

 
Zapraszamy uczniów klas starszych pabianickich szkół podstawowych do udziału w konkursie na krótki tekst poświęcony twórczości filmowej i literackiej. Aby wziąć udział w konkursie należy obejrzeć wskazany film oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe, odwołując się do książek. Tekst nie powinien przekroczyć jednej strony maszynopisu.
Autorzy trzech najciekawszych prac otrzymają cząstkowe oceny celujące z języka polskiego oraz vouchery na seans filmowy ufundowane przez kino TOMI.
Zadanie konkursowe: Zredaguj przepis na magiczny wywar ułatwiający zapamiętywanie. Odwołaj się do animacji pt. „Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru” oraz dowolnej lektury.
Prace należy wysyłać na adres: sgrzeszna@sp5pabianice.pl do 6 lutego 2019 r.
W poprzedniej edycji konkursu oceny celujące i vouchery otrzymały: Gabriela Szubert (kl. IVb), Wiktoria Szubert (kl. Vc) oraz Natalia Ruta (kl. VIIIc).
Sylwia Grzeszna, organizator konkursu


Zapraszamy na spotkania Oddziałowych Rad Rodziców z wychowawcami klas wg poniższego harmonogramu.
W klasach VIII przewidywane są krótkie spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, które zgłosiły się z prośbą o możliwość przedstawienia oferty edukacyjnej.

Na czas zebrań boisko będzie dostępne do zaparkowania samochodu, jeżeli w dniach poprzedzających nie będzie obfitych opadów śniegu.
Wjazd od ul. Zamkowej (za budynkiem świetlicy).
UWAGA! Wysoki próg!


30.01.2019r. KONKURS KULTUROWY

W styczniu w naszej szkole odbył się kolejny konkurs języka angielskiego w ramach innowacji pedagogicznej „English in Action - z angielskim wszędzie jesteś w domu.” Tym razem uczniowie klas piątych, szóstych, siódmych i ósmych zmagali się z zadaniami związanymi z kulturą krajów angielskojęzycznych. Pierwszy etap odbył się w połowie stycznia i pozwolił na wyłonienie z każdej z klas dwóch uczniów najlepiej znających historię, geografię, zwyczaje oraz święta i tradycje narodowe państw, w których mówi się w języku angielskim. We wtorek, 29 stycznia dwudziestu uczniów przystąpiło do drugiego etapu konkursu. Rozwiązywali tym razem zadania o podwyższonym poziomie trudności. I mimo, że łatwo nie było … wyniki są zaskakująco dobre, a poziom wyrównany … ale o tym dowiecie się więcej już wkrótce! Oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się na apelu w dn. 6 lutego. Sponsorami upominków są wydawnictwa językowe Macmillan Polska oraz Oxford University Press.

Marta TomczykInformujemy, że w dniu 11 stycznia Prezydent Miasta Pabianic podpisał Zarządzenie Nr 6/2019/P w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do /.../ klas pierwszych szkół podstawowych (https://bip.um.pabianice.pl/zarza…/…/zarzadzenie-nr-6-2019-p).
Zapraszamy rodziców dzieci siedmioletnich zamieszkałych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 5 (link do wykazu ulic z obwodu szkoły:
https://um.pabianice.pl/artykul/…/296/szkola-podstawowa-nr-5)
do złożenia "Zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5" w dniach od 1 do 28 lutego br. do sekretariatu szkoły. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do innej szkoły prosimy o telefoniczną informację o takim zamiarze. Uczniowie spoza rejonu szkoły podlegają procedurze rekrutacji w w/w terminie i wg kryteriów, które określi stosowna uchwała Rady Miasta Pabianic. W takim przypadku obowiązuje złożenie "Wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 5".
Wzory "zgłoszenia" i "wniosku" będą dostępne później w wersji elektronicznej na stronie.


2.01.2019r.      Przypominamy, że 2 stycznia (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewni w świetlicy opiekę dzieciom, których rodzice zadeklarowali taką potrzebę. Obowiązuje obuwie na zmianę. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w kanapki (stołówka będzie nieczynna).

 


Uwaga Rodzice!

W bieżącym roku szkolnym tzw. dyżur opiekuńczy dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Pabianic w dniach roboczych w okresie przerwy świątecznej pełnią nw. szkoły:

SP nr 3, ul. Mokra 28/34                 tel. 42 215 07 25

SP nr 14, ul. Ostatnia 15a                tel. 42 215 62 53

SP nr 9,  ul. Partyzancka 56A         tel. 42 215 28 46

Data:

Godziny:

24.12.2018  (pn.)

7.30 – 12.00

27.12.2018 r. (czw.)

7.30 – 15.00

28.12.2018 r. (pt.)

7.30 – 15.00

31.12.2018r. (pn.)

7.30 – 12.00

W/w szkoły zapewnią opiekę dzieciom, których rodzice zgłoszą taką potrzebę.

Rodzice ucznia, którzy oddają dziecko pod opiekę

zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka do wybranej szkoły

druk SP3                druk SP9                    druk SP14

Wzory kart dostępne są także w sekretariacie szkoły, a w nagłych przypadkach w dniu dyżuru również w siedzibie szkoły pełniącej dyżur. 

Rodziców, opiekunów, którzy we wskazanych dniach zamierzają powierzyć dziecko opiece naszej placówce prosimy o dostarczenie wypełnionych kart zgłoszenia do sekretariatu naszej szkoły lub  szkoły pełniącej dyżur do czwartku - 20 grudnia do godziny 10.30.

Umożliwi to właściwe zaplanowanie i zorganizowanie zajęć dla dzieci.

Prosimy o zaopatrzenie dziecka w drugie śniadanie, napój

oraz obuwie na zmianę.


20.12.2018r. Piątoklasiści kochają czekoladę! Czyli… z wizytą w Manufakturze Czekolady w Łodzi.

Uczniowie klasy 5A oraz 5b przedświątecznie wybrali się do Manufaktury Czekolady „Chocolate Story” w Łodzi, na jedyne w swoim rodzaju (bo aż tak smakowite) warsztaty czekoladowe. Podczas 1,5 godzinnych warsztatów poznawali tajniki produkcji tego słodkiego wyrobu (począwszy od ziarna kakaowca aż po gotowy wyrób goszczący na co dzień w naszych domach). Uczniowie zapoznali się z geografią Afryki oraz Ameryki Środkowej, które słyną ze zbiorów kakaowca, dodatkowo mieli okazję zdegustować ziarno kakaowca, które okazało się być niezwykle gorzkim ! Należało więc piątoklasistów poratować słodyczą gorącej pitnej czekolady. Podczas warsztatów towarzyszyła im prezentacja multimedialna, dzięki której odkryli jak skomplikowanym procesem, wymagającym m.in. fermentacji ziaren kakaowca, temperowania powstałego półproduktu, czy formowania przysłowiowej „tabliczki”, jest produkcja czekolady. Najprzyjemniejszym elementem zajęć było własnoręczne ozdabianie tabliczki płynnej czekolady ulubionymi dodatkami, spośród których uczniowie mieli do wyboru suszone owoce, skórkę pomarańczy, bakalie, orzechy czy nawet… popcorn. Zrobione przez uczniów czekolady miały oczywiście, jak na święta przystało, kształt choinki, a zapakowali je w urocze świąteczne opakowania. Będą miłym prezentem dla najbliższych na nadchodzące Święta.

Maria Stencel


11.12.2018r. W ostatni piątek i sobotę, tj. 7 i 8 grudnia w Pabianicach odbyły się Wojewódzkie Zawody Strzeleckie „Ustrzel Gwiazdkę” zorganizowane przez Pabianicki Klub Strzelecki „WALTER”. Ekipa naszego Piątkowego Koła Strzeleckiego po raz pierwszy mogła wziąć udział w takich zawodach i w piątek stanęła w szranki z uczniami z innych szkół z naszego województwa. Nasi strzelcy wystartowali w dwóch kategoriach wiekowych: młodzicy (do klasy szóstej włącznie) i juniorzy młodsi (uczniowie klas 7, 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum). Młodzicy strzelali z karabinu pneumatycznego w postawie stojącej z podpórką, natomiast juniorzy młodsi strzelali z karabinu bez podpórki lub z pistoletu pneumatycznego. Miło nam poinformować, że Antoni Tszydel z klasy 6b zajął 5 miejsce w karabinie pneumatycznym kategorii młodzików, Martyna Borowska z klasy 8c - 4 miejsce, a Dawid Sobczyk z klasy 7b - 6 miejsce w pistolecie pneumatycznym w kategorii juniorów młodszych w województwie. Dzięki wspaniałym strzałom wszystkich trzynastu uczestników zawodów nasza szkoła wywalczyła II miejsce w kategorii młodzików i III miejsce w kategorii juniorów młodszych. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy im samych strzałów w dziesiątkę w kolejnych zawodach!

(Tekst i foto: M. Tomczyk, opiekun koła)


10.12.2018r. Turyści ze Szkolnego Koła PTTK sobotni poranek spędzili bardzo aktywnie i "mikołajkowo". Recepta na przedłużenie sobie Mikołajek i spędzenie ich w ciekawy sposób? Oni doskonale ją znają! 8 grudnia piętnastoosobowa grupa uczniów z klasy Vb wzięła udział w XXII Rajdzie Mikołajkowym organizowanym przez Klub Turystyki Pieszej „Aaron”, we współpracy z pabianickim oddziałem PTTK.
Więcej informacji już niebawem w trzecim tegorocznym wydaniu naszej internetowej szkolnej kroniki, czyli gazetki ""Piątka" na piątkę".

(tekst i foto: Maria Stencel, opiekun grupy)

FACEBOOK galeria


7.12.2018r. W środę odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Językowego EnglishMaster organizowanego przez SP8 w Pabianicach.
Konkurs składał się z dwóch części pisemnej sprawdzającej znajomość słownictwa, gramatyki i zagadnień z zakresu kultury krajów anglojęzycznych oraz części ustnej sprawdzającej umiejętności komunikacji językowej. Z wielką przyjemnością informujemy, że Angela Budz, uczennica kl.7b, wywalczyła III miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

(tekst i foto: M.Kuna)


7.12.2018r. Zgodnie z tradycją 6 grudnia to ulubiony dzień każdego z nas, małego i dorosłego, bo to Mikołajki, które wprowadzają nas w świąteczny nastrój przed świętami Bożego Narodzenia.
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w tym dniu w naszej szkole roiło się od Mikołajków, Mikołajów i Mikołajek, wszystko mieniło się w kolorach czerwieni, nie zabrakło również bajecznych reniferów. Obowiązywały także inne zasady podczas lekcji, był to bowiem dzień wolny od pytania, uczniowie nie mieli zadanej pracy domowej z czwartku na piątek.
Pamiętajmy jednak, aby ten radosny klimat nie uśpił naszych racjonalnych zachowań i nie wpłynął negatywnie na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

(Tekst i foto: opiekun SU, Małgorzata Kuna)

 FACEBOOK galeria


1.12.2018r. W piątek, 30 listopada, odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Tym razem szczęśliwy los uśmiechnął się do klasy 7a, która wraz z Samorządem Uczniowskim organizowała dyskotekę oraz była odpowiedzialna za przygotowanie smakołyków i napojów w bufecie. Tego dnia najważniejsze jednak były wróżby andrzejkowe, które przygotowali uczniowie klas starszych. Mogliśmy poznać swoją przyszłość, ale także tę bardziej mroczną przepowiednię. Wróżono wszystkim, młodszym i starszym, nawet nauczyciele i rodzice byli ciekawi swej przyszłości. Nie mogło oczywiście zabraknąć konkursu, a w roli prowadzących wystąpiły przedstawicielki SU z kl. 4c, które przygotowały znany i smaczny konkurs konsumpcji jabłka uwiązanego na wstążce na czas trwania utworu muzycznego. Zwyciężczyni rozbiła także przepiękną Piniatę, z której posypały się cukierki dla uczestników zabawy. Nie zabrakło wspólnego tańca, zatańczyliśmy popularną belgijkę dla niektórych zupełnie nową, a inni mogli przypomnieć sobie jego kroki z okresu pobytu na Euroweek. Wszystkie klasy bardzo zaangażowały się w przygotowanie wróżb, a uczniowie klasy 7a zaoferowali przepyszne domowe smakołyki, wiemy jednak doskonale, że to zasługa ich wspaniałych Rodziców, którym za to wielkie zaangażowanie Serdecznie Dziękujemy!

 FACEBOOK galeria


26.11.2018r.  DZIEŃ PATRONA. W piątek, 23 listopada 2018 r., obchodziliśmy święto patrona szkoły, ks. Grzegorza Piramowicza. Wszyscy uczniowie byli ubrani na galowo i już przed pierwszym dzwonkiem delegacja Samorządu Uczniowskiego złożyła kwiaty i zainaugurowała honorową wartę, którą od lat tradycyjnie pełnią uczniowie pod tablicą patrona szkoły,. Tego uroczystego dnia mieliśmy wrażenie, że Grzegorz Piramowicz pukał do naszych pracowni, a to za sprawą jego portretu, który znajdował się na drzwiach wszystkich sal. Niektórzy nawet pochwalili się swoimi zdolnościami artystycznymi wykonując przepiękne portrety naszego patrona. Zobaczcie sami.

(Tekst i foto: opiekun SU - M. Wójtowicz - Kuna)


23.11.2018r. FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA” CZ. II - KONKURS

Zapraszamy uczniów klas starszych pabianickich szkół podstawowych do udziału w konkursie na krótki tekst poświęcony twórczości filmowej i literackiej. Aby wziąć udział w konkursie, należy obejrzeć wskazany film oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe, odwołując się do książek.
Zadania konkursowe:

Klasy V i VI
Jak mogłoby wyglądać spotkanie Newta Scamandera z Adasiem Niezgódką? O czym rozmawiałby Gellert Grindelwald z Białą Czarownicą? Wybierz jednego z bohaterów II części Fantastycznych zwierząt oraz dowolną postać z lektur szkolnych i napisz opowiadanie z dialogiem.

Klasy VII i VIII
Leta Lestrange i Ania Shirley. Newt Skamander i Mały Książę. Napisz charakterystykę porównawczą wybranego bohatera filmowego i postaci z lektur.
Tekst nie powinien przekroczyć jednej strony maszynopisu. Wszyscy uczestnicy, którzy poprawnie wykonają zadanie, otrzymają cząstkową ocenę celującą z języka polskiego. Autorzy trzech najciekawszych prac dostaną także vouchery na seans filmowy ufundowane przez kino TOMI.

Prace należy wysyłać na adres: sgrzeszna@sp5pabianice.pl do 10 grudnia 2018 roku.

Organizatorzy


23.11.2018r    III MIEJSCE W KONKURSIE MITOLOGICZNYM
21 listopada 2018 roku szóstka śmiałków z klasy VIb wzięła udział w III Konkursie Mitologicznym „Z mitologią za pan brat” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 17 w Pabianicach. W rywalizacji wzięło udział dziewięć grup z SP1, SP2, SP3, SP5, SP9 i SP17. Każda szkoła mogła wystawić jedną lub dwie drużyny podzielone na grupy: testową i sportową.

Grupę testową z naszej szkoły tworzyli: Martyna Barłożewska, Amelia Otto i Piotr Wiesetek. Reprezentanci tej grupy rozwiązywali test wiedzy mitologicznej, rozpoznawali bogów oraz ich atrybuty na podstawie krótkich tekstów i zdjęć, wyjaśniali mitologiczne związki frazeologiczne. Uczniowie musieli się wykazać także wiedzą na temat organizacji igrzysk olimpijskich, ponieważ tegoroczny konkurs poświęcony był w szczególności Heraklesowi.
Grupa sportowa w składzie - Jakub Chorąży, Szymon Kopczyński oraz Julia Pastusiak – wzięła udział w bardzo ciekawych konkurencjach wymagających umiejętności współpracy i kreatywności. Uczniowie musieli poradzić sobie z zadaniami przypominającymi słynne 12 prac Heraklesa: walka hydry, strzelanie z łuku, powożenie rydwanem, ujeżdżanie byka czy wodne szaleństwo.
Po zliczeniu punktów za zadania testowe i sportowe wyłonione zostały najlepsze drużyny. I miejsce zajęła drużyna b z SP2, II – także drużyna b z SP17. Na trzecim miejscu znalazły się ex aequo drużyny z SP5 i SP9.
Konkurs zakończył się nauką zorby, czyli tradycyjnego greckiego tańca, oraz miniucztą z ambrozją w roli głównej.


13.11.2018r. W roku szkolnym 2018/2019 od września do listopada w naszej szkole był realizowany projekt edukacyjno-wychowawczy „Być patriotą”

Celem projektu było:
- promowanie wychowania w duchu wartości patriotycznych
- kształtowanie wartości patriotyzmu jako poczucia przynależności do własnego kraju.
- rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń

Adresatami projektu byli wszyscy uczniowie naszej szkoły.
We wrześniu przedstawiciele klas siódmych uczestniczyli w warsztatach wykonywania kotylionów, a delegacja kl. ósmych partycypowała w pokazie mody w okresie Niepodległej w muzeum miasta Pabianic.
W październiku uczniowie kl. VI – VIII oglądali film Dywizjon 303, a klasy piąte brały udział w konkursie wiedzy o Irenie Sendlerowej pn. „Być jak ona”.
Klasy starsze uczestniczyły także w warsztatach o wartościach patriotycznych prowadzonych przez p. Dobromira Makowskiego w ośrodku Rampa.
W dniu 8 listopada 2018 r odbył się konkurs na najpiękniejszą pracownię w barwach Niepodległej, a kl.7a współuczestniczyła w uroczystościach miejskich pt. „Przyjazd Piłsudskiego do Pabianic”.
Dzień później cała społeczność „Piątki” dumnie zaśpiewała hymn narodowy włączając się do ogólnopolskiej akcji wspólnego śpiewania hymnu.
Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursów odbyło się podczas apelu 9 listopada 2018r.
Wyniki prezentowały się następująco.

W konkursie wiedzy Być jak ona o Irenie Sendlerowej
I miejsce zdobyła Zuzanna Sułat z kl.5b
II miejsce Iga Basińska z kl.5b
III miejsce ex aequo dla Mai Pietrzak i Jakuba Janiszewskiego z kl.5a
Wyróżnienia otrzymali Wiktoria Szymańska i Jurek Wojtas z kl.5b

W konkursie na najpiękniejszą pracownię w barwach Niepodległej  klasach młodszych:
I miejsce zajęły ex aequo świetlica, klasa 2a i 2b W klasach starszych: I miejsce zdobyła klasa 8b, II miejsce - 8c.

Podsumowany został również projekt pn. "Zaczarowani - Zaczytani " zrealizowany w październiku po raz kolejny wg pomysłu p. Sylwii Grzesznej.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu "Być patriotą...":
Joanna Pacześ - Andrzejewska
Katarzyna Dumka
Urszula Bodył
Małgorzata Wójtowicz-Kuna.
Osoby wspierające realizację projektu
Sylwia Grzeszna
Adam Suwald
Janusz Kożlenko

(tekst:: M. Wójtowicz - Kuna).

Galeria zdjęć na FACEBOOK


11.11.2018r. Świętowanie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości ️rozpoczęłam już dziś od pięknego rajdu po okolicach Żarnowa. Uczniowie "Piątki" dzielnie przeszli prawie 11km trasą: Janów - Wąsosz Ostre Górki - Wąsosz Nowiny - Skałki Piekło. By dotrzeć na koniec do miejscowości Niebo. Słońce oświetlało nam szlak a wspaniałe okoliczności przyrody były powodem uśmiechu na wszystkich twarzach uczestników rajdu.

 

(tekst ze strony: https://www.facebook.com/katarzyna.dumka.31;

foto: Katarzyna Dumka, Maria Stencel, Aleksander Duda - opiekunowie zespołu).

Galeria zdjęć na FACEBOOK


Harmonogram zebrań z rodzicami
21 listopada (środa) i 22 listopada (czwartek) 

Klasa

Dzień / godzina

Pracownia

I a

środa 16.30

4

I b

środa 16.30

1

II a

środa 17.00

3

II b

czwartek 17.00

4

III a

czwartek 17.00

1

IV b

czwartek 17.00

7

IV c

środa 17.00

8

V  a

środa 17.00

6

V  b

czwartek 16.30

6

V c

środa 17.00

5

VI a

środa 17.00

11

VI b

środa 17.00

14

VII a

czwartek 16.30

9

VII b

czwartek 16.30

16

VIII a

czwartek 16.30

12

VIII b

czwartek 16.30

5

VIII c

czwartek 16.30

10

Ewentualne zmiany (z wyjątkiem klas wymienionych niżej) proszę uzgadniać z dyrekcją
Proszę wysłać zaproszenia do rodziców poprzez „wiadomości” w e-dzienniku.

 W klasach I (środa), VII i VIII (czwartek)
spotkania z wychowawcą będą poprzedzone prelekcją.

 Na czas zebrań boisko będzie dostępne do zaparkowania samochodu.
Wjazd od ul. Zamkowej (za budynkiem świetlicy). UWAGA! Wysoki próg!


9.11.2018r.


9.11.2018r. KREATYWNE ŚWIĘTOWANIE
Za nami Dzień Kropki, Dzień Owsianki czy Dzień Origami. A także inne, całkiem nietypowe święta, czyli spotkania mające zbliżać i rozwijać kreatywność. W każdym miesiącu wypada kilka dni, do których przeżywania musimy (i chcemy!!!) przygotować się trochę bardziej niż zazwyczaj.

W tym tygodniu, 5 listopada, obchodziliśmy na przykład Dzień Postaci z Bajek. Każdy zabrał ze sobą rekwizyt związany z wybraną bajką lub cały strój dowolnego bohatera bajkowego. Nie wszystkie propozycje świętujących z VIb były oczywiste czy łatwe do odczytania, ale wszystkie sprawiły dużo radości – tak w klasie, jak i poza nią.
Teraz przygotowujemy się do kolejnych wyzwań. Macie może jakieś pomysły na Dzień Jeża…?

Sylwia Grzeszna


9.11.2018r. Policyjna Akademia Bezpieczeństwa. Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach w dniu 6 listopada przeprowadziła w Powiatowej Hali Sportowej przy ulicy św. Jana powiatowe eliminacje XIII Edycji „Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci z klas drugich szkół podstawowych, które reprezentowały były przez dwuosobowe zespoły. W ramach „Konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie” zadaniem uczniów było rozwiązanie testu i pokonanie toru przeszkód. W konkursie brało udział trzynaście szkół z terenu powiatu pabianickiego. Naszą szkołę reprezentował duet z klasy II a – Kinga Różycka i Mateusz Lipiński, których do zawodów przygotował p. Henryk Kurasiewicz. Zagrzewani gorącym dopingiem koleżanek i kolegów z klasy oraz wychowawcy, p. Edyty Chrzęst, wywalczyli drugie miejsce. Serdecznie gratulujemy.

galeria zdjęć


8.11.2016r. KOMUNIKAT - Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej poniedziałek, 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.

W tym dniu w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych i wychowawczych pozwoli na spędzenie czasu wśród najbliższych, w gronie rodzinnym, by w radosnej, patriotycznej atmosferze godnie świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.


6.11.2018r. Piszą o nas (źródło: Express Ilustrowany)


23.10.2018r W dniu 26.09 2018 r. po raz trzeci odbył się konkurs o Językach Europejskich zorganizowany przez nauczycielki języka angielskiego, p. Martę Tomczyk i p. Malgorzatę Wójtowicz – Kunę, dla przedstawicieli uczniów klas 4-8. Uczniowie rozwiązywali różne zadania, które przepełnione były wiadomościami o językach Europy. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i kreatywnością. Najwięcej radości dostarczyło dzieciom zadanie polegające na dopasowywaniu cyfr do ich włoskich odpowiedników po obejrzeniu krótkiego filmu. Uczestnicy bez problemu poradzili sobie z odgadnięciem brakujących słów usłyszanych w angielskiej piosence. Udało im się również rozpoznać międzynarodowe symbole samochodowe na podstawie flag państw.

I miejsce zajęła klasa 7b uzyskując 100 % poprawnych odpowiedzi,
II miejsce klasa 8b z wynikiem 41 pkt na 42 możliwych punktów,
III miejsce - 6b zdobywając 95%

Opracowały: M. Tomczyk, M. Wójtowicz - Kuna


21.10.2018r, Sukces naszych turystów ze Szkolnego Koła PTTK! Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 śmiało mogą siebie nazywać ekspertami w zakresie pabianickiej turystyki i krajoznawstwa. Wiedzę o naszym mieście mają opanowaną perfekcyjnie- świadczy o tym zajęcie przez SP5 II miejsca w cyklu rajdów „Poznaj nami nasze miasto”, organizowanych od kwietnia do października 2018 r. przez Urząd Miejski w Pabianicach we współpracy z Oddziałem PTTK. Inicjatywa poznawania zakątków naszego miasta tak nam przypadła do gustu, że uczestniczyliśmy we wszystkich 4 rajdach. W kwietniu poznawaliśmy wizytówkę naszego miasta- ulicę Zamkową, w maju podążaliśmy śladami pabianickich fabrykantów, we wrześniu wędrowaliśmy szlakiem Bitwy Pabianickiej 1939 r. Ostatni z rajdów miał miejsce 20 października i wiódł śladami Św. Maksymiliana Marii Kolbe- patrona naszego miasta. Wycieczkę rozpoczęliśmy w kościele św. Mateusza i Wawrzyńca, gdzie niezawodna przewodnik Pani Jolanta Becht- Łacwik w barwny sposób przybliżyła nam lata dzieciństwa małego Mundka, opowiedziała o zwiastowaniu Maryi, którego świadkiem był w tym właśnie miejscu. Podziwialiśmy unikatowy drzeworyt z Filipin (!) przedstawiający Świętego, niezwykły witraż na zakrystii oraz relikwiarz z włosem z brody Ojca Kolbe. Pod przykościelnym pomnikiem złożyliśmy pamiątkowe kwiaty i wyruszyliśmy w kilkukilometrową trasę. Odwiedziliśmy ul. Konstantynowską 17, gdzie Maksymilian mieszkał przez krótki okres, następnie w Parku Słowackiego zmierzyliśmy się z konkursami wiedzy o świętym. Dalsza wędrówka wiodła do ulicy Kolbego (dawniej ul. Złota), gdzie Kolbowie również mieszkali i współcześnie przypomina o tym tablica. Zwiedzaliśmy również miejsca, w którym Mundek uczył się w najmłodszych latach- dawną Męską Szkołę Handlową (ul. Pułaskiego 14), oraz szkołę elementarną na Wyszyńskiego. Mimo strug deszczu duch ciekawości nie opuszczał naszych uczniów i dzielnie dotarli do mety rajdu, która miała miejsce w Oratorium sanktuarium M.M.Kolbe. Tutaj nastąpiło uroczyste podsumowanie całego cyklu rajdów i wręczenie nagród oraz podziękowań dla opiekunów. Szkoła Podstawowa nr 5 zajęła II miejsce , otrzymując puchar, który zasili naszą pokaźną już gablotę. W konkursie wiedzy dotyczącej całej serii rajdów dwoje naszych uczniów zdobyło nagrody oraz dyplomy- II miejsce zajęła uczennica klasy 5b Wiktoria Szymańska, a III miejsce Kacper Grala z Vb. Serdecznie gratulujemy sukcesu i tak ogromnej wiedzy ! A my jako Szkolne Koło PTTK dalej działamy prężnie i już szykujemy się do kolejnych rajdów. Zapraszamy.

Maria Stencel

Galeria zdjęć - FACEBOOK


16.10.2018r. Zapraszamy uczniów klas starszych pabianickich szkół podstawowych do udziału w konkursie na krótki tekst poświęcony twórczości filmowej i literackiej. Aby wziąć udział w konkursie należy obejrzeć wskazany film oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe, odwołując się do książek. Tekst nie powinien przekroczyć jednej strony maszynopisu.


Autorzy trzech najciekawszych prac otrzymają vouchery na seans filmowy ufundowane przez kino TOMI.
Zadanie konkursowe: Napisz sprawozdanie z filmu pt. „Dywizjon 303”.
Prace należy wysyłać na adres: sgrzeszna@sp5pabianice.pl do 27 października 2018 r.

Organizatorzy


12.10.2018r.    DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. W przeddzień Święta Edukacji odbyła się tradycyjna uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych. Część artystyczna to "egzamin" z wiedzy i umiejętności, z którym poradzili sobie doskonale. Znów pojawiło się pytanie o ten "pasek", którego dyrektor użyje do pasowania. Szkolny duszek, który "egzaminował" dzieci, szybko wyprowadził je z błędu. Uroczysty moment ślubowania na sztandar szkoły, a następnie pasowanie i wręczenie szkolnych złotych tarcz zakończyły tę część uroczystości. Dyrektor w swoim przemówieniu nawiązał do powinności, czyli obowiązków nauczyciela, które sformułował patron szkoły, uczestnik i współtwórca przemian oświaty w okresie oświecenia, ks. Grzegorz Piramowicz, który pisał o nauczycielu: „Cel jego jest bardzo szlachetny: przykładać się do szczęśliwości ludzi, przez dobre wychowanie co do zdrowia, co do wiary i cnoty, co do nauki potrzebnej ku dobremu odbywaniu powinności i spraw życia każdego przyzwoitych." Nagrody Dyrektora szkoły otrzymali: p. Beata Florczak, p. Renata Adler, p. Edyta Chrzęst, p. Henryk Kurasiewicz, p. Dariusz Sauter, p. Adam Suwald, p. Małgorzata Wójtowicz - Kuna oraz p. Alicja Zieja. Na uroczystości miejskiej Nagrodą Prezydenta Miasta zostanie uhonorowana p. Marta Tomczyk. Dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły za wysiłek i zaangażowanie, życzył także by praca przynosiła im satysfakcję i dawała poczucie zawodowego spełnienia. Uczniom i ich rodzicom natomiast życzył by zdobywana wiedza i umiejętności wykorzystane były jak w cytowanych wyżej słowach ks. Piramowicza.

Galeria zdjęć - FACEBOOK


08.10.2018r. MAMY TO !!! Serdeczne gratulacje dla p. Wojciecha Woźniaka za wytrwałe i przede wszystkim skuteczne działanie. Podziękowania składamy wszystkim, którzy wspomagali go na kolejnych etapach przygotowania projektu, a następnie w głosowaniu wyrazili zainteresowanie i poparcie dla tej koncepcji, która daje szkole szansę na kolejną zmianę wizerunkową. Tym razem rozpoczniemy prace przy modernizacji szkolnego boiska, które nie było objęte planem ubiegłorocznego remontu. Mamy jednocześnie ogromną nadzieję, że to początek zmian, a ich efektem będzie rzeczywiście tytułowy "szkolny zespół boiskowy", w którym znajdzie się miejsce na interdyscyplinarne zabawy sportowe. Dziękujemy!

Wyniki IV edycji budżetu obywatelskiego

Wyniki tegorocznego budżetu obywatelskiego:

  1. Kompleks rekreacyjny "Piaski" (nr 11) - 892 głosy

  2. Modernizacja boiska z naturalną nawierzchnią (nr 03) - 575 głosów

  3. "Wyspa piratów" - plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 16 (nr 18) - 533 głosy

  4. Zespół boiskowy SP5 - bieżnia czterotorowa ze skocznią w dal (nr 08) - 507 głosów

  5. Rewitalizacja stawu w Parku Wolności (nr 05) - 459 głosów - zadanie wybrane w drodze losowania

Wartość zwycięskich zadań to 999 820 zł. Pozostała kwota nie jest wystarczająca, aby do puli projektów przeznaczonych do realizacji można było zakwalifikować kolejne zadanie.


5.10.2018r. Trzeci dzień warsztatów. Dziś podczas energizer uczyliśmy się tańca Belgijki na świeżym powietrzu. Teraz już wiemy, że ten taniec jest bardzo żywiołowy i jest trochę podobny do naszego Poloneza tylko jest bardziej skoczny. Następnie tworzyliśmy własne reklamy promując wybrany produkt. Cóż to była za zabawa. Później już bardziej na poważnie debata Oxfordzka, gdzie podawaliśmy argumenty za i przeciw, a tematy były naprawdę trudne. Debatowaliśmy o religii, o rasizmie, zanieczyszczeniu środowiska, prawach człowieka, technologii, mediach społecznościowych, uchodźcach, przyjaźni i relacjach społecznych oraz programie 500+. Po południu prezentacja o Kolumbii, z której dowiedzieliśmy się, że Kolumbia jest dwa razy większa od Polski, otacza ją ocean Atlantycki i Pacyfik, a jej stolicą jest Bogota. Słynie z najlepszej kawy i karnawału, który trwa trzy dni. Tu również zrodził się międzynarodowy taniec Salsa. A teraz trochę przerażających faktów: tu żyje najbardziej niebezpieczna jadowita żaba i największa tarantula większa niż męska ręka, żywi się ona ptakami. Wyobraźcie sobie, że żyjący tu Pink dolphin nie żyje w morzu lecz w rzece. Wieczorem nasi uczniowie pokazywali swoje talenty, a było ich mnóstwo - o niektórych nawet nie wiedzieliśmy.!!! Jesteśmy dumni że mamy tylu artystów.

 FACEBOOK galeria


04.10.2018r. Akcja ,,Twój miś może zostać ratownikiem”! Od dwóch tygodni w naszej szkole trwała akcja zbierania maskotek dla dzieci z rodzin poszkodowanych przez los w wyniku: wypadku komunikacyjnego, pożaru i innych przykrych zdarzeń. Dzieci posiadające nieużywane już pluszaki mogły przynieść je do wychowawcy i tym samym pomóc poszkodowanym dzieciom i ich bliskim. Koordynatorami akcji w szkole były p. Urszula Bodył i p. Marta Tomczyk.
Akcja trwała w Piątce do 28 września. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu „Pomocna dłoń” długo zliczali zabawki … aż wyszło nam 415 zebranych pluszaków! To zdecydowanie więcej niż rok temu.


Zaprzyjaźniona Szkoła Podstawowa nr 14 dowiozła nam swoje pluszaki również w bardzo dużej ilości. Wszystkie zabawki przekazaliśmy do koordynatorów miejskiej akcji, którzy z kolei dadzą je między innymi do: policji, straży miejskiej i straży pożarnej. Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie.


Tekst: Aleksandra Polc kl. 8c.,


4.10.2018r I dzień warsztatów. Dziś od rana energizer czyli gry i zabawy ruchowe z wolontariuszami na świeżym powietrzu.
15 minut przerwy i następnie poznanie kolejnych państw i rozmowy z wolontariuszami z Turcji, Peru i Paragwaju.
Po obiedzie interaktywna wycieczka do Tajlandii z nauką zwrotów grzecznościowych tajlandzkiego. Czy wiecie, że Tajlandczycy zawsze się uśmiechają, ponoć taka ich natura. Ich pismo to dla nas pełne ekspresji malowidła, mamy cudne pamiątki, nasze imiona
napisane po tajlandzku.

Na koniec wdrożono nas w technikę masażu przy bardzo relaksującej muzyce.Wow!!! Jakie to odprężające.
I teraz najbardziej ekscytujące -preparing a movie - czyli przygotowywanie filmików w różnych kategoriach. Nasze grupy nagrywały następujące filmiki "Llamas comedy", "Barbie super hero", "Winnie the Pooh" oraz "Black widow".
Na wieczór wyczekiwana gala Oskarów.
Brawa dla Piątki - zdobyliśmy najwięcej Oskarów w kategorii za najlepszy film, ścieżkę dźwiękową,stroje oraz film publiczności.
Nasz drugi dzień zakończył się pizza party. Kolejne relacje z pobytu wkrótce.

 FACEBOOK galeria


3.10.2018r. Grupa trzydziestu uczniów pod opieką p. Marty Tomczyk i p. Małgorzaty Wójtowicz - Kuny oraz p. Julity Czarneckiej spędzi kilka kolejnych dni na warsztatach językowych pn. Euroweek. Relacje z ich pobytu otrzymujemy na bieżąco.

Rozpoczynamy prezentację od informacji i zdjęć z pierwszego dnia pobytu:
I dzień Euroweek.
30 uczniów z klas 7 i 8 po południu dotarło do Długopola Dolnego.
Tu zaczęliśmy pierwszy dzień warsztatów językowych. Na początku poznaliśmy wolontariuszy prowad
zących zajęcia. Są to: Ives z Tajlandi, Star z Filipin, Coni z Peru i Camilo z Kolumbi. Później już tylko zasady obowiązujące podczas całych warsztatów:

Be smile
Speak english
Recpect
No call phone
Be on time,
Be active

Musimy ich przestrzegać, bo są zadania karne!
Wieczorem dyskoteka i koniec pierwszego dnia. Wkrótce relacje z dnia drugiego.

(Tekst: M. Wójtowicz - Kuna, foto: M. Tomczyk)

FACEBOOK galeria


Z głębokim żalem żegnamy pracownika obsługi Szkoły. Cześć Jej pamięci!


UWAGA!
BUDŻET OBYWATELSKI!
PROJEKT NR 8: „ZESPÓŁ BOISKOWY SP5 – BIEŻNIA CZTEROTOROWA ZE SKOCZNIĄ W DAL”.
Zwracamy się z prośbą o wsparcie i głosowanie na PROJEKT NR 8 na stronie: https://budzet.um.pabianice.pl/projekty).
Szanowni Państwo!
Po ubiegłorocznej zmianie zewnętrznego wizerunku obiektów szkoły przyszedł czas na podjęcie działań ukierunkowanych na oczekiwaną od wielu lat modernizację boiska, którego asfaltowa nawierzchnia została ułożona niemal 50 lat temu. Korzystając z inicjatywy obywatelskiej p. Wojciecha Woźniaka, który zgłosił do Budżetu Obywatelskiego na 2019r. projekt pn.:
„ZESPÓŁ BOISKOWY SP5 – BIEŻNIA CZTEROTOROWA ZE SKOCZNIĄ W DAL”
moglibyśmy rozpocząć kolejny etap zmian od budowy bieżni i skoczni. Projekt zakłada utworzenie wyodrębnionej bieżni i skoczni do skoków w dal wzdłuż północnego ogrodzenia boiska naszej szkoły, dostępnych bez ograniczeń czasowych dla wszystkich mieszkańców.
W kolejnych latach zamierzamy podejmować starania o modernizację tego terenu o boisko z odpowiednią nawierzchnią, a więc bezpieczne dla użytkowników.
W dniach od 20 września do 3 października br. prowadzone jest głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2019r.
Głosowanie odbywa się będzie za pomocą formularza elektronicznego lub tradycyjnego w terminie od 20 września do 3 października 2018 r.
Każdy mieszkaniec Miasta, który w bieżącym roku ukończy co najmniej 16 lat, będzie mógł zagłosować na wybrany przez siebie jeden projekt.
Mieszkańcy zameldowani poza Pabianicami będą mogli zagłosować wyłącznie poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny, natomiast osoby zameldowane w Pabianicach będą mogły, tak jak dotychczas, oddać swój głos w formie papierowej lub elektronicznej.

 

FACEBOOK


26.09.2018r. Nasze uczennice w książce „Świat przyszłości”

Jeszcze w ubiegłym roku szkolnym uczennice: Martyna Borowska i Natalia Ruta wzięły udział w konkursie organizowanym przez Wydawnictwo Fida. Celem tego konkursu było zachęcenie do rozwijania warsztatu pisarskiego oraz dania wyrazu wyobraźni młodych pisarzy. Młodzież klas VII miała napisać jakie możliwości, zagrożenia i wartości niesie z sobą dzień jutrzejszy. Trudność polegała na tym, iż młodzież nie tylko musiała użyć wyobraźni, aby spojrzeć poza horyzont teraźniejszości, ale wymagana od nich była także umiejętność analizy tego, co tam zobaczyli oraz przelania efektów tej analizy na papier.


Felietony naszych uczennic, napisane pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego pana Tomasza Klimka, zostały zakwalifikowane do publikacji i ukazały się wśród najlepszych prac w książce „Świat przyszłości”. Gratulujemy młodym pisarkom.

 
(Tekst i foto: Tomasz Klimek)


 

25.09.2018r. Na niezwykłą lekcję muzyki do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach wybrali się uczniowie klasy IIa. Niezwykłą, bo przedstawioną wierszem. Tak muzykę opisuje autorka piosenek, wierszy i scenariuszy programów telewizyjnych Izabella Klebańska.
Pani Izabella, absolwentka Akademii Muzycznej popularyzuje świat muzyki wśród najmłodszych w dowcipny i przystępny sposób. W jej książkach o muzyce opowiada dżdżownica Akolada, czy „Muzyczna zgraja” zwierząt.
Uczniowie klasy II
mieli okazję usłyszeć zabawne wiersze, do których mogli potańczyć i pośpiewać, a przy okazji dowiedzieć się wiele o muzyce. Pisarka ilustrowała własne teksty również muzyką na żywo - grając na skrzypcach.
Zachęcamy do poznania muzycznych opowieści Izabelli Klebańskiej: „Jak dżdżownica Akolada o muzyce opowiada”, „Muzyczna zgraja”, „Kaprys, żart i inne muzyczne fanaberie”, „Jak tańczono przed wiekami, czyli taniec z figurami”, „Operowe straaachy”.

Tekst i zdjęcia: Edyta Chrzęst


24.09.2018r.  Grupa uczniów z klasy 5B wzięła udział w III Rajdzie Pieszym z serii „Poznaj z nami nasze miasto: Szlakiem Bitwy Pabianickiej 7 IX 1939 r.”, organizowanym przez Urząd Miejski w Pabianicach i Koło Krajoznawcze PTTK w Pabianicach. Trasa rajdu prowadziła od Dworca PKP, gdzie podczas września ’39 toczyły się zacięte walki o utrzymanie stacji, poprzez pętlę tramwajową na ul. Łaskiej, gdzie znajduje się obelisk upamiętniający kaprala Józefa Salwę i Park Wolności z pomnikiem 15. Pułku piechoty „Wilków” . Uczniowie odwiedzili też cmentarz żydowski i poznali obrządek pochówku charakterystyczny dla tego wyznania oraz dowiedzieli się o zaciętych walkach wojennych, które toczyły się w tym miejscu. Dzięki olbrzymiej wiedzy przewodnika - Pani Jolanty Becht - Łacwik mieli okazję usłyszeć nieznane i niezwykle ciekawe fakty dotyczące pierwszych dni kampanii wrześniowej. Podniosła atmosfera rajdu i niemalże duch walki bohaterów września 1939 r., który towarzyszył temu wydarzeniu, sprawił, że była to naprawdę wartościowa wycieczka historyczno - krajoznawcza. W miejscach pamięci uczniowie oddali hołd poległym żołnierzom i zapalili symboliczne znicze. Zespół Szkoły Podstawowej nr 5 zajął II miejsce w konkursach organizowanych na trasie rajdu, a uczeń Kacper Grala zdobył II miejsce w kategorii indywidualnej w konkursie wiedzy dotyczącej tematyki rajdu.

Tekst i zdjęcia: Maria Stencel.

galeria zdjęć FACEBOOK


Harmonogram zebrań z rodzicami
12 września (środa) i 13 września (czwartek)

Klasa

Dzień / godzina

Pracownia

II a

środa 17.00

3

II b

środa 17.00

4

III a

środa 17.00

1

IV b

środa 17.00

7

IV c

środa 17.00

8

V  a

środa 17.00

6

V  b

czwartek 17.00

6

V c

środa 17.00

5

VI a

środa 17.00

11

VI b

środa 17.00

14

VII a

czwartek 17.30

9

VII b

czwartek 17.30

16

VIII a

czwartek 17.30

12

VIII b

czwartek 17.30

5

VIII c

czwartek 17.30

10

 Na czas zebrań boisko będzie dostępne do zaparkowania samochodu.

Wjazd od ul. Zamkowej (za budynkiem świetlicy). UWAGA! Wysoki próg!


Uwaga! Rodzice oraz uczniowie SP5!

Poniżej znajduje się harmonogram inauguracji roku szkolnego 2018/2019.
Zapraszamy 3 września do szkoły.

Przydziały uczniów w klasach IV i V po ich reorganizacji w związku z przeniesieniem grupy dzieci do SP15 zostaną ogłoszone w dniu 3 września po ostatecznej weryfikacji listy

Klasy II – VIII spotkania z wychowawcami (w pracowniach):

Klasy II – III – godz. 9.00
Klasa II a – godz. 9.00, pracownia nr 3
Klasa II b – godz. 9.00, pracownia nr 2
Klasa III a – godz. 9.00, pracownia nr 1

Klasy IV – godz. 10.00
Klasa IV b – godz. 10.00, pracownia nr 7
Klasa IV c – godz. 10.00, pracownia nr 8

Klasy V, VI, VII, VIII – godz. 9.00

Klasa V a – godz. 9.00, pracownia nr 6
Klasa V b – godz. 9.00, pracownia nr 8
Klasa V c – godz. 9.00, pracownia nr 7

Klasa VI a – godz. 9.00, pracownia nr 11
Klasa VI b – godz. 9.00, pracownia nr 14

Klasa VII a - godz. 9.00, pracownia nr 9
Klasa VII b – godz. 9.00, pracownia nr 16

Klasa VIII a – godz. 9.00, pracownia nr 12
Klasa VIII b – godz. 9.00, pracownia nr 5
Klasa VIII c – godz. 9.00, pracownia nr 10

Uczniów klas I wraz z Rodzicami zapraszamy na godz. 10.00
na spotkanie w sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami klas w pracowniach na piętrze:
Klasa Ia – pracownia nr 4
Klasa Ib – pracownia nr 1

W szkole obowiązuje obuwie na zmianę!
Prosimy o zaopatrzenie dzieci w obuwie z jasną podeszwą.

W związku z powtarzającymi się pytaniami odnośnie podręczników i ćwiczeń informujemy, że te materiały edukacyjne szkoła zapewnia nieodpłatnie WSZYSTKIM UCZNIOM na wszystkich poziomach nauczania.
W klasach II, V i VIII będą to nowe podręczniki. W pozostałych klasach nowe ćwiczenia do niektórych przedmiotów oraz podręczniki z pozyskane z dotacji MEN w ubiegłym roku. Dostawy są już realizowane przez wydawnictwo.
Podręczniki i ćwiczenia będą przekazane uczniom w pierwszych dniach września.


ROK SZKOLNY 2018 - 2019


8.06.2018r.   „BELLA I SEBASTIAN 3”  - KONKURS. W piątek, 8 czerwca 2018 r., obejrzeliśmy w kinie TOMI trzecią część filmu pt. „Bella i Sebastian”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas czwartych, piątych i siódmych SP5.  Wszystkich, którzy widzieli film, zachęcamy do udziału w konkursie związanym z twórczością filmową i literacką. Wystarczy zgłosić się do pracowni polonistycznej i wykonać odpowiednie zadanie.

KLASA IV: Wymień cechy charakteru najważniejszych bohaterów filmu: Sebastiana, Cezara, Josepha, Madleine (nauczycielka) i mera Urbaina (przyjaciel Cezara). Otrzymasz plakat ze zdjęciami wymienionych postaci. Przy każdej będziesz mógł wymienić lub zapisać dwie cechy charakteru. Ważne: cechy charakteru nie mogą się powtarzać.

KLASA V: Nazwij emocje, które towarzyszyły Ci podczas oglądania filmu. Przyporządkuj je do określonych sytuacji. Otrzymasz oś czasu, na której zaznaczone będą najważniejsze wydarzenia z filmu. Przy wybranych punktach wymienisz lub zapiszesz odpowiednią emocję.

KLASA VII: Zastanów się nad tym, jak nasze postawy i moralność wpływają na decyzje, które podejmujemy. Wybierz jedną z postaci: Sebastiana, Cezara lub Josepha. Otrzymasz symboliczny rysunek postaci. W środku schematu będziesz mógł zapisać pięć cech charakteru wybranej postaci. Na zewnątrz – decyzje, które, Twoim zdaniem, wynikały z systemu wartości wybranej postaci.

                W konkursie można wziąć udział do 13 czerwca 2018 roku. Uczestnicy otrzymają cząstkową ocenę celującą z języka polskiego. Autorzy trzech najciekawszych prac (odpowiedzi) otrzymają vouchery na seans filmowy ufundowane przez kino TOMI.

Organizatorzy


23.05.2018 r.

W dniu 4 czerwca (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie I naszej szkoły od
1 września 2018r
.

 Zapraszamy!


Harmonogram zebrań z rodzicami

23 maja (środa) i 24 maja (czwartek) 

Klasa

Dzień / godzina

Pracownia

I a

środa 17.00

3

I b

środa 17.00

8

II a

środa 17.00

2

III a

środa 17.00

4

III b

środa 17.00

5

III c

środa 17.00

1

IV a

czwartek 17.00

6

IV b

środa17.00

6

IV c

środa 17.00

11

IV d

czwartek 17.00

8

V  a

czwartek 17.00

11

V  b

środa 17.00

14

VI a

czwartek 17.00

9

VI b

czwartek 17.00

16

VII a

poniedziałek 17.30

12

VII b

poniedziałek 17.30

5

VII c

poniedziałek 17.30

10

 Na czas zebrań boisko szkolne będzie dostępne do zaparkowania samochodu.


30.04.2018r. 24 kwietnia 2018 roku odbył się drugi etap Szkolnego konkursu recytatorskiego z elementami gry aktorskiej. W marcu uczestnicy odczytali wybrane fragmenty prozy Władysława Stanisława Reymonta przed nauczycielami języka polskiego. Finałowe występy odbyły się przed nauczycielami i uczniami klas starszych w sali gimnastycznej. Uczestników oceniała Komisja konkursowa w składzie: p. Henryk Kurasiewicz, p. Małgorzata Naumowicz, p. Dorota Olejnik. Do konkursu zgłosiło się dwadzieścia pięć osób, które prezentowały – w występach solowych, w parach lub w grupach - fragmenty nowel i powieści laureata Nagrody Nobla.

Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania, ponieważ występujący dołożyli niemałych starań, by wzbudzić zainteresowanie prozą Reymonta. Po burzliwej naradzie na podium stanęli zdobywcy największej ilości punktów uzyskanych w kategoriach: stopień pamięciowego opanowania tekstu, wymowa i intonacja, interpretacja (umiejętności aktorskie), dobór repertuaru, ogólne wrażenie artystyczne. Pierwsze miejsce zajęli ex aequo: Martyna Barłożewska, Amelia Otto (Vb) oraz grupa z klasy VIIc: Martyna Borowska, Emil Lenard, Dawid Piszczek, Aleksandra Polc i Natalia Ruta. Drugim miejscem ucieszyć się mogli Julia Warzycha (IVb) i Aleksander Ciemnoczołowski (VIIB), a na trzecim znalazły się Julia Niewiadomska, Julia Rosińska (IVc) oraz Zuzanna Lichnowska (Vb). Jury przyznało także trzy wyróżnienia dla uczennic z klasy IVa: Michaliny Duniec, Wiktorii Rzeszutek i Emilii Trzeszczak.

......... więcej można będzie przeczytać w naszej majowej gazetce.


19.04.2018r. W dniu 18 kwietnia 2018r. trójka uczniów z klasy 6b naszej szkoły – Angela Budz, Wiktor Balcerzak i Kamil Chrzęst – wzięła udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Ogólnej „Omnibus” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Pabianicach. Konkurs składał się z dziesięciu pytań, na które drużyna reprezentująca daną szkołę musiała odpowiedzieć. Pytania zawierały treści z różnych dziedzin wiedzy. Nasi uczniowie musieli wykazać się między innymi znajomością geografii, przyrody, historii, matematyki i … przepisów ruchu drogowego. Dodatkowo musieli rozpoznać instrumenty muzyczne po ich dźwięku oraz owoce po ich smaku.

Drużyna naszej Szkoły, po bardzo zaciętej walce zajęła III miejsce.

W zmaganiach wzięły udział drużyny z siedmiu pabianickich szkół podstawowych. Była to już XIII edycja konkursu.

 GRATULUJEMY !!!

Janusz Koźlenko


12.04.2018r. Zapraszamy uczniów klas starszych pabianickich szkół podstawowych do udziału w konkursie na krótki tekst poświęcony twórczości filmowej i literackiej. Aby wziąć udział w konkursie należy obejrzeć wskazany film oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe, odwołując się do książek. Tekst nie powinien przekroczyć jednej strony maszynopisu.
Autorzy trzech najciekawszych prac otrzymają vouchery na seans filmowy ufundowane przez kino TOMI.
Zadanie konkursowe: „Główny bohater filmu pt. Cudowny chłopak otrzymał na koniec roku szkolnego nagrodę za umiejętność zjednywania sobie ludzi. Który z bohaterów literackich zasłużył, twoim zdaniem, na podobną nagrodę?”.
Prace należy wysyłać na adres: sp5pabianice.piramowicz@gmail.com do końca kwietnia.


30.03.2018r.

życzy Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 5, im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach.


28.03.2018r.  "Misterium paschalne". Ostatni dzień zajęć przed krótką świąteczną przerwą rozpoczęły uroczyste spotkania uczniów w dwóch grupach wiekowych. Uczniowie klas starszych zaprezentowali przedstawienie pt. „Misterium paschalne” przygotowane pod kierunkiem p. Małgorzaty Rutkowskiej i s. Agni i w aranżacji zespołu wokalnego pod opieką p. Adama Suwalda.

Zapraszamy do galerii zdjęć na profilu FACEBOOK


Uwaga

Rodzice / Opiekunowie prawni!

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 tzw. dyżur opiekuńczy dla uczniów naszej szkoły oraz uczniów innych szkół podstawowych z terenu miasta Pabianic pełni w dniach roboczych w okresie przerwy świątecznej :

Szkoła Podstawowa nr 15 (ul. Skłodowskiej 5)

29-30 marzec oraz 3 kwiecień w godz. 7.00 – 16.00

szkoła zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice / opiekunowie zgłoszą taką potrzebę.

(prosimy o zaopatrzenie dziecka w drugie śniadanie, napój oraz obuwie na zmianę).

Rodzice / opiekunowie ucznia, którzy oddają dziecko pod opiekę zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia

Wzór karty dostępny jest w sekretariacie szkoły macierzystej ucznia, oraz w siedzibie szkoły pełniącej dyżur.

Rodziców / opiekunów, którzy we wskazanych dniach zamierzają powierzyć dziecko opiece szkole prosimy o dostarczenie wypełnionych kart zgłoszenia do sekretariatu szkoły macierzystej do 27 marzec 2018 r. (wtorek) do godz. 15.30.

Umożliwi to szkole dyżurującej właściwe zaplanowanie i zorganizowanie zajęć dla dzieci.


17.03.2018r. Uwaga
Rodzice / Opiekunowie prawni!

Przypominamy, że w bieżącym roku szkolnym tzw. dyżur opiekuńczy dla uczniów naszej szkoły oraz uczniów innych szkół podstawowych z terenu miasta Pabianic pełnią w dniach roboczych w okresie przerw świątecznych n/w szkoły:

- Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. Tkacka 15)
- Szkoła Podstawowa nr 15 (ul. Skłodowskiej 5)

- Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi (ul.20 Stycznia 9/13)

W/w szkoły zapewniają opiekę dzieciom, których rodzice / opiekunowie zgłoszą taką potrzebę (prosimy o zaopatrzenie dziecka w drugie śniadanie, napój oraz obuwie na zmianę).

Szczegółowy harmonogram dyżurów podamy wkrótce.


16.03.2018r. Uwaga!! Rekrutacja! Kolejny etap!

      Przypominamy, iż rodzice uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, przyjmowanych z urzędu na podstawie „zgłoszenia dziecka do szkoły” oraz dzieci zakwalifikowanych w I etapie rekrutacji na podstawie „wniosku o przyjęcie dziecka” (dotyczy dzieci spoza obwodu SP5) zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia w formie pisemnego „oświadczenia” najpóźniej do dnia 23 marca (piątek). Druk oświadczenia dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz na stronie:

http://sp5pabianice.szkoly.lodz.pl/rekrutacja.html


16.03.2018r. "Zdrowy styl życia" - projekt edukacyjno - wychowawczy. Od poniedziałku w naszej szkole rozpoczęliśmy działania edukacyjne w ramach realizacji projektu pn. „Zdrowy Styl Życia”. Stawiamy na zdrowe odżywianie, pamiętamy o piciu wody tak ważnej dla pracy naszego mózgu. Nie zapominamy o aktywności fizycznej, nie tylko koniecznej do bycia „fit”, ale również istotnej dla efektów naszej nauki zgodnie z zasadą: „im więcej się ruszasz tym więcej się nauczysz”. ..............

Małgorzata Wójtowicz – Kuna, koordynator projektu

więcej na naszym profilu FB


21.02.2018r. UWAGA,  12 kwietnia 2018 r. odbędzie się IV Powiatowy Konkurs Recytatorski w języku obcym pt. „Potyczki Poliglotów”. Każda szkoła może być reprezentowana przez jednego ucznia recytujących wiersz w języku, którego uczy się w danej placówce. W przypadku nauczania w danej szkole języka angielskiego i niemieckiego, szkoła ma prawo wystawić dwóch uczestników: jednego z języka angielskiego i jednego z języka niemieckiego. 

I.                 Plan dnia:

Konkurs odbywa się w Szkole Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza, ul. Zamkowa 65, 95-200 Pabianice

 09:00    Oficjalne rozpoczęcie konkursu. Powołanie jury.

Recytacja wierszy:
1.
      Szkoły podstawowe w kolejności zgodnej z numerem placówki (język angielski).
2.
      Szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi w kolejności zgodnej z numerem placówki (język angielski).
krótka przerwa

3.
      Szkoły podstawowe w kolejności zgodnej z numerem placówki (język niemiecki).
4.
      Szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi w kolejności zgodnej z numerem placówki (język niemiecki).

Ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród.

 II.     W skład jury powołani zostaną nauczyciele – opiekunowie obecni na Konkursie oraz nauczycielki organizujące Konkurs.

Serdecznie zapraszamy uczniów Państwa szkoły pod opieką nauczycieli języka obcego do udziału w tym konkursie. 

Prosimy o wypełnienie oświadczeń o wykorzystaniu wizerunku – na stronach wszystkich organizatorów, podpisane przez rodziców.

Do pobrania: oświadczenie rodzica, regulamin powiatowego konkursu recytatorskiego, karta zgłoszeniowa.

 W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z jedną z nauczycielek odpowiedzialnych za organizację konkursu:

Marta Tomczyk
j. angielski 
mobile: 604507909
martatomczyk@tlen.pl
Małgorzata Wójtowicz - Kuna
j. angielski
mobile: 602728336
 m_kuna3@wp.pl  
Magdalena Omielczenkow-Cieśliczko
j. niemiecki
mobile: 608594303
maomi@interia.pl

15.02.1018r. Uwaga!!! KONKURS!!!

Zapraszamy uczniów klas starszych pabianickich szkół podstawowych do udziału w konkursie na krótki tekst poświęcony twórczości filmowej i literackiej.
Aby wziąć udział w konkursie należy obejrzeć wskazany film oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe, odwołując się do książek. Tekst nie powinien przekroczyć jednej strony maszynopisu.
Autorzy trzech najciekawszych prac otrzymają vouchery na seans filmowy ufundowane przez kino TOMI.

Pierwsze zadanie wymaga obejrzenia Paddingtona 2: "Napisz, z jaką książką kojarzy ci się opowieść o misiu Paddingtonie. Odpowiedź uzasadnij".

Prace należy wysyłać na adres: sp5pabianice.piramowicz@gmail.com do końca lutego.

Do udziału w konkursie zachęca organizator: mgr Sylwia Grzeszna, nauczycielka j. polskiego SP5


DZIEŃ OTWARTY - CZWARTEK - 15 LUTEGO
Rodziców zainteresowanych ofertą SP5 dla uczniów klas pierwszych od roku szkolnego 2018 - 2019 zapraszamy do odwiedzenia szkoły w dniu 15 lutego w godz. 15.30 - 17.00.
Zachęcamy także do wypełnienia "zgłoszenia" (dotyczy dzieci z rejonu szkoły) lub "wniosku" o przyjęcie dziecka spoza rejonu. Dokumenty można pobrać ze strony:
http://sp5pabianice.szkoly.lodz.pl/rekrutacja.html
Wypełnione dokumenty będą przyjmowane także w Dniu Otwartym.
Ostateczny termin mija z dniem 28 lutego!!!


Harmonogram zebrań z rodzicami

24 stycznia (środa) i 25 stycznia (czwartek) 

Klasa

Dzień / godzina

Pracownia

I a

czwartek 17.00

4

I b

czwartek 17.00

3

II a

czwartek 17.00

1

III a

środa 18.00

4

III b

środa 18.00

3

III c

środa 18.00

1

IV a

czwartek 17.00

6

IV b

po feriach zimowych

---

IV c

czwartek 17.00

11

IV d

czwartek 17.00

8

V  a

środa 17.00

6

V  b

środa 17.00

14

VI a

czwartek 17.00

9

VI b

czwartek 17.00

16

VII a

środa 17.00

12

VII b

czwartek 17.00

5

VII c

środa 17.00

10

 Na czas zebrań boisko szkolne będzie dostępne do zaparkowania samochodu

(uwaga! zalegający śnieg może utrudnić jazdę przez teren boiska).

 

UWAGA!! WAŻNE! PILNE!
ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH!!!
KRÓTKI W TYM ROKU BARDZO KRÓTKI TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW - TYLKO W LUTYM!!!

Sz. Państwo, Rodzice dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu od 1 września 2018r.!
Informujemy, że tylko do 28 lutego 2018r. trwają zapisy do szkoły dzieci zamieszkałych w jej obwodzie, które z dniem 1 września 2018r. powinny rozpocząć realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach, zlokalizowanej przy ul. Zamkowej 65.
Zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego przez rodziców / opiekunów prawnych dokumentu. Wzór „Zgłoszenia” można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej:
sp5pabianice.szkoly.lodz.pl
 

W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka z obwodu SP5 do innej szkoły prosimy o powiadomienie sekretariatu naszej szkoły telefonicznie, mailem lub osobiście w terminie do 28 lutego br.
RODZICE DZIECI SPOZA OBWODU SP5, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ ZAPISAĆ DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY składają dokument: "Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej SP5"
Wzór „Wniosku” można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej:
sp5pabianice.szkoly.lodz.pl

W związku z powyższym zapraszamy do sekretariatu szkoły w celu wypełnienia zgłoszenia na obowiązującym druku.
Dane teleadresowe szkoły:
- telefon: (042) 215-34-95 (tel. / fax) lub (042) 215-24-58
- adres e-mail: sp5pabianice.piramowicz@gmail.com
Prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo ważnej i pilnej, bowiem wynika ona m. in. z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, które określają zadania rodziców / prawnych opiekunów w zakresie obowiązku szkolnego ich dziecka.
Wykaz ulic z obwodu SP:
https://um.pabianice.pl/artykul/…/296/szkola-podstawowa-nr-5


18.01.2018r. Idąc za słowami Mistrza Makuszyńskiego - nic tak nie pomaga przetrwać zimnej i ponurej pogody jak dobra książka, za pomocą której w jednej chwili można przenieść się z deszczowych Pabianic do słonecznej Grecji, klimatycznej Italii lub… w kosmos. Ograniczeniem jest  tylko własna wyobraźnia. Mało tego, taka podróż nie kosztuje ani złotówki, nie wymaga posiadania paszportu ani nawet znajomości języka obcego, jedyne co należy zrobić, to przyjść do biblioteki szkolnej i po naradzie z p. Dorotą wybrać najlepszą dla siebie książkę. Można też zaprosić bibliotekarza na głośne czytanie.

Tak zrobiły dwie klasy, które uczy p. Sylwia Grzeszna. Na ”pierwszy ogień” poszła klasa IV a z lekturą:  „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” Rafała Kosika,  następnie klasa VI a z klasyką literatury dla dzieci, czyli z „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza. Zainteresowanie uczniów przeszło oczekiwania organizatorek projektu. Uczniowie nie tylko z wielką uwagą słuchają fragmentów wybranych przez nauczyciela książek, ale i z niecierpliwością wyczekują codziennych spotkań z literackimi bohaterami. 

Organizatorki mają nadzieję, że kolejna  inicjatywa mająca na celu popularyzację czytelnictwa wkrótce zaowocuje.


SPOKOJNYCH I POGODNYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
PEŁNYCH MIŁOŚCI I RODZINNEGO CIEPŁA ......

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W 2018 roku

życzą Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy naszej szkoły.

 


ZAPRASZAMY DO LEKTURY ŚWIĄTECZNEJ GAZETKI


14.12.2017r.

Uwaga

Rodzice / Opiekunowie prawni!

W bieżącym roku szkolnym tzw. dyżur opiekuńczy dla uczniów naszej szkoły oraz uczniów innych szkół podstawowych z terenu miasta Pabianic pełnią w dniach roboczych w okresie przerw świątecznych n/w szkoły:

 Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. Tkacka 15)

27-29.XII       w godz. 7.30 – 15.30

 

Szkoła Podstawowa nr 15 (ul. Skłodowskiej 5)

27-28.XII       w godz. 7.30 – 16.00

29.XII             w godz. 7.30 – 12.00

 

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi (ul.20 Stycznia 9/13)

27-29.XII       w godz. 7.00 – 17.00

 szkoły zapewniają opiekę dzieciom, których rodzice / opiekunowie zgłoszą taką potrzebę.

 (prosimy o zaopatrzenie dziecka w drugie śniadanie, napój oraz obuwie na zmianę).

 Rodzice / opiekunowie ucznia, którzy oddają dziecko pod opiekę w/w szkołom zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia

Wzór karty dostępny jest także w sekretariacie szkoły macierzystej ucznia, oraz w siedzibie szkoły pełniącej dyżur.

 

Rodziców / opiekunów, którzy we wskazanych dniach zamierzają powierzyć dziecko opiece jednej z w/w szkół prosimy o dostarczenie wypełnionych kart zgłoszenia do sekretariatu  szkoły macierzystej do 19 grudnia 2017 r. (wtorek) do godz. 15.30.

Umożliwi to szkole dyżurującej właściwe zaplanowanie i zorganizowanie zajęć dla dzieci.

Po tym terminie kartę zgłoszenia dziecka należy dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu wybranej szkoły dyżurującej.

 


13.12.2017r. W dniu 5 grudnia 2017r. nasza szkoła gościła podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Pabianic. Grupa pod opieką kierownika WTZ, p. Agnieszki Jaksy i opiekuna, p. Marii Durajskiej, po raz kolejny przyjęła zaproszenie pedagoga szkolnego. Tym razem przyjechali do nas z okazji Dnia Tolerancji, którego obchody zostały zaplanowane na początku roku szkolnego na miesiąc grudzień. Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej. Uczestniczyli w nim uczniowie klas I - VII. Nasi Przyjaciele przygotowali piękną część artystyczną dla nas, która wywołała lawinę emocji wśród naszych uczniów i dorosłych.
 

Serdecznie Wam dziękuję DRODZY GOŚCIE:)
Po raz kolejny mile zaskoczyli mnie nasi uczniowie, którzy stanęli na wysokości zadania i okazali się bardzo dojrzali w swoich postawach i życzliwi.
Serdecznie Wam dziękuję DRODZY UCZNIOWIE:)

Urszula Bodył, pedagog szkolny.

więcej na naszym profilu FB


6.12.2017r.  Za nami kolejny świąteczny akcent przed przygotowaniami do Świąt Bożego Narodzenia. W sobotę 2 grudnia wyruszyliśmy w silnym składzie czwartoklasistów na XXI Rajd Gwiazdkowy. Chociaż pogoda tego poranka była dosyć śpiąca, nam to niestraszne. W końcu prawdziwy przyrodnik, podróżnik i turysta błota, chlapy i mgły się nie lęka! (Więcej w kolejnym wydaniu naszej gazetki internetowej ""Piątka" na piątkę").

więcej na naszym profilu FB


6.12.2017r.  W poniedziałek, 4 grudnia, w naszej szkole ruszyła akcja "Twój miś może zostać ratownikiem!". Już pierwszego dnia na szkolnej ławie pojawiła się całkiem spora grupka przepięknych pluszaków. Czekamy na następne, które uszczęśliwią dzieci uczestniczące lub poszkodowane w wypadkach drogowych lub pożarach.
Pamiętajcie tylko, że akcja trwa w naszej szkole tylko do piątku!


30.11.2017r. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 listopada zmarła Pani Bożenna Walczak, długoletnia nauczycielka, kierownik świetlicy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza. Cześć Jej Pamięci!


28.11.2017r. Klasa 4 B poczuła już klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Przecież Mikołajki już tuż tuż, a i końcówka listopada zobowiązuje! Czasu do Świąt coraz mniej, więc niezbędnym jest odpowiednio wkroczyć w ich klimat. W poniedziałek, 27 listopada, niezmęczeni ani trochę po obchodach naszego wspaniałego Jubileuszu 100-lecia istnienia szkoły, udaliśmy się do fabryki bombek Szkło-Dekor w Piotrkowie Trybunalskim. Bladym świtem, bo już o godzinie 8.00 odmeldowaliśmy się dzielnie w zakładzie szklarskim, w którym już od 60 lat produkuje się prawdziwe szklane cuda!

    Mimo wczesnej pory, ani myśleliśmy drzemać czy narzekać na niewyspanie, bowiem znaleźliśmy się w raju pełnym świątecznych ozdób, dekoracji, stworzonych w niezwykły sposób, bo metodą tradycyjnego, ręcznego zdobienia...
Maria Stencel
(c.d. w nowej gazetce internetowej "Piątka" na piątkę")


27.11.2017r. Od początku października w naszej szkole odbywał się konkurs w układaniu kostki Rubika. Można było brać w nim udział każdego dnia w ciągu dwóch przerw w pracowni numer 10. Polegał on na ułożeniu kostki 3x3x3 w jak najkrótszym czasie. Każdy zawodnik mógł próbować dowolną ilość razy. Zwycięzcą został Emil Lenard z klasy VIIc. Przychodził on na każdej wolnej przerwie. W końcu udało mu się ułożyć kostkę w rekordowo krótkim czasie- 38 sekund (dokładnie 38,46). Jego poprzedni rekord wynosił 44 sekundy. W dniu pobicia rekordu jak zwykle przyszedł do klasy. Początkowo nawet nie przypuszczał, że akurat tego dnia uda mu się ułożyć kostkę Rubika w najkrótszym czasie, dlatego nie śpieszył się za bardzo. Mniej więcej po 15 sekundach zaczął rozmawiać z innymi osobami, nie zwracał szczególnej uwagi na to, co robił. Chwilę później usłyszał jednak, że jest bliski pobicia rekordu szkoły. W tym momencie zaczął się spieszyć. Kilkanaście sekund później skończył i jednocześnie został nowym rekordzistą. Nikomu nie udało się pobić jego czasu. W listopadzie na jednym z zebrań Samorządu Uczniowskiego odbyło się oficjalne zakończenie konkursu i wręczenie zwycięzcy nagrody i dyplomu.
Gratulujemy Emilowi i wszystkim uczestnikom konkursu!

Natalia Ruta klasa 7c
 


27.11.2017r. CZAS NA ŚWIĄTECZNĄ WYMIANĘ KARTEK!
Nasza szkoła realizuje w tym roku szkolnym projekt E-twinning pod nazwą „Christmas Card Exchange”. Projekt ma na celu poznanie kultur i tradycji świątecznych innych państw, a także rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim.
Uczniowie klas szóstych i siódmych przygotowywali w listopadzie przepiękne, ręcznie robione kartki świąteczne z życzeniami i opisami polskich tradycji bożonarodzeniowych napisanymi w języku angielski
m. Każda z nich zachwyca i nie ma możliwości by znaleźć dwie takie same kartki. Lada moment wyruszą w świat, ponieważ nie brakowało chętnych z całej Europy do udziału w naszym projekcie. Ostatecznie wysyłamy kartki do uczniów ze szkół z pięciu państw. Oto i one:
- Loamnes Gymnasium School, Loamnes, Rumunia
- Agrupamento de Escolas Caranguejeira-Sta Catarina da Serra, Caranguejeira, Portugalia
- Šiaulių sanatorinė mokykla, Šiauliai, Litwa
- Istituto Rodari, Soveria Mannelli, Włochy
- College Lasalle St Charles, Saint Pierre, Wyspa Reunion (należąca do Francji, ale położona na wschód od Madagaskaru). Mamy nadzieję, że kartki z tych szkół dotrą do nas bez problemów jeszcze przed przerwą świąteczną.
Marta Tomczyk, opiekun SU.


25.11.2017r. Relację z jubileuszowych uroczystości stulecia Szkoły podzielimy na kilka albumów. Dokumentacja fotograficzna i filmowa jest dość obszerna. Oto pierwsza fotorelacja:

    Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w intencji szkoły celebrowana w Kościele Najśw. Maryi Panny Różańcowej przez ks. Ryszarda Stanka, Dziekana Dekanatu Pabianickiego oraz ks. Józefa Kapiasa, Proboszcza Parafii NMP. Po raz pierwszy publicznie zaprezentowany został nowy sztandar szkoły, ufundowany przez Radę Rodziców. Poczet sztandarowy tworzyli: p. Marzena Otomańska, p. Anna Lipińska oraz p. Jacek Karcz. Sztandar asystował w czasie mszy przy ołtarzu, następnie został poświęcony przez księży celebrantów, a po jej zakończeniu przeniesiony do budynku szkoły na czele uroczystego pochodu.

więcej na naszym profilu FB


25.11.2017r. Przygotowania trwały niemal rok, choć sam wystrój Izby Pamięci to kwestia kilkunastu popołudniowych godzin. Z dostępnych nam źródeł (m. in. arkusze ocen) wynotowane zostały nazwiska absolwentów od rocznika 1945, oprawione w formie książki. Choć otrzymaliśmy niemało zdjęć, dokumentów i różnych pamiątek, trudnością było ich odpowiednie przygotowanie i wybór. Poszukiwaliśmy stare kroniki szkolne i klasowe, czasopisma, wycinki z gazet. Bogaty materiał zawiera film p. Ireneusza Jarzyńskiego, dostępny jeszcze w szkole (płyta dvd do zakupienia w sekretariacie).

Tę mrówczą prace wykonywało wiele osób: nauczycieli, pracowników administracji, rodzice, znajomi…Nie sposób przecenić zaangażowania pracowników obsługi, którzy dosłownie dwoili się i troili, by przygotować całą szkołę (pracownie, salę gimnastyczną, poczęstunek na stołówce...) jak najlepiej na przyjęcie tylu wspaniałych osobistości. SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIĘKUJĘ!

więcej na naszym profilu FB


21.11.2017r. W dniu 21 listopada uczniowie szkoły symbolicznie przejęli opiekę nad Dębami Pamięci, które w uroczystej oprawie posadzono w Parku Jordanowskim na Zielonej Górce. Drzewka upamiętniają policjantów oraz oficerów Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej zamordowanych w 1940 roku przez NKWD: starszego przodownika Władysława Baczmagę, posterunkowego Kazimierza Samka, podporucznika rezerwy Mieczysława Westerskiego, podporucznika rezerwy Zenona Gałdka. W krótkim wystąpieniu w czasie uroczystości dyrektor szkoły powiedział: „W imieniu społeczności Szkoły Podstawowej nr 5 przyjmuję to zobowiązanie jako zaszczyt i wyróżnienie. W roku stulecia szkoły otwieramy w jej historii nową kartę, powiązaną z ważnym dla szkoły zadaniem kształtowania wśród uczniów postaw patriotycznych. Stosunkowo niedawno zaczęliśmy poznawać prawdę o katyńskiej zbrodni. Wplątane w tę historię są także losy pabianiczan. W imieniu środowiska szkoły deklaruję, ze będziemy o nich pamiętać, a dbałość o to miejsce pamięci zostanie wpisania do programu wychowawczego szkoły”. Samorząd uczniowski reprezentowała klasa VI b pod opieką p. Katarzyny Dumki oraz p. Tomasza Klimka.

Zapraszamy do lektury strony: www

więcej na naszym profilu FB


20.11.2017r.  Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 listopada po długiej i ciężkiej chorobie zmarł p. Zdzisław Stefański, długoletni pracownik obsługi naszej szkoły. Cześć Jego pamięci.


19.11.2017r. W przededniu święta patrona szkoły i kilka dni przed obchodami jej stulecia uczniowie spotkali się z… ks. Grzegorzem Piramowiczem. A stało się to za pośrednictwem reaktywowanej po dłuższej przerwie grupy teatralnej Żuki”, którą wcześniej mieliśmy przyjemność oglądać wielokrotnie w różnych inscenizacjach samodzielnie oraz we współpracy z nauczycielskim zespołem teatralnym „Belfer”. Tym razem nasze pierwsze sześciolatki (dzisiaj klasa VII a), z których składał się ten zespół, zaprezentowały zaimprowizowaną lekcję z udziałem ducha naszego patrona. Spektakl, przygotowany pod kierunkiem p. Urszuli Bodył i p. Doroty Olejnik, ilustrowany był muzyką i rekwizytami sprzed lat. Wystąpili: Aleksandra Goclik, Lidia Gozdecka, Kacper Janasiak, Aleksandra Janiszewska, Natalia Karczewska, Zuzanna Koźlenko, Angelika Nowak, Kacper Nowak, Marta Ramisz, Maksymilian Rzepkowski, Kacper Wasilewski, Karolina Woźniak (debiut w zespole, równie udany). Gratulujemy ”Żukom” dobrej formy :-)

więcej na naszym profilu FB


17.11.2017r. W poniedziałek, 13 listopada 2017r., w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej trzech uczniów klasy VIB: Kamil Chrzęst, Ksawery Gaweł i Adrian Grzelka, uczestniczyło w grze terenowej o zasięgu powiatowym pn. Edukacja Globalna. Zadaniem drużyn było pokonanie opisanej trasy oraz rozwiązywanie zadań z zakresu tematycznego obejmującego cele zrównoważonego rozwoju. Punktualnie o 10.30 wyruszyliśmy do pierwszej stacji, do parafii Ewangelicko-Augsburskiej, gdzie czekały na nas zadania z zakresu różnorodności kulturowej i religijnej .Zadania wcale nie były takie łatwe, należało dopasować symbole poszczególnych religii, budowle oraz przywódców do właściwego wyznania.
Następnie podążyliśmy na posterunek policji na stację "Edukacja, pokój i bezpieczeństwo". Pierwsze zadanie było niemałym wyzwaniem, musieliśmy nie tylko dopasować nazwiska laureatów pokojowej nagrody Nobla do zdjęć, ale, co więcej, napisać dokładnie za co przyznano im Nobla. Drugim zadaniem była praca z mapą, głównie eksplorowaliśmy kraje Afryki i Azji, dobieraliśmy właściwe flagi do państwa oraz języki obce do miejsc na mapie. Kolejna stacja mieściła się w MDK o tematyce: "Bez wody nie ma życia". Zaczęliśmy od łączenia procentowego zużycia wody z wykonywanymi czynnościami w gospodarstwie domowym.. Było również zadanie typowo konstrukcyjne, w którym na czas układaliśmy studnię z drewnianych klocków. Na koniec uzasadnialiśmy dlaczego warto pić wodę z kranu, a nie wodę butelkowaną .Po kilku łykach wody udaliśmy się do Starostwa Powiatowego gdzie czekały na nas pytania z zakresu ekologii, turystyki i zdrowia. Jednym z zadań było segregowanie śmieci, następnie graliśmy w twistera, w pokazywanie kontynentów, z uwzględnieniem kierunków geograficznych w języku angielskim. To był prawdziwy relaks.
Później już tylko znajomość chorób, statystyki ich występowania na świecie oraz ich przyczyny. Troszkę zmęczeni przeszliśmy do ostatniej stacji i rozwiązywaliśmy zadania na temat dostępu do żywności i jej produkcji. Dobieraliśmy typowe śniadania dla danego kraju, wskazywaliśmy, w których krajach panuje głód i gdzie występuje otyłość wśród populacji i jakie są tego przyczyny. Po zakończeniu gry szybko udaliśmy się na ogłoszenie wyników. Byliśmy bardzo dumni ponieważ nasza drużyna pomimo, iż najmłodsza, zdobyła wyróżnienie.
Gratulacje!

Małgorzata Kuna

więcej na naszym profilu FB


9.11.2017r. Dnia 9 listopada 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach odbył się XVIII Powiatowy Konkurs Recytacji z elementami gry aktorskiej „Porozmawiajmy poezją” szkół podstawowych. Do konkursu w kategorii klas IV - VI zgłoszono 34 prezentacji (64 uczestników) z 10-u szkół podstawowych z terenu Powiatu Pabianickiego. Jury w składzie: Marcin Wartalski – aktor, Aleksandra Wasilewska – aktorka, psycholog oceniało uczestników, którzy prezentowali dowolne utwory poetyckie w formie dialogu. Prezentacja powinna zawierać elementy gry aktorskiej tzn.: gest, ruch, mimikę, działanie na rekwizycie itp. Miło nam poinformować, że główną nagrodę – ZŁOTĄ MASKĘ zdobyła nasza uczennica ANGELA BUDZ z klasy VI B za wykonanie wiersza Łukasza Dębskiego „Kura”. Uczennica przygotowywała się do konkursu pod opieka nauczyciela języka polskiego - Tomasza Klimka.
GRATULUJEMY!!!!!
Warto podkreślić, iż Angela jest laureatką nagrody - stypendium Rady Miejskiej dla najzdolniejszych uczniów w kategorii "kultura i sztuka".
Relacja TV Pro-MOK z konkursu w "Info FLESZ" z dnia 10.11. (http://promok.pl/player/?id=2833).


29.10.2017r. W dniu 27 X 2017r. Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach zaprosiła uczniów klas drugich do udziału w XII Edycji ,,Konkursu sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie”. Do Powiatowej Hali Sportowej przy ulicy św. Jana przybyły dwuosobowe zespoły drugoklasistów z powiatu pabianickiego. Naszą szkołę reprezentował duet z klasy II a - Julia Chruścińska i Krzysztof Otomański. W pierwszej części konkursu uczniowie rozwiązywali test wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w różnych sytuacjach życiowych. Drugi etap to tor przeszkód, w którego pokonaniu zawodnicy musieli wykazać się szybkością oraz sprawnością fizyczną. Policjanci skrupulatnie sprawdzili testy i zanotowali czas zmagań z torem każdej drużyny. Wyniki zawodów najbardziej ucieszyły naszych reprezentantów. Pierwsze miejsce zespołu z „Piątki” upoważnia do reprezentowania naszego powiatu w finale wojewódzkim Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa. Życzymy powodzenia.
(Tekst i zdjęcia: Henryk Kurasiewicz)
Gratuluję naszym reprezentantom oraz kol. Henrykowi, który przygotował ich do tego sukcesu. Będziemy mocno trzymać kciuki za udany występ w kolejnym etapie.
(JerzyK)
Relacja z konkursu na stronie organizatorów:
http://www.pabianice.policja.gov.pl/…/19127,Policyjna-Akade…


28.10.2017r. Deszczowy Rajd Stuletniej "Piątki" w toku. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych na starcie na Bulwarach zameldowały się wszystkie zgłoszone zespoły. Pełna relacja z rajdu po jego zakończeniu. Rajd prowadzi doświadczony turysta, szef Klubu Turystyki Pieszej "Aaron" - Aleksander Duda.
O godz. 11.30 uczestnicy byli już za drugim punkcie zadaniowym. Przed nimi jeszcze rywalizacja sportowa w Parku Jordana na Zielonej Górce i zakończenie rajdu na boisku "Piątki"
Godz. 13
.10. I po rajdzie. Z niewielkim opóźnieniem na metę, usytuowaną na szkolnym boisku docierały kolejne zespoły. Gorąca herbata dla chętnych i dietetyczna, słodka (przedobiadowa ) bułka oraz soki dla wszystkich uczestników serwowane były w cieniu nowego łącznika szkoły. Cień był oczywiście umowny, bo słońce skryło się za grubą warstwą chmur, a zimny, przenikliwy wiatr i towarzysząca rajdowi mżawka wymusiły szybsze tempo zakończenia i podsumowania rajdu. Nic dziwnego, że organizatorzy i rajdowicze rozgrzewali się także w rytmie śpiewanych przez siebie piosenek. Po trzech konkurencjach rozegranych na trasie konieczna była dogrywka i ostateczne wyniki są następujące:
I m. SP17, II m. - SP im. Św. Wincentego a Paulo, III m. - SP2, wyróżnienie dla Zespołu Szkól Specjalnych nr 5.

Gratuluję wszystkim uczestnikom wytrwałości, hartu ducha i kondycji. Mam nadzieję, że pogoda nie spowoduje poniedziałkowej absencji uczniów i ich opiekunów w szkole. Dziękuję jeszcze raz za udział w "urodzinowym" rajdzie poświęconym wiekowej staruszce "piątce". Moim Koleżankom i Kolegom:
Beacie Florczak, Aleksandrowi Dudzie, Sylwii Łaguniak, Lidii i Andrzejowi Golewskim, Dorocie Stolińskiej, Alicji Zieji, Tomaszowi Sujeckiemu oraz Adamowi Suwaldowi, a także dzielnym Uczniom, którzy wędrowali pod opieką Katarzyny Dumki, Marty Tomczyk, Ewy Owsik oraz Marii Stencel - WIELKIE DZIĘKI. Wracajcie zdrowo do szkoły, bo przed nami jeszcze kolejne urodzinowe imprezy. Zachowam wielki podziw i szacunek dla wszystkich uczestników, a także reporterów TV ProMOK, którzy wytrwale towarzyszyli turystom od startu do mety.

JerzyK


29.10.2017r. W dniu 27 X 2017r. Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach zaprosiła uczniów klas drugich do udziału w XII Edycji ,,Konkursu sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie”. Do Powiatowej Hali Sportowej przy ulicy św. Jana przybyły dwuosobowe zespoły drugoklasistów z powiatu pabianickiego. Naszą szkołę reprezentował duet z klasy II a - Julia Chruścińska i Krzysztof Otomański. W pierwszej części konkursu uczniowie rozwiązywali test wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w różnych sytuacjach życiowych. Drugi etap to tor przeszkód, w którego pokonaniu zawodnicy musieli wykazać się szybkością oraz sprawnością fizyczną. Policjanci skrupulatnie sprawdzili testy i zanotowali czas zmagań z torem każdej drużyny. Wyniki zawodów najbardziej ucieszyły naszych reprezentantów. Pierwsze miejsce zespołu z „Piątki” upoważnia do reprezentowania naszego powiatu w finale wojewódzkim Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa. Życzymy powodzenia.


Gratuluję naszym reprezentantom oraz kol. Henrykowi, który przygotował ich do tego sukcesu. Będziemy mocno trzymać kciuki za udany występ w kolejnym etapie.

JerzyK


27.10.2017r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc przewidzianych na część oficjalną uroczystości, która odbędzie się w sali gimnastycznej, prosimy o zaanonsowanie swojej obecności i wcześniejszą rezerwację. Miło nam będzie gościć Państwa również w godzinach popołudniowych (spotkania absolwentów, nauczycieli, pracowników). Bliższych informacji udziela dyrekcja szkoły (e-mail: sp5pabianice.piramowicz@gmail.com; tel. 42 2153495; 42 2152458).
Zapraszamy!


23.10.2017r. We wtorek 17 października klasy Va, Vb oraz IV c pojechały na wycieczkę do Warszawy. Wizytę w stolicy uczniowie rozpoczęli od Grobu Nieznanego Żołnierza i Ogrodu Saskiego. Następnie przeszli przez centrum miasta Krakowskim Przedmieściem na Plac Zamkowy w okolicę Kolumny Zygmunta, by dalej podziwiać Starówkę, pomnik Syrenki, Barbakan oraz zadumać się nad wojennym losem dzieci przed Pomnikiem Małego Powstańca.


Wyjątkowym doświadczeniem było zwiedzanie wnętrz Zamku Królews
kiego. Tu uczniowie oglądali sale zamkowe, bogato zdobione trony władców, zabytkowe arrasy oraz podziwiali z bliska ogromne obrazy Jana Matejki przedstawiające ważne momenty naszej historii. Po pysznym obiedzie w słynnej restauracji Literatka udaliśmy się do Parku Łazienkowskiego. Tam spacerowaliśmy alejkami usłanymi żółtymi liśćmi i skąpanymi w jesiennym słońcu. Atrakcją dla uczestników było karmienie orzeszkami licznych wiewiórek i podziwianie spacerujących pawi. Ostatnim, jakże ważnym punktem wycieczki była wizyta na Stadionie Narodowym. Uczniowie obejrzeli trybuny, szatnie piłkarskie, zasiedli w fotelach trenerskich i zeszli na płytę stadionu (chwilowo bez murawy). Jak na każdej wycieczce nie obyło się bez zakupu pamiątek, które będą długo przypominały o tej niesamowitej październikowej przygodzie.

Tomasz Klimek

 


17.10.2017r. Ślub ze szkołą czy pasowanie… paskiem? Takie dylematy mieli uczniowie klas pierwszych, którzy w przededniu Święta Edukacji Narodowej popisali się humorem i z werwą zaprezentowali krótki program artystyczny. „Boimy się tego pasowania”, mówili. „Nie wiemy jaki pas Pan Dyrektor przyniósł dzisiaj do szkoły”. Powtarzali niewesoło: „Ślub będziemy brać ze szkołą”. Starsi uczniowie szybko wprowadzili ich w radośniejszy nastrój, gdy te wątpliwości okazały się zabawnym nieporozumieniem. A potem nastąpiła ta chwila, która rozwiała resztki obaw. Było więc i wesoło i uroczyście. Tę część spotkania przygotowały panie: Edyta Chrzęst i Anna Kmiecik, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i wychowawczynie nowych uczniów, we współpracy z p. Adamem Suwaldem.

Symbolem przynależności do szkolnego środowiska jest złota tarcza, którą pierwszakom do świątecznych strojów przypinały wychowawczynie oraz p. Renata Janiszewska, przewodnicząca Rady Rodziców i wicedyrektor szkoły, p. Beata Florczak. Delegacja uczniów złożyła także wiązankę kwiatów pod portretem Patrona Szkoły, ks. Grzegorza Piramowicza. W części oficjalnej Dyrektor przypomniał, jak zmieniła się szkoła w ostatnich miesiącach, podkreślając ogromny wkład pracy pracowników administracji i obsługi w przygotowanie do nowego roku szkolnego w związku z przeprowadzonym remontem. Reforma oświaty wprowadziła także istotne zmiany organizacyjne, co wymagało również wielu nauczycielskich inicjatyw. Z okazji DEN Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: Beata Florczak, Beata Dyła – Fontańska, Sylwia Grzeszna, Tomasz Klimek, Sylwia Łaguniak, Dorota Olejnik, Ewa Owsik, Joanna Pacześ – Andrzejewska, Marta Tomczyk, Wojciech Woźniak. Dzień później w Szkole Podstawowej nr 14 odbyła się miejska uroczystość, w czasie której nagrody Prezydenta Miasta otrzymali: Janusz Koźlenko i Jerzy Kaczmarek. Miłym akcentem było specjalne podziękowanie za szczególne zaangażowanie w okresie remontu szkoły, które Prezydent Grzegorz Mackiewicz złożył na ręce p. Urszuli Gołygowskiej, kierownika gospodarczego szkoły. Uroczystość ta była także okazją do wręczenia nagród Rady Miejskiej dla najzdolniejszych uczniów. Miło nam poinformować, że w tym gronie jest uczennica klasy VI b, Angela Budz, która otrzymała stypendium za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. Gratulujemy!

(relacja TV ProMOK: http://promok.pl/player/?id=2797;

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


13.10.2017r. PRZYRODNICY NA CAŁEGO! Klasy czwarte poczuły jesień w pełni ! Kto powiedział, że podczas nauki w szkole nie można połączyć przyjemnego z pożytecznym? Przyroda może być naprawdę ciekawym przedmiotem szkolnym - wystarczy tylko odrobina kreatywności, a tej Naszym Uczniom nie możemy odmówić  W ramach lekcji przyrody uczniowie klas czwartych stanęli przed wyzwaniem: mieli do wykonania zielnik jesiennych liści, eksperyment /doświadczenie przyrodnicze lub... grę przyrodniczą! Pełni pomysłów ochoczo przystąpili do powierzonego im zadania, a efekty przerosły nawet oczekiwania nauczyciela przyrody. Podczas lekcji mieliśmy okazję podziwiać piękne albumy z jesiennymi liśćmi, szczegółowo opisane przez uczniów co do gatunku, daty i miejsca zbioru, a także poznać ciekawostki o konkretnym gatunku drzewa bądź krzewu. Oprawa plastyczna zielników była niezwykle pomysłowa i staranna, powstały prawdziwe dzieła sztuki. Uczniowie, którzy odkryli w sobie żyłkę naukowca, chętnie przedstawili w swoich klasach doświadczenie przyrodnicze, bądź opowiedzieli o przeprowadzonym w domu eksperymencie, ilustrując go osobiście nagranym filmem bądź dokumentacją fotograficzną. Naszym czwartoklasistom udało się za pomocą płynu do mycia naczyń przegonić pieprz z talerza, wessać wodę do słoika czy nawet zbudować własny kompas i ... wyhodować Pana Trawiastego ! Nie lada gratka spotkała fanów planszówek i wszelkiego rodzaju gier. Uczniowie wykazali się niesamowitymi pomysłami i zostali autorami gier przyrodniczych! Pomysłom nie było końca. Tak oryginalnych i pięknie opisanych zasad, nie powstydziłaby się najlepsza z gier dostępnych na polskim rynku . Począwszy od klasycznych przyrodniczych planszówek z kartami pytań, poprzez „memory” przyrodnicze, „piotrusia”, domino, aż po quizy, przyrodniczą wersję farmera i chińczyka, a także formy gier zupełnie nowatorskie („Kompas przyrodniczy”, „Łapanie motyli” czy „Wyprawa do babci”)! Wyobraźnia młodych przyrodników nie zna granic. I czyż może być coś przyjemniejszego niż powtórzenie przed sprawdzianem w formie gry przyrodniczej?  Drodzy Czwartoklasiści do boju zatem, zaskakujcie nas co miesiąc nowymi pomysłami. W końcu to dopiero początek całorocznej zabawy z przyrodą.

(Tekst i foto: Maria Stencel, nauczyciel przyrody)

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


12.10.2017r.  Październik z kostką Rubika. Samorząd Uczniowski zorganizował w październiku konkurs na układanie standardowej kostki Rubika na czas. Jest to pierwszy z serii konkursów dla uczniów naszej szkoły mający na celu rozwijanie zdolności matematycznych oraz manualnych. Układanie kostki jest dyscypliną sportową zwaną Speedcubingiem. Kostka jest zabawką logiczną wynalezioną w 1974 r. przez Ernő Rubika. Jej wynalazca układał kostkę po raz pierwszy przez … miesiąc. Po niecałym tygodniu trwania konkursu możemy powiedzieć, że jest coraz więcej chętnych na sprawdzenie siebie i rekord mamy zdecydowanie lepszy niż sam pan Rubik na początku. Coraz większe tłumy przychodzą też oglądać te wyczyny. A jest co oglądać!!! Jeden z uczniów klasy siódmej osiągnął niezwykły wynik i ułożył kostkę w … niecałe 39 sekund!!! Konkurs trwa do końca października, co oznacza, że można jeszcze „pobić” ten rekord.
(tekst i foto: Marta Tomczyk, opiekun SU)


4.10.2017r.    British Day w relacji TV Pro-MOK: http://promok.pl/player/?id=2784.

      W piątek 29 września 2017 roku tylko dzwonki przypominały o lekcjach, które w tym dniu odbywały się w innowacyjnej formie gier i zabaw w języku angielskim w szkolnej sali gimnastycznej. A ta wyglądała jak mała Wielka Brytania: witający gości „gwardziści”, symboliczne angielskie śniadanie w wersji light czyli tosty z dżemem, do tego czarna herbatka, flagi United Kingdom, miniatura Big Ben’a oraz Tower Bridge i ekspozycje rozmaitości językowych na barwnych tablicach.

       Impreza adresowana była do wszystkich uczniów naszej szkoły czyli dla tych, którzy lubią dobrą zabawę i... język angielski. Stąd też w programie znalazło się wiele zabaw przeznaczonych dla dzieci, które już znają angielski lub są w trakcie jego nauki i dla tych, którzy za sprawą festynu bardziej zaczną się nim interesować. Wśród naszych gości byli również nasi najmłodzi sąsiedzi - przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 5. Na uczestników festynu czekało mnóstwo atrakcji, malowanie flag Zjednoczonego Królestwa na twarzy, balony formowane na różne zwierzątka, gry i zabawy językowe, twister - oczywiście po angielsku, zdjęcia pamiątkowe ze sławnymi postaciami z Wielkiej Brytanii (nie zabrakło królowej Elżbiety, czy księżnej Kate, ale również wielkich ze świata muzyki). Można było także sprawdzić swoje umiejętności matematyczne wykonując proste działania w języku angielskim i wreszcie pośpiewać po angielsku. A wszystko to przed lub po English breakfast serwowanym przez uczniów pod nadzorem wspierających nas rodziców.
British Day był podsumowaniem realizacji oraz promocją projektu unijnego „Z angielskim za pan brat”, w którym uczestniczyła nasza szkoła. Celem uroczystości było także promowanie nauki języka angielskiego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań kulturą anglojęzyczną oraz stworzenie uczniom możliwości uczenia się poprzez gry i zabawy językowe.

Koordynatorem unijnego projektu oraz festynu był Janusz Koźlenko, z którym współpracowały nauczycielki języka angielskiego: Marta Tomczyk, Małgorzata Wójtowicz - Kuna i Marlena Nowak - Czestkowska.

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


Zachęcamy ponownie do głosowania na nowy BUDŻET OBYWATELSKI.


W czerwcu ubiegłego roku szkolnego uczniowie naszej szkoły wzięli udział w czwartej edycji konkursu „List do Taty”, który był organizowany przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, senatorów oraz zespół Tato.Net Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego, a partnerem konkursu był Rzecznik Praw Dziecka. Celem konkursu było skierowanie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z niezastąpioną rolą ojca w życiu dziecka, propagowanie roli ojca w budowaniu harmonii rodzinnej i procesie wychowawczym dzieci oraz propagowanie dobrych przykładów godzenia życia rodzinnego z pracą zawodową ojców rodzin. Zadanie konkursowe obejmowało przeprowadzenie lekcji na temat roli ojca w życiu dziecka i w rodzinie na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Uczniowie zaś pisali pisemne prace na temat: „Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata”, które mogły mieć formę listu do ojca. W konkursie wzięli udział:

- Weronika Łuczak (obecnie klasa 6b);
- Martyna Barłożewska (obecnie klasa 5b);
- Amelia Otto (obecnie klasa 5b);
- Antoni Tszydel (obecnie klasa 5b);
- Hubert Gogolewski (obecnie klasa 5a).

Mimo, iż naszym uczniom nie udało się dotrzeć do finału konkursu, w dniu 12 września 2017r. naszą szkołę odwiedził Senator RP, Maciej Łuczak, który osobiście podziękował uczniom za udział w konkursie i wręczył drobne upominki.

Janusz Koźlenko


28.09.2017r.  OGIEŃ W SZATNI.   O dziesiątej zawyły syreny czterech wozów bojowych pabianickiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Kilka minut wcześniej w budynkach szkoły rozległ się sygnał alarmu przeciwpożarowego. Zanim strażacy rozpoczęli akcję wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy zdążyli już się ewakuować do wyznaczonego miejsca zbiórki. Z zaniepokojeniem obserwowali wjazd samochodów na szkolne boisko.

    Dźwięk sygnału pędzącego do akcji wozu bojowego krążył jeszcze między ścianami budynków, gdy strażacy błyskawicznie rozwijali węże gaśnicze. Ogromna drabina powędrowała ponad szkolne dachy. Dzieci pytały czy naprawdę coś się pali.... Na szczęście były to tylko kompleksowe ćwiczenia, w których założeniem była ewakuacja w sytuacji symulowanego zagrożenia oraz akcja gaśnicza w pomieszczeniach szatni. Na zakończenie tej niezwykłej wizyty sporo emocji towarzyszyło wszystkim, którzy mogli z bliska obejrzeć specjalistyczne wyposażenie pabianickich strażaków.

.. galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


02.09.2017r.    I to już koniec... wakacji. Koniec także sześcioletniej szkoły podstawowej. Od poniedziałku rozpoczynamy nowy etap naszej Stulatki (szkoła została utworzona 17 sierpnia 1917r. (!). Poniżej załączamy wykaz podręczników, z których będą uczyć się uczniowie "Piątki". Przypominamy jednocześnie, że wszystkie podręczniki zapewnia szkoła. Do niektórych przedmiotów będą dodane także materiały ćwiczeniowe. Rodzice zakupują jedynie wyposażenie dodatkowe (zeszyt, pióra lub długopisy, ołówki, linijki itp.) wg wskazówek nauczycieli. Pełny szkolny zestaw podręczników będzie dostępny na naszej stronie internetowej.

Podręczniki w SP5:
Klasy I:
Edukacja wczesnoszkolna: „Elementarz odkrywców”, E. Hryszkiewicz, B. Stępień i in.
Język angielski: Bugs Team, Carol Read, Ana Soberón

Klasa II:
Edukacja wczesnoszkolna: „Nasza szkoła”, Maria Lorek, Agata Ludwa i Monika Zatorska
Język angielski: Bugs World 2, Carol Read, Ana Soberón

Klasy III:
Edukacja wczesnoszkolna: ,,Nasza szkoła” podręcznik MEN
Język angielski: Bugs World 3, Magdalena Kondro, Elisa Papiol, Maria Toth,

Klasy IV:
Język polski: „Nowe Słowa na start!”, A. Klimowicz, M. Derlukiewicz,
Historia: „Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy IV szkoły podstawowej”, B. Olszewska, W. Surdyk – Fertsch, G. Wojciechowski,
Język angielski: Steps Plus dla kl.4., Sylvia Wheeldon, Tim Falla,
Matematyka: „Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Cz. 1 i 2”, M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska
Przyroda: Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy 4, Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz
Muzyka: Lekcja muzyki klasa 4. Podręcznik do muzyki dla klasy IV szkoły podstawowej. Monika Gromek. Grażyna Kilbach.
Plastyka: „Do dzieła”. Podręcznik do plastyki dla klasy IV szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak.
Technika: „Jak to działa?”, Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4 – 6, Lech Łabecki, Marta Łabecka,
Informatyka: Lubię to! M. Kęska, Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Klasy V:
Język polski: Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Historia i społeczeństwo: Grzegorz Wojciechowski, Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej.
Język angielski: Steps Forward 2., S. Wheeldon, T. Falla, P.A.Davies, P. Shipton
Matematyka: „Matematyka z Plusem. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej”M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, Piotr Zarzycki
Przyroda: Janina Ślosarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer, Tajemnice przyrody 5. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej,
Muzyka: Lekcja muzyki 5. Podręcznik do muzyki dla klasy IV szkoły podstawowej. Monika Gromek. Grażyna Kilbach.
Plastyka: „Do dzieła”. Podręcznik do plastyki dla klasy V szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak.
Zajęcia techniczne: Lech Łabecki i Marta Łabecka, Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej
Zajęcia komputerowe: Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej, M. Kęska.

Kl. VI:
Język polski: Łuczak A., Murdzek A. - Język polski. Między nami. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej.
Historia i społeczeństwo: Grzegorz Wojciechowski, Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej.
Język angielski: Steps Forward 3. S. Wheeldon, T. Falla,
Matematyka: Nowa matematyka z Plusem. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej”, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, Piotr Zarzycki,
Przyroda: „Tajemnice przyrody” – nowa podstawa programowa kl. 6, J. Stawarz, F. Szlajfer, H. Kowalczyk
Muzyka: Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik A. - Klucz do muzyki. Klasa 6.
Plastyka: Stanisław K. Stopczyk, Joanna Chołaścińska, Barbara Neubart, Plastyka 4-6. Podręcznik do szkoły podstawowej,
Zajęcia techniczne: Urszula Białka, Zajęcia techniczne. Część techniczna. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej,
Zajęcia komputerowe: Koba G., Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV – VI.

Kl. VII:
Język polski: „NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej”, J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc i in.
Historia: „Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej”,
J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak
Język angielski: English Plus Options, B. Wetz, D. Pye,
Język niemiecki: „Meine Deutschtour. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej”, E. Kościelniak
Matematyka: „Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej”, Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz i in,
Biologia: „Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej”, M. Jefimow
Chemia: Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej”, J. Kulawik, T. Kulawik, M.Litwin,
Geografia: „Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej”, R, Malarz, M. Szubert,
Fizyka:
Muzyka: „Lekcja muzyki. Klasa 7”, M. Gromek, G. Kilbach,
Plastyka: „Do dzieła. Klasa 7.”, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak,
Informatyka: Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej, G. Koba.

 

Harmonogram inauguracji roku szkolnego 2017/2018
4 września 2017r. (poniedziałek)

Klasy II – VII spotkania z wychowawcami (w pracowniach):

Klasa IIa – godz. 9.00, pracownia nr 3
Klasa IIIa – godz. 9.00, pracownia nr 4
Klasa IIIb – godz. 9.00, pracownia nr 2
Klasa IIIc – godz. 9.00, pracownia nr 1

Klasa IVa – godz. 10.00, pracownia nr 6 (poprz. historyczno – polonistyczna)
Klasa IVb – godz. 10.00, pracownia nr 5 (poprz. nr „6”)
Klasa IVc – godz. 10.00, pracownia nr 14 (poprz. polonistyczna)
Klasa IVd – godz. 10.00, pracownia nr 8 (poprz. przyrodnicza)

Klasa Va – godz. 9.00, pracownia nr 6 (poprz. historyczna)
Klasa Vb – godz. 9.00, pracownia nr 14 (poprz. polonistyczna)

Klasa VIa – godz. 9.00, pracownia nr 9 (poprz. angielska)
Klasa VIb – godz. 9.00. pracownia nr 16 (poprz. matematyczna)

Klasa VIIa - godz. 9.00, pracownia nr 11 (poprz. katechetyczna)
Klasa VIIb – godz. 9.00, pracownia nr 5 (poprz. „6”)
Klasa VIIc – godz. 9.00, pracownia nr 10 (poprz. eko)


Uczniów klas I wraz z Rodzicami zapraszamy na godz. 10.00 na spotkanie w sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami klas w pracowniach na piętrze:
Klasa Ia – pracownia nr 3
Klasa Ib – pracownia nr 1

Uwaga Rodzice!
W szkole obowiązuje obuwie na zmianę!
Prosimy o zaopatrzenie dzieci w obuwie z jasną podeszwą.

do pobrania - wzór wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej 2017/2018


ROK SZKOLNY 2017 - 2018


7.07.2017r. Najlepsi w klasach III, IV, V i VI. W sezonie wakacyjnym (czyt. ogórkowym) warto przypomnieć finał roku szkolnego i przedstawić na zdjęciach najlepszych uczniów klas III - VI. W klasach starszych 37 uczniów systematyczną nauką wypracowało świadectwo z wyróżnieniem, uzyskując średnią powyżej 4,75. O nich także tutaj: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/mlode-zycie/talenty/uczniowie-na-piatke-z-plusem.html.

     Liczna grupa uczniów wyróżniła się w pracy na rzecz Samorządu Uczniowskiego, którym opiekowała się p. Sylwia Łaguniak. Nagrodzeni zostali także najlepsi sportowcy, uczestnicy Ligii Szkolnej, którą od kilku lat organizują p. Wojciech Woźniak i p. Lidia Golewska. GRATULUJEMY! A wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


28.06.2017 r. To był bardzo radosny dzień w naszej świetlicy – zakończenie roku szkolnego. Uroczystość, do której dzieci przygotowywały się wytrwale przez długi czas, została poprzedzona zajęciami na temat bezpieczeństwa. Uczniowie układali z rozsypanek obrazkowych historyjki i nazywali niebezpieczeństwa, które mogą na nich czyhać podczas wakacji. Nadeszła godzina 16.00. W sali gimnastycznej licznie zgromadzili się uczniowie w towarzystwie swoich rodziców. Na uroczystości obecna była również pani wicedyrektor Beata Florczak. Po przywitaniu gości, pani kierownik świetlicy Ewa Owsik, zaprosiła zebranych na część artystyczną. Na początek wszyscy mogli obejrzeć prezentację pod tytułem „Jak spędzaliśmy czas w świetlicy?”, którą przegotowała pani Edyta Chrzęst , wykorzystując zdjęcia robione w świetlicy w ciągu całego roku. Nietrudno było zauważyć, że dzieci przebywające w świetlicy nie tylko oddawały się zabawie, ale brały także udział w różnych formach zajęć: edukacyjnych, czytelniczych, informatycznych, plastycznych i sportowych.

       Następnie rozpoczęły się występy. Wychowankowie świetlicy mogli zaprezentować swoje talenty wokalne, taneczne i recytatorskie. Wszystko przebiegało bardzo sprawnie dzięki bacznej opiece pani Ewy Skiby Jaworowskiej. Na zakończenie popisów dzieci wspólnie wystąpiły w brawurowym wykonaniu piosenki „Tamta dziewczyna”. To tegoroczny, muzyczny przebój "świetliczaków". Tym wspaniałym akcentem, nagrodzonym gromkimi brawami, zakończyła się część artystyczna. Nadszedł czas podsumowania wszystkich działań – powiedziała pani Ewa Owsik i poprosiła panią wicedyrektor o wręczenie nagród i wyróżnień. Następnie pani Beata Florczak pogratulowała nagrodzonym, podziękowała rodzicom i nauczycielom za współpracę i wszystkim życzyła miłych, bezpiecznych wakacji. My również dziękujemy Pani Wicedyrektor za wsparcie, pomoc i życzliwość. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

Dorota Stolińska

.. galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


24.06.2017 r. Koniec roku szkolnego, a więc także czas podsumowań. Na początek najlepsi, a raczej najlepsze: uczennice klasy IV b - Amelia Otto, VI a - Karolina Woźniak i VI b - Aleksandra Mikuta otrzymały nagrody książkowe za wyniki w nauce (średnia 5,45 i wzorowe zachowanie) z rąk Prezydenta Miasta, p. Grzegorza Mackiewicza i jego Zastępcy - p. Aleksandry Jarmakowskiej - Jasiczek oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej, p. Andrzeja Żeligowskiego. Uroczystość miejska zakończenia roku szkolnego odbyła się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.


(Zdjęcia ze strony Urzędu Miejskiego w Pabianicach)


22.06.2017r.   UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO:

   dla klas III i IV o godz. 9.00 w sali gimnastycznej,
   dla klas V i VI o godz. 10.30 na sali gimnastycznej
   dla klas I i II o godz. 11.00 spotkania z wychowawcami klas


22.06.2017r.   Zapraszamy do ostatniej już w tym roku szkolnym gazetki internetowej nr 122


21.06.2017r.   Korzystając z uprzejmości SP17 udostępniamy:
- w ostatnim rzędzie nasz zespół, który zajął III miejsce w Konkursie Matematycznym organizowanym przez Gimnazjum nr 2.
Skład zespołu: Aleksandra Mikuta (kl. VI b), Kacper Więclewski (Kl. VI b) i Karolina Woźniak (kl. VI a).
Opiekun zespołu - p. Janusz Koźlenko.
Gratulujemy wszystkim laureatom!


18.06.2017r. Leśna szkoła - ciąg dalszy. Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z X Jubileuszowego Szkolnego Rajdu Ekologicznego, który odbył się 2 czerwca 2017 r. w lesie rydzyńskim. ZOBACZ.


17.06.2017r.    III Finał Pabianickiej Szkolnej Ligi Rugby. W strugach deszczu zakończyliśmy trzeci sezon rozgrywek naszej ligi. Niestety przez paskudną pogodę kilka ekip się nie stawiło lub miały okrojone składy ale mimo to turniej się odbył i było gorąco .
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach sezonie 2016/2017

W klasach VI
1. SP5 Pabianice
2. SP Petrykozy
3. SP 1 Pabianice

W klasach V
1. SP Bychlew
2. SP Petrykozy
3. SP 4 Aleksandrów Łódzki

W klasach IV
1. SP Bychlew
2. SP Petrykozy
3. SP 1 Pabianice

.. galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


14.06.2017r.  Miting im. J. Wajsówny. Reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w Mitingu Lekkoatletycznym im. Jadwigi Wajsówny. Zawody po raz piąty zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, a są one poświęcone upamiętnieniu pabianiczanki - patronki szkoły, znakomitej niegdyś sportsmenki i medalistki olimpijskiej.

     Zespół „Piątki” dzielnie walczył we wszystkich konkurencjach, a w kilku z nich nasi sportowcy odnieśli sukcesy premiowane miejscem na podium (I miejsce w swoich konkurencjach zajęły: Oliwia Brauer (rzut piłeczką palantową), Julia Zawierucha (bieg na 200m), drugie miejsce: Aleksandra Mikuta (bieg na 600m), Martyna Borowska (rzut piłką lekarską), trzecie miejsce: Maria Nowicka (skok w dal), Tobiasz Łudzeń (bieg na 800m) oraz sztafeta 4 x 100m dziewcząt w składzie: Weronika Kubik, Karolina Woźniak, Natalia Grodzka, Julia Zawierucha). Pozostali zawodnicy walczyli z godną podziwu determinacją na miarę swoich sił i możliwości, udowadniając niemały potencjał, który może zaprocentować w kolejnych tego typu zawodach. I to jest najważniejsze. Dziękuję im za sportową postawę i zachowanie fair play we wszystkich konkurencjach. Nauczycielom i dyrekcji SP8 gratuluję znakomitej organizacji tej wielkiej imprezy.

.. galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


11.06.2017r. Siedemnaście razy uczestniczyliśmy w tym ogromnym przedsięwzięciu. Każdy rajd był niepowtarzalny, zmieniały się trasy przejazdu, przybywało uczestników, płatała figle pogoda. Dzisiaj prawie tysiąc rowerzystów wyjechało ze Starego Rynku, sprawnie pokonało drogę do granic miasta, by po zatoczeniu pętli przy lesie Karolewskim dotrzeć do mety na stadionie MOSiR. Nasza niemal pięćdziesięcioosobowa grupa kręciła kilometry w środku tego wielkiego peletonu. Choć pod koniec rajdu warunki pogodowe znacznie się pogorszyły wszyscy cierpliwie czekali na wyniki najważniejszych losowań, które tradycyjnie uszczęśliwiają kilkudziesięciu uczestników – niektórzy do domu wracali dwoma rowerami lub z oryginalnym zestawem oświetleniowym. Nam tym razem szczęście nie dopisało, choć... nie do końca (dwukrotnie wylosowano ucznia, który, niestety, nie dotarł na rajd). Dziękujemy opiekunom naszego zespołu, w tym dużej grupie rodziców oraz nauczycieli za współpracę w czasie przejazdu, a uczniom za zdyscyplinowanie na trasie. Gratulujemy organizatorom kolejnej udanej imprez. I do osiemnastego...

.. galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5
informuje, że zebranie rodziców dzieci zapisanych do klasy I na rok szkolny 2017/2018  odbędzie się w stołówce szkolnej (budynek świetlicy – wejście od strony bramy)

12 czerwca o godz. 1700 (poniedziałek)

Serdecznie zapraszamy.


10.06.2017r.    Dziesięcioosobowa drużyna szóstoklasistek z naszej szkoły uczestniczyła dzisiaj w VI Powiatowym Rajdzie Czerwonokrzyskim. Podczas rajdu drużyna musiała wykazać się znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Na początek uczestnicy rozwiązywali krótki test. Dotyczył on historii PCK oraz wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Następnie każda drużyna pod opieką przewodnika PCK wyruszyła w trasę, gdzie znajdowało się 7 punktów kontrolnych. Były tam do wykonania zadania praktyczne, np.: udzielenie pomocy poszkodowanemu rowerzyście, nieprzytomnej osobie z drgawkami, krztuszącej się i tracącej przytomność, mającej krwotok z nosa oraz silnie krwawiącą ranę nogi. Były również zadania sprawnościowe na czas.
Brzmi groźnie! Prawda? I żartów nie było. Wymagano zachowania należytej powagi. Z tym mieliśmy mały problem, ale… Dziewczyny wykonywały zadania najlepiej jak potrafiły i ostatecznie zajęły trzecie miejsce. Dostały puchar i drobne upominki. Brawo!
Specjalne podziękowania należą się p. Dariuszowi Sauterowi, który w ramach zajęć dodatkowych uczył nasze ratowniczki udzielania pierwszej pomocy.

opiekun zespołu – Dorota Stolińska

.. galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


8.06.2017r  Wprawdzie strona ta dotyczy wydarzeń, które dzieją się w szkole lub są z nią bezpośrednio związane, ale nie sposób przejść obojętnie obok takich wydarzeń, jak sukcesy młodych utalentowanych pabianiczan, tym bardziej, ze nietrudno doszukać się ich związków z naszą szkołą. Informowaliśmy o sukcesach Roberta Łaguniaka, znakomitego skrzypka, laureata wielu konkursów, finalisty ubiegłorocznego Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Jego koncert, który odbył się 6 czerwca w Kościele Św. Mateusza zgromadził wielu miłośników muzyki klasycznej.
http://www.zyciepabianic.pl/…/koncer…/on-tak-madrze-gra.html
Z przyjemnością także udostępniamy informację o sukcesie Krzysztofa Suwalda, znakomitego pianisty, który odnosi sukcesy międzynarodowe:
http://www.nowezyciepabianic.pl/…/utalentowany-pianista-z-…/
I tu pora nadmienić, co łączy obydwu młodych muzyków z naszą szkołą. Otóż… są to rodzice. Tata Krzysztofa jest nauczycielem muzyki i plastyki, mama Roberta uczy przyrody, a on sam jest absolwentem „Piątki”.
Rodzice Roberta – Sylwia i Dariusz Łaguniakowie, i Krzysztofa – Małgorzata i Adam Suwaldowie są niezwykle dumni ze swoich synów, a ich sukcesy to także satysfakcja i splendor dla szkoły (choć trochę na zasadzie: „wszystkie dzieci są nasze”).
Składamy obydwu Rodzinom serdeczne gratulacje i życzymy wielu kolejnych sukcesów. Jesteśmy przekonani, że droga kariery muzycznej przed młodymi artystami dopiero się otwiera.


7.06.2017r.  Piękna pogoda oraz wspaniałe wrażenia towarzyszyły uczniom klasy III a i III c podczas dwudniowej wycieczki w Góry Świętokrzyskie. Zwiedzanie tego regionu Polski rozpoczęli od podziwiania niezwykłego dębu "Bartek", który według podań liczy sobie ponad siedemset lat. Potężne i rozłożyste konary wspomagane licznymi podporami z uwagi na swój ciężar, były fotografowane przez uczniów ze wszystkich stron. Najwięcej przyjemności jednak sprawił dzieciom spacer po Parku Jurajskim w Bałtowie, gdzie mogły zobaczyć naturalnych rozmiarów gady, żyjące na Ziemi przed milionami lat. Sporo wrażeń dostarczyło też oglądanie zwierząt w oceanarium 3D i film o niezwykłych stworzeniach żyjących w głębinach oceanicznych w formacie 5D. Potem były jeszcze atrakcje w mini parku rozrywki, a na koniec dla ochłody dzieci zjadły pyszne lody. Mimo zmęczenia do końca wycieczki towarzyszył im wspaniały humor i dobre samopoczucie. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni.

.. galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


6.06.2017r  Zapraszamy do obejrzenia prezentacji podsumowującej X Rajd Ekologiczny.


5.06.2017r.  „I szkolna gra czytelnicza” to kolejna atrakcja obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka w naszej szkole. Uczniowie klas I-III pod opieką wychowawców udali się do parku im. J. Słowackiego, gdzie czekały na nich przygotowane pytania dotyczące zasad savoir – vivre oraz zabawy ruchowe. Na terenie parku zostało rozmieszczonych sześć stacji,  na których czekali  strażnicy miejscy, wolontariusze z Grupy Wolontarystycznej „Agrafka”, zaprzyjaźnieni pedagodzy  z Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej  oraz instruktorki  fitness. Każda klasa została podzielona na 6 grup, które zgodnie z numerami stacji rozwiązywały zadania tekstowe. W tym samym czasie reszta klasy walczyła dzielnie w dyscyplinach sportowych. Warto dodać, że sukces klasy opierał się na współpracy i wzajemnej odpowiedzialności za resztę zespołu. Wszystkie zespoły z wielkim zaangażowaniem walczyły o każdy punkcik i trzeba przyznać, że jury miało ciężki orzech do zgryzienia, aby wyłonić zwycięzcę. Po naradzie z jurorami przewodniczący - p. Paweł Zysk ogłosił, że zawody wygrała klasa 1a. Jako że organizatorki imprezy zaplanowały nagrodę zespołową dla zwycięskiej klasy, jurorzy docenili przede wszystkim umiejętność pracy w grupie. Zwycięzcy zostali zaproszeni na wspólne biesiadowanie do pobliskiego  KFC, które wraz z radą rodziców z naszej szkoły ufundowało nagrodę. Po zakończonej rywalizacji dzieci mogły skorzystać z uroków parku, z placu zabaw oraz spokojnie odpocząć w przepięknych okolicznościach przyrody  tym bardziej, że pogoda tego dnia była jak na zamówienie. Każdy uczestnik zabawy otrzymał poczęstunek w postaci soku owocowego i paczuszki rzodkiewek. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom zabawy: uczniom i ich wychowawcom – nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, wicedyrektor szkoły -  p. Beacie Florczak oraz wszystkim gościom, którzy przyczynili się do przygotowania oraz realizacji gry. Dziękujemy sponsorom oraz jurorom. Dziękujemy za wspólną zabawę.

Organizatorki - Dorota Olejnik, Urszula Bodył


4.06.2016 r.    Nauka poszła w las. Dokładnie tak było czasie jubileuszowego dziesiątego Szkolnego Rajdu Ekologicznego, który odbył się w piątek, 2 czerwca, w lesie rydzyńskim. Impreza, tak jak wcześniejsze, zaplanowana była w najdrobniejszych szczegółach przez p. Sylwię Łaguniak i p. Beatę Florczak. Pogoda zamówiona już na poprzednim, dziewiątym, deszczowo – burzowym rajdzie, nieskazitelnie czyste, błękitne niebo, rześkie powietrze przesycone leśnymi zapachami, do tego niezwykłe wiosenne barwy w niezliczonych odcieniach zieleni… Uczestnicy przywieźli ze sobą dobry humor i chęć do nauki w tej niezwykłej scenerii . Uczniowie klas starszych wędrowali wyznaczoną trasą długości ok. 8 km. W połowie drogi usytuowany był sprawnościowy punkt kontrolny, którego pokonanie wymagało dodatkowego wysiłku, ale i sprytu oraz pewnej ręki. Szybki bieg na dystansie kilkunastu metrów, „karuzela” wokół drążka i rzut woreczkiem do wiaderka. Proste, prawda? Hmmmm, tak się tylko wydaje... Dodatkowo w czasie przemarszu uczniowie wykonali zadania przyrodnicze z wykorzystaniem przyrządów obserwacyjnych, polonistyczne, matematyczne i z języka angielskiego. Wędrowcy poza odciskiem buta nie pozostawili po sobie żadnego śladu, gdyż każda klasa była wyposażona w woreczek na odpadki. Nagrodą na mecie był pyszny ciepły posiłek, przygotowany w szkolnej kuchni. Tak, jak w poprzednich rajdach między szkołą a parkingiem w Rydzynach kursował specjalny autokar, który w systemie wahadłowym przewoził uczestników. Poszczególne klasy wędrowały przez las pod opieką wychowawców i nauczycieli, których wspomagało kilkoro rodziców. Wielkie podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu tej wyjątkowej lekcji ekologii.

 

.. galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


 1.06.2017r. Można powiedzieć, że GIMNAZJADA osiągnęła wiek dojrzały, a jej osiemnaste urodziny były ostatnim w tej formule spotkaniem uczniów Szkół Podstawowych nr 1, nr 5, nr 9 i nr 13, które znajdują się w obwodzie Gimnazjum nr 2. Poza pierwszą, która rozegrana została w obecnej hali Gm2 przy ul. Mariańskiej, wszystkie odbyły się w tym samym miejscu. Hala Miejskiego Ośrodka Sportowego wielokrotnie była świadkiem wielu ważnych wydarzeń sportowych. Każde z nich było wypełnione znacznym ładunkiem emocji, które towarzyszyły zmaganiom zawodników. Jednak to, co działo się w czasie sportowej zabawy uczniów klas szóstych było zawsze niepowtarzalne. Kolejne edycje łączył ten sam cel – sportowa integracja uczniów, którzy za kilka tygodni zasiądą, być może, w jednej ławce ich nowej szkoły. Widownia zawsze pełna była kibiców. Byli nimi uczniowie klas czwartych i piątych, którzy ucząc się sportowego, kulturalnego dopingu wiedzieli, że za rok, najpóźniej dwa, sami znajdą się w roli walczących o zwycięstwo swojej szkoły. Ta ostatnia impreza była jednak inna. Nie było rywalizacji szkół, o punkty dla nich nie walczyli dyrektorzy. Zawodnicy zostali podzieleni na cztery zespoły, solidarnie utworzone przez uczniów wszystkich czterech szkół. Walka toczyła się więc o prymat międzyszkolnego zespołu, a dyrektorzy pełnili rolę statystów, wspomagających w kolejnych konkurencjach wylosowaną grupę. Ciekawie ułożyła się końcowa klasyfikacja. Trzy zespoły uzyskały tę samą liczbę punktów. Można więc powiedzieć, że w rywalizacji wręczono nagrody za I i II miejsce, choć nie o to przecież chodziło. Była to super zabawa, bardzo sprawnie przeprowadzona przez nauczycieli wychowania fizycznego w/w szkół, którzy opracowali zestawy ćwiczeń i konkurencje oraz pełnili rolę sędziów. Tradycyjnie też oceniony został doping kibiców.

Dwie godziny zmagań przemknęły błyskawicznie, tym bardziej, że nie zabrakło atrakcyjnych dodatków - konkurencji dla widowni oraz występów zespołów cheerleader’s. Puchar przechodni, który w ubiegłym roku zdobyła SP1 został tymczasowo zdeponowany w gablocie naszej szkoły, a decyzję o jego losach podejmie fundator – dyrektor Gimnazjum nr 2, p. Grzegorz Hanke, któremu, jako współautorowi pomysłu GIMNAZJADY tą drogą DZIĘKUJĘ ZA DŁUGOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ. W ciągu tych osiemnastu lat wzięło w niej udział co najmniej kilka tysięcy osób, kilkudziesięciu nauczycieli i kilkunastu dyrektorów szkół. Gościliśmy na widowni prezydentów miasta, radnych, sekretarzy miasta, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, przewodniczących komisji Rady Miejskiej, przedstawicieli pabianickich mediów, sportowców oraz ciekawe postaci naszego miejskiego środowiska. Przy tej okazji składam wyrazy uznania i podziękowania za tych OSIEMNAŚCIE edycji GIMNAZJADY wszystkim, którzy je współtworzyli – nauczycielom wf, Koleżankom i Kolegom dyrektorom, a także sponsorowi nagród i upominków dla szkół – Wydziałowi Edukacji, Kultury i Sportu. Podziękowania także dla opiekunów kibiców – wychowawców i nauczycieli, którzy wspomagali sportowy przebieg zabawy. Szczególne podziękowanie dla Pani LIDII GOLEWSKIEJ, nauczycielki wychowania fizycznego, która od pierwszej imprezy przyjęła na siebie rolę koordynatora przygotowań.

Głęboki ukłon i WIELKIE DZIĘKI

Jerzy Kaczmarek

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


1.06.2017r.  Brawa dla Angeli. We wtorek, 30 maja, odbył się w naszej szkole Powiatowy Konkurs Recytatorski "Potyczki Poliglotów". Piątkę reprezentowała Angela Budz uczennica klasy 5b, która wywalczyła jednogłośnie pierwsze miejsce na poziomie szkół podstawowych.
Ach, co to było za show! Nasza uczennica nie tylko zaprezentowała perfekcyjną wymowę wiersza pt. „My teacher sings The Beatles ...”, ale również wykazała się zdolnościami wokalnymi oraz tanecznymi. Nie zapomnimy tego rytmu „It won't be long, yeah, yeah..” oraz precyzyjnie poprawionej grzywy, jak Elvis i tego grania na wyimaginowanej gitarze przeboju „Don't be cruel”. Nasza Angela równie świetnie wcieliła się w Michaela Jacksona podążając krokiem moonwalker, aby na zakończenie wykrzyczeć „I'm bad...” i ciuchutko bad, bad, bad.
Pomimo tego" bad" skradła serca jurorów i zdobyła najwyższą liczę punktów.
Angelo życzymy Ci dalszych sukcesów i realizuj swoje marzenia!!!

(Marta Tomczyk, Małgorzata Wójtowicz - Kuna)


31.05.2017r. W dniu 30 maja 2017 r. w naszej szkole odbyła się III edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Języku Obcym „Potyczki Poliglotów”. Organizatorami tego wydarzenia były dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza oraz Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół gimnazjalnych oraz klas 4 – 6 szkół podstawowych z naszego powiatu. Każdą szkołę mógł reprezentować uczeń recytujący wiersz w języku angielskim lub niemieckim, czyli języku, którego uczy się w swojej szkole.
Po uroczystym rozpoczęciu konkursu przez dyrektora naszej szkoły, p. Jerzego Kaczmarka, przedstawieniu jurorów oraz sponsorów nagród, nasi uczestnicy rozpoczęli recytację w języku angielskim, zaskakując wszystkich wspaniałą dykcją, a także umiejętnościami językowymi i aktorskimi. Po krótkiej przerwie, wystąpili uczniowie recytujący wiersze w języku niemieckim, zadziwiając całe jury wspaniałą interpretacją wierszy oraz zdolnościami językowymi.

Nauczyciele zasiadający w jury konkursowym (wszyscy nauczyciele, którzy przybyli na konkurs z uczestnikami) mieli nie lada orzech do zgryzienia, wyłonienie zwycięzców okazało się bardzo trudnym zadaniem. Obrady jury trwały długo, jednak w końcu udało się wybrać grupę zwycięzców w obu kategoriach językowych.
Wśród uczniów szkół podstawowych recytujących wiersze w języku angielskim, pierwsze miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Angela Budz, która wyrecytowała wiersz „My teacher sings the Beatles”. Drugie miejsce zajęła Alicja Wołosz, uczennica Szkoły Podstawowej w Ksawerowie, a trzecie miejsce - uczennica Szkoły Podstawowej w Dłutowie, Nikola Górska. Wśród uczniów szkół gimnazjalnych, pierwsze miejsce zajął Jakub Ransz, uczeń Gimnazjum nr 1 w Pabianicach, który wyrecytował wiersz „The Road not taken”. Drugie miejsce zajęła Julia Szydlik, uczennica Gimnazjum w Piątkowisku.
Wśród uczniów recytujących wiersze w języku niemieckim, wyłoniono dwóch zwycięzców i tak pierwsze miejsce ex aequo zajęli: Natalia Kądziela z Gimnazjum w Piątkowisku oraz Wiktor Ruzga z Gimnazjum nr 2 w Pabianicach.
Wszyscy zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu, sklepy Netto oraz Biuro Plus, a także wydawnictwa językowe: Macmillan, Pearson, Preston Publishing, PWN, Oxford University Press oraz Fiszki.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały organizatorki: p. Magdalena Omielczenkow-Cieśliczko, nauczycielka języka niemieckiego z Gimnazjum nr 2, a także nauczycielki języka angielskiego z naszej szkoły, p. Małgorzata Wójtowicz-Kuna oraz p. Marta Tomczyk.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom, bardzo dziękujemy sponsorom oraz zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.

 


23.05.2017.  Klasa VA na Rajdzie Zdrowotnym. W piątek 19 maja o godz. 9.45 wyruszyliśmy spod szkoły. Już było wiadomo, że Ci, którzy przybyli, to prawdziwi rajdowicze. Im nie straszny był żar z nieba. Przybyliśmy do parku Słowackiego, gdzie czekały na nas do wykonania zadania promujące zdrowy styl życia. Na początku musieliśmy odnaleźć ukryte w parku zdjęcia z warzywami i owocami i podać ich nazwy, a to wcale nie było łatwe. Następnie uczestniczyliśmy w zabawach ruchowych z trenerem Formowni. Niby zabawy, ale mięśnie bolały. Z parku Słowackiego przeszliśmy bulwarami, gdzie rozwiązywaliśmy krzyżówkę i rozpoznawaliśmy prawdziwe owoce i warzywa. Dla utrudnienia trzeba było podać pełne nazwy owoców i warzyw, a z tym było nieco gorzej.

    

Czy zastanawialiście się, jaki rodzaj sałaty jecie, może rzymską, masłową lub kruchą?. My już teraz wiemy, co jemy!!!. Ostatnim punktem rajdu był piknik zdrowotny w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej, gdzie organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji: miasteczko zdrowia, animacje, dmuchańce i zdrowy grill… O 13.30 rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Mój zdrowy dzień”. Byliśmy dumni, ponieważ uczeń klasy 2c, Adam Włodarczyk, zajął I miejsce,a uczennica klasy 3a, Marta Mamińska - II miejsce. Były również wyróżnienia dla Eweliny Łudzeń i Olgi Lubońskiej z 2a. Szkoda było wracać do szkoły, więc na poprawienie humoru wszyscy udaliśmy się do kolejki po watę cukrową... Jak myślicie, czy to odpowiedni smakołyk na piknik zdrowotny?

Małgorzata Kuna

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


17.05.2017r.     MIGAWKI Z REMONTU. Nasz wymarzony łącznik w trakcie budowy. Rozpoczęły się prace przy budowie łącznika, na który szkoła czeka już od... 1978r. Wykonane zostały wykopy pod ławy fundamentowe slupów, które mają utrzymywać całą konstrukcję. Kilka fotek, jak jest i jak być powinno wg planów architektonicznych, opracowanych przez mgr inż. Tomasza Rzepkowskiego (Firma TOLOS).

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


16.05.2017r. W góry! W góry, miły bracie.... Rozpoczynamy sezon wycieczek i imprez krajoznawczych. Klasy szóste zmierzają właśnie na południe Polski. Opiekunowie w pełni gotowi do pracy, a żeby nie zgubić się w tłumie turystów, wyposażyli się w jednolite służbowe, wycieczkowe stroje. Czekamy na fotorelację z podróży. Pogoda zamówiona na kolejne dni. Humor dopisuje, więc nie zostaje nic, poza dobrą zabawą (przy okazji poznawania polskich krajobrazów, oczywiście :-) )


... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


14.05.2017r. W dniu 12 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach odbył się konkurs ortograficzny „Zabawa z baśniową ortografią”. Wybrani uczniowie klas czwartych mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą najważniejszych zasad pisowni. Dodatkowe punkty można było zdobyć za strój nawiązujący do baśni. Naszą szkołę reprezentowali: Martyna Barłożewska (IVb), Szymon Kopczyński (IVb) i Wiktor Skrzydlewski (IVa), którzy wystąpili jako: wróżka z Jeziora Łabędziego, czarnoksiężnik i diabeł. Konkurs składał się z krzyżówki, dyktanda oraz testu.

 Wszyscy uczestnicy udowodnili, że nie bez powodu zostali wytypowani do konkursu. Zwycięzcą ortograficznych rozgrywek został Szymon Kopczyński, który napisał dyktando bez żadnego błędu ortograficznego i zdobył dużą przewagę punktową nad innymi czwartoklasistami. To ogromny sukces, a także dowód na to, że z zasadami polskiej pisowni można się zaprzyjaźnić. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów w ortograficznych zmaganiach.

 Sylwia Grzeszna

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


10.05.2017r. Zapraszamy do lektury naszej najnowszej gazetki internetowej.

 


28.04.2017r. W dniach 2 maja (wtorek), 4 i 5 maja (czwartek i piątek) szkoła wykorzystuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, które zostały wpisane do kalendarza roku szkolnego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002r. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, a także potrzeby społeczności lokalnej (uczniów i ich rodziców / opiekunów prawnych oraz nauczycieli i pracowników szkoły).

W godz. od 7.30 do 16.00 szkoła zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice / opiekunowie zgłoszą taką potrzebę (prosimy o zaopatrzenie dziecka w drugie śniadanie, napój oraz obuwie na zmianę).
Oferta zajęć opiekuńczych dotyczy: zajęć plastycznych, zabaw i gier planszowych oraz projekcji filmu (wtorek, 2 maja), gier i zabaw językowych oraz zabaw ruchowych (czwartek, 4 maja), zajęć komputerowych, plastycznych i tematycznych (piątek, 5 maja).
Przypominamy o rozpoczynających się przygotowaniach do remontu szkoły, które z większym nasileniem będą trwały w czasie w/w dni wolnych od nauki.
PROSIMY O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI W POBLIŻU PLACU BUDOWY.


27.04.2017r. Dzisiaj otrzymaliśmy tę smutną wiadomość. Prosimy o przekazanie tej informacji Uczniom i Wychowankom Pani Zdzisławy Duniec - Madalińskiej. CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!


25.04.2017r. 

Rozpoczynamy od dawna oczekiwane prace związane z remontem szkoły oraz budową łącznika miedzy budynkiem dydaktycznym a budynkiem świetlicy / stołówki. Projekt architektoniczno - budowlany, którego autorem jest mgr inż. arch. Tomasz Rzepkowski i pracownia TOLOS, będzie realizowany przez firmę PAGMA - BUD Paweł Siminiak z Łodzi.

Szanowni Rodzice!!!
Wkrótce rozpoczną się prace przy organizowaniu placu budowy (wygradzanie terenu budowy, zabezpieczenia, podłączenia mediów itp.).
Początek prac remontowo - budowlanych przewidziany jest na 4 maja (czwartek).
W związku z powyższym rozpoczyna się dla nas wszystkich trudny okres, który będzie wymagał wzmożonej czujności i reagowania na wszelkie zagrożenia związane z remontem.
Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkoły:
OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO POZA GODZINAMI PRACY SZKOŁY ORAZ BEZ ZGODY DYREKCJI I BEZ NADZORU OPIEKUNA – NAUCZYCIELA SZKOŁY.

- wykonawca remontu odgrodzi i zabezpieczy teren budowy;
- znaczna część boiska pozostanie do dyspozycji szkoły, jednak korzystanie z niej będzie się wiązało z koniecznością zachowania ostrożności i uwagi przy przemieszczaniu z budynku szkoły do budynku stołówki / świetlicy oraz w czasie przerw międzylekcyjnych i zajęć na boisku; na teren boiska będzie można wejść przez łącznik przy sali gimnastycznej oraz od strony szatni kla
s starszych;
- do budynku stołówki / świetlicy udostępnione będzie wejście od strony bramy, a więc konieczne staje się przechodzenie uczniów (szczególnie klas młodszych) na obiad i do świetlicy w zorganizowanych grupach i pod opieką nauczyciela lub pod opieką rodziców (wyjątkowo, przy zachowaniu pełnej dyscypliny i uwagi, także wyjściem głównym i chodnikiem na ul. Zamkowej);
- wyjścia uczniów ze świetlicy / stołówki na zajęcia muszą odbywać się także w zorganizowany sposób, tj. pod nadzorem osób dorosłych
- obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren budowy, wspinania się na rusztowanie, zbliżania do urządzeń itp.;
- od połowy maja zablokowany będzie również chodnik wzdłuż budynku szkoły na ul. Poniatowskiego (rusztowania i ogrodzenie) – UWAGA! wystąpią trudności z parkowaniem – proszę jednak nie wjeżdżać i nie parkować samochodów prywatnych na terenie boiska!!!
- prace na placu budowy będą trwały od godz. 6.00 do późnych godzin popołudniowych
- NALEŻY ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA POJAZDY WJEŻDŻAJĄCE NA TEREN BUDOWY ORAZ DZIAŁAJĄCE MASZYNY I URZĄDZENIA
Niestety, nie da się uniknąć wzmożonego ruchu, hałasu i kurzu w czasie tak szeroko zaplanowanego remontu.
Wszystkich przebywających na terenie szkoły oraz w pobliżu miejsca budowy proszę o ścisłą współpracę przy przewidywaniu i usuwaniu wszelkich możliwych zagrożeń.
Pilne informacje, uwagi lub zgłoszenia należy kierować do dyrekcji szkoły, kierownika gospodarczego, do sekretariatu szkoły, nauczycieli - bezpośrednio lub za pośrednictwem pracowników szkoły.

Jerzy Kaczmarek, dyrektor szkoły


20.04.2017r. Zapraszamy do lektury naszej najnowszej gazetki internetowej.


15.04.2017r Wszystkim Czytelnikom naszej strony życzymy spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt.

11.04.2017r.  NASZE SREBERKA.    Wielki sukces naszego zespołu w wojewódzkim finale piłki mini koszykowej dziewcząt, który odbył się dzisiaj, 11 kwietnia w Skierniewicach. Po zwycięstwach w kolejnych eliminacjach (miejskich, powiatowych i rejonowych) drużyna koszykarek wywalczyła drugie miejsce w województwie. Oto relacja naszego specjalnego wysłannika:
"Rozegrano dwa mecze w grupie i obydwa „Piąteczki” wygrały (32:19 i 28:17). Mecze grane były jeden po drugim z bardzo krótką przerwą na odpoczynek, podczas
gdy przeciwnicy grali je jako pierwsze. Były to pojedynki z SP Kolumna-Łask i SP Bełchatów. W kolejnym meczu nasze zawodniczki zagrały z faworytkami turnieju SP Kutno. W tej drużynie wszystkie zawodniczki były reprezentantkami miejscowego klubu koszykarskiego. Spotkanie zakończyło się wynikiem 16:39. Porażka uplasowała reprezentantki SP5 na drugim miejscu.


Jest to niewątpliwie wielki sukces dziewcząt grających pod opieką p. Lidii Golewskiej.
Wszak był to FINAŁ WOJEWÓDZKI. W przypadku zwycięstwa drużyna awansowałaby do FINAŁÓW OGÓLNOPOLSKICH.
Warto wspomnieć o wspaniałym wsparciu koleżanek i kolegów z rówieśniczych klas oraz grupy najwierniejszych kibiców - rodziców, którzy towarzyszą zespołowi na wszystkich zawodach i głośno dopingują zawodniczki (m. in. przy pomocy ogromnego bębna).
GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY!!!

(foto i tekst: W. Woźniak).

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


06.04.2017r

Uwaga
Rodzice / Opiekunowie prawni!
W bieżącym roku szkolnym tzw. dyżur opiekuńczy dla uczniów naszej szkoły oraz uczniów innych szkół podstawowych z terenu miasta Pabianic pełnią w dniach roboczych w okresie przerw świątecznych n/w szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 3 (ul. Mokra 28).
Szkoła Podstawowa nr 5 (ul. Zamkowa 65)
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Piotra Skargi 30)

W dniach:
13 kwietnia 2017r (czwartek) w godz. 7.30 – 16.00
14 kwietnia 2017r. (piątek) w godz. 7.30 – 12.00
18 kwietnia 2017r. (wtorek) w godz. 7.30 – 16.00

szkoły zapewniają opiekę dzieciom, których rodzice / opiekunowie zgłoszą taką potrzebę.

(prosimy o zaopatrzenie dziecka w drugie śniadanie, napój oraz obuwie na zmianę).
Rodzice / opiekunowie ucznia, którzy oddają dziecko pod opiekę w/w szkołom zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia. (pobierz
)
Wzór karty dostępny jest także w sekretariacie szkoły macierzystej ucznia, a w nagłych przypadkach w dniu dyżuru również w siedzibie szkoły pełniącej dyżur.
Rodziców / opiekunów, którzy we wskazanych dniach zamierzają powierzyć dziecko opiece jednej z w/w szkół prosimy o dostarczenie wypełnionych kart zgłoszenia do sekretariatu szkoły macierzystej do 11 kwietnia 2017 r. (wtorek) do godz. 15.30.
Umożliwi to szkole dyżurującej właściwe zaplanowanie i zorganizowanie zajęć dla dzieci.
Po tym terminie kartę zgłoszenia dziecka należy dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu wybranej szkoły dyżurującej.

 


30.03.2017r. Dobiega końca procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa łącznika komunikacyjnego oraz remont budynków – Szkoła Podstawowa nr 5 w Pabianicach”. Wynik postępowania udostępniony jest pod adresem:
http://oswiata.bip-pabianice.pl/bip_download.php?id=547


30.03.2017r. Nasz zespół zadebiutował w konkursie cheerleaderek, który od kilku lat znakomicie i z rozmachem organizuje Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi. Życzymy, by doświadczenia wyniesione z tegorocznej rywalizacji zaowocowały sukcesem w kolejnej edycji zabawy.


26.03.2017r. NIETYPOWY DZIEŃ WIOSNY.  Z powodu rekolekcji, które w tym roku wypadły w pierwszym dniu astronomicznej i kalendarzowej wiosny, trochę... zaspaliśmy. Niektórzy nawet nie zdążyli przebrać się w szkolny strój...
W dniu 23.03.2017 r. po raz pierwszy w naszej szkole odbył się Piżamowy Dzień Wiosny w celu rozwijania zainteresowań artystycznych uczniów, propagowania nauki języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych. Zadanie konkursowe polegało na zaprezentowaniu pokazu mody strojów piżamowych w
kategorii - najbardziej zabawna, oryginalna, kolorowa piżama. Każda klasa reprezentowana była przez czterech uczniów- trzech do pokazu mody oraz komentatora.
Ocenie podlegały:
- kreatywność
- zgodność z kategoriami strojów
- przekaz treści

Wyniki konkursu na najmodniejszą piżamową klasę.
I miejsce - 5a
II miejsce - 6b
III miejsce- 4a
Wspólne śpiewanie amerykańskiej kołysanki Hush Little Baby zakończyło spotkanie i mogliśmy udać się na zasłużony odpoczynek...
Myślę, że to spotkanie na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów. Planujemy tego typu imprezę na stałe umieścić w harmonogramie uroczystości szkolnych.

Małgorzata Kuna

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.

    Picture dictionary. W trakcie szkolnych obchodów Dnia Wiosny uczniowie naszej szkoły mieli możliwość podziwiać wspaniałe prace uczniów przygotowane w ramach konkursu „Picture dictionary” („Słownik obrazkowy”). Zadaniem uczniów było napisanie słowa w języku angielskim przy użyciu przyborów lub materiałów, które oznaczają to słowo. Ku naszemu zaskoczeniu, oprócz produktów żywnościowych (tj. cukier, herbata, kawa, ryż), znalazły się tam też między innymi wyrazy wykonane z korków plastikowych, wstążki, folii aluminiowej czy baterii. Prawie 70 uczniów klas 1- 6 podjęło się tego niezwykle wymagającego zadania. I tak nauczycielki języka angielskiego po długich naradach wybrały najlepsze prace na poziomie każdej klasy. Nie było to łatwe, ponieważ wszystkie prace były bardzo pomysłowe i starannie przygotowane.

Pierwsze miejsce uzyskali:

Ryszard Karcz – Ia – lion (lew)
Maja Łaguniak – IIc – ribbon (wstążka)
Kinga Wenek – IIIc – spring (wiosna)
Szymon Kopczyński – IVb – newspaper (gazeta)
Natalia Grodzka – klasa piąta b – heart (serce)
Jakub Gorządek – klasa szósta a – screw (śrubka)
Prace wyróżnione: Gabriela Szubert – IIa – amber (bursztyn)
Julia Warzycka – IIIb – candy (cukierek)
Aleksandra Michalak – IVa – eye (oko)
Małgorzata Słupska – Vb – flower (kwiat)
Aleksandra Janiszewska – VIa – candles (świeczki)

Wszyscy autorzy zwycięskich prac otrzymali dyplomy oraz drobne upominki, których sponsorami są wydawnictwa językowe Macmillan Education oraz Oxford University Press.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom!!!

Konkurs przygotowały nauczycielki języka angielskiego Małgorzata Wójtowicz - Kuna i Marta Tomczyk.

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


25.03.2017r.     Piątaszki w Światowym Dniu Wody. Na zaproszenie ZWiK w Pabianicach klasa V b uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych na terenie przedsiębiorstwa w przeddzień Światowego Dnia Wody. Nasi szkolni reporterzy przygotowują relację o tym wydarzeniu, która wyjaśni sceny zapisane w dokumentacji fotograficznej p. Janusza Koźlenko, wychowawcy tej klasy.

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


20.03.2017r.   Europejskie tradycje - Dzień Św. Patryka W ostatni czwartek, tj. 16 marca 2017 r. do naszej szkoły zawitały zielone skrzaty, zwane Leprechauny. Leprechauny są samotnikami, mieszkającymi w odległych miejscach i zajmującymi się wyrobem butów. Mają zawsze przy sobie dwie sakiewki: jedna zawiera srebrną, a druga złotą monetę. Leprechauny znają miejsca, w których zakopane są skarby, jakimi często są gliniane naczynia wypełnione złotem. Jeżeli jeden z nich zostanie złapany to zdradzi to miejsce, ale kosztowności nie odda łatwo, skąd wzięło się powiedzenie, że skarb leprechauna leży „po drugiej stronie tęczy” (czyli jest nie do zdobycia). Te mityczne stworzenia przyjechały do nas prosto z Irlandii … a może to byli jednak uczniowie naszej szkoły ubrani na zielono w związku z obchodami Dnia Patrona Irlandii? Tak czy inaczej, w szkole było zielono i wesoło. A każdy uczeń na zawsze zapamięta z czym kojarzy mu się Irlandia i jak wygląda flaga tego kraju. W czasie kilku przerw w pracowni języka angielskiego można było usłyszeć irlandzką muzykę i obejrzeć tradycyjny irlandzki taniec. Uczniowie wchodzący w skład Samorządu Uczniowskiego przeliczyli ile osób z każdej klasy ubrało się na zielono … ale o tym dopiero 23 marca. Wtedy zdradzimy sekret, która klasa zwyciężyła w naszym irlandzkim konkursie „Feel Green”. (tekst i zdjęcia: Marta Tomczyk)

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


17.03.2017r. Gratulacje dla dziewcząt i ich nauczycielki - p. Lidii Golewskiej. (zdjęcia: p. Wiesław Dobiech - dziękujemy za udostępnienie).
Sprawozdanie z Mistrzostw Powiatu poniżej, ale to nie koniec znakomitych informacji. W pierwszym dniu wiosny, 21 marca, w hali koszykówki MOSiR w półfinałach rejonowych nasz zespół rozgromił drużynę z Głowna (45:14) i awansował do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w Skierniewicach. Będziemy gorąco dopingować i życzymy kolejnego sukcesu !!!

http://www.mdk-pabianice.pl/…/436-sprawozdanie-z-mistrzostw…

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


15.03.2017r.  Zdrowe odżywianie w klasach I - III. Uczniowie klas młodszych wzięli udział w spotkaniach z panią dietetyk, przedstawicielką pabianickiego centrum dietetycznego Naturhouse. Dwudniowy cykl spotkań z pewnością uświadomił dzieciom podstawowe problemy związane ze zdrowym odżywianiem.

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


14.03.2017r.  Szkolny Dzień Liczby PI. Magiczna liczba π, zwana ludolfiną... Choć jej symbol wprowadzony został dopiero w 1706r., to już w odległej starożytności biegli w rachunkach uczeni zauważyli, iż średnica i obwód każdego koła pozostają wobec siebie w takim samym stosunku. Wykorzystywali go już Babilończycy ponad 4000 lat temu... Nauczyciele matematyki, p. Janusz Koźlenko i p. Beata Florczak, w ramach popularyzacji i upowszechniania wiedzy matematycznej zaproponowali uczniom zabawę z matematyką i liczbą π. W dniach 13 – 17 marca 2017 odbył się tydzień matematyki. Obchody rozpoczęły sie w poniedziałek turniejem matematycznym, w którym trzech reprezentantów każdej klasy z poziomu IV – VI odpowiadało na pytania testowe. Pytania zostały przygotowane przez Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve, a patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zadania były wymagające. Wśród 21 uczniów tylko pięcioro otrzymało maksymalną liczbę punktów. Są to: Kamil Chrzęst, Ksawery Gaweł i Adrian Grzelka z klasy piątej oraz Tatiana Tokarczyk i Kacper Więclewski z klasy szóstej. Dzień drugi – wtorek – był dniem obchodów liczby (Pi). Data 14 marca zapisana w systemie amerykańskim ma postać 3,14 co stanowi przybliżenie liczby. Na ten dzień każda klasa przygotowała okolicznościowe plakaty, które zostały rozwieszone na szkolnym korytarzu. Samorządy klasowe oraz nauczyciele oceniali każdy plakat przyznając punkty. W tych dwóch dniach uczniowie walczyli o najlepsze wyniki dla siebie indywidualnie i dla swoich klas. Dzień trzeci był poświęcony edukacji ekonomicznej. Dzięki materiałom dydaktycznym udostępnionym przez bank PKO BP S.A. w ramach programu SKO (Szkolne Kasy Oszczędności) w klasach 4 – 6 zostały przeprowadzone zajęcia, na których uczniowie mogli usłyszeć o pochodzeniu pieniądza, ocenić, czy pieniądze są nam potrzebne oraz dowiedzieć się jak działają banki. W czwartym dniu został przeprowadzony międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur Matematyczny 2017”. W tym roku w konkursie wzięło udział 55 uczniów, w tym 30 uczniów z klas drugich i trzecich  Ostatniego dnia, zostały ogłoszone wyniki konkursu oraz rozdano nagrody. Uczniowie, którzy najlepiej rozwiązali test otrzymali tytuł: πerwszorzędny MATEMATYK 2017 Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach, a klasa, która uzyskała najwięcej punktów w Turnieju Matematycznym i plakat otrzymała tytuł: πlna MATklasa 2017 Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach. W tym roku powyższy tytuł uzyskała klasa 5b. Dni Matematyki obchodzono w naszej szkole po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że wszystkim bardzo się podobały i zostaną na stałe wpisane do kalendarza szkolnego.

Janusz Koźlenko

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


14.03.2017r. W dniach 20, 21 i 22 marca (poniedziałek, wtorek, środa) Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach organizuje Rekolekcje wielkopostne dla dzieci - uczniów naszej szkoły wg następującego planu:
- o godz. 9.00 - kl. V i VI
- o godz. 10.30 - kl. III i IV
- o godz. 12.00 - kl. I i II.

Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii. Pozostali wychowawcy i nauczyciele współpracują przy zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom zapisanym na zajęcia opiekuńcze oraz, na podstawie odrębnego zgłoszenia, wszystkim, których rodzice zadeklarują taką potrzebę. Poza godzinami rekolekcji nauczyciele mogą realizować spotkania z dziećmi i inne zadania wychowawczo - opiekuńcze w ramach własnego indywidualnego planu lekcji lub zajęć. Kuchnia szkolna przygotowuje obiady dla dzieci bez zmian.

Zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych. (źródło - MEN)


09.03.2017r


15.02.2017r. Ogłoszenie dotyczące przetargu na: "BUDOWĘ ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO ORAZ REMONT BUDYNKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W PABIANICACH".

Aktualne informacje dotyczące przetargu będziemy podawali na naszej stronie (dział - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SP5.


Zapraszamy rodziców z dziećmi na Dzień Otwarty w SP5
27.02.2017r. (poniedziałek):

- o godz. 12.15
spektakl pt.
„Cukierki” dla dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli
- o godz. 15.30 – 17.00:
- zwiedzanie szkoły
- rozmowy z nauczycielami, uczniami, dyrekcją szkoły
- gry i zabawy dla dzieci


11.02.2017r  Uczniowie dwóch klas (V a i VI b) pod opieką p. Sylwii Grzesznej i p. Sylwii Łaguniak dzielnie walcząc z mroźnym wiatrem powędrowali do Lewityna, gdzie na zakończenie pabianickiego Tygodnia Uśmiechu w ramach programu Światowego Archiwum Uśmiechu wzięły udział w sesji zdjęciowej wraz z uczniami innych szkół zaproszonych do tej akcji. Nad zamarzniętymi stawami zebrali się także wszyscy uczestniczący w niej mistrzowie sportu oraz patron tego wydarzenia, Wiceprezydent Miasta, p. Aleksandra Jarmakowska - Jasiczek. Na koniec jeszcze krótki wywiad dla pabianickiej TV ProMOK i szybki powrót do szkoły, gdzie czekała gorąca herbata.

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.  inne zdjęcia,


10.02.2017r. Maraton uśmiechu rozpoczęła klasa VI a na lekcji z p. Sylwią Łaguniak. A działo się to w piątek, 10 lutego, gdy do szkoły zawitał Pan Marek Wysoczyński, ambasador Światowego Archiwum Uśmiechu w Polsce. W spotkaniach towarzyszyli mu znakomici pabianiccy sportowcy: Kinga Królik, mistrzyni w biegach na orientację, Szymon Kielan, mistrz Polski w tenisie ziemnym, Jacek Dobros, członek kadry narodowej rugby. Wielką niespodzianką była wizyta mistrza świata i mistrza Europy w podnoszeniu ciężarów. Hovhannes Yazichyan przekazał na rzecz projektu "smile coaching" swoje europejskie trofeum oraz pas, na których złożył autograf, a także p. Sylwii Wlaźlak, mistrzyni Europy w koszykówce.

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


16.01.2017r.  I półrocze roku szkolnego za nami - nadszedł czas podsumowania. 12 stycznia 2017 r odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli klas I- III, na którym nagrodzeni zostali najlepsi uczniowie.
Z klasy I a na wyróżnienie zasłużyli: Julia Chruścińska, Daria Szumigaj, Wiktoria Góral, Kacper Wolski, Krzysztof Otomański, Julia Strzelczyk, Bartosz Słupski, Krzysztof Matusiak.
Najlepsze wyniki w nauce w klasach drugich osiągnęli: Jakub Doliwka, Igor Kołakowski i Olga Lubońska z kl. II a; Natalia Różańska i Wiktoria Szynka z II b oraz Maria Sulej, Stanisław Stusio i Adam Włodarczyk z kl. II c.
W klasach trzecich pochwały otrzymali: Zuzanna Ciszewska, Marta Mamińska, Mikołaj Piechowski, Martyna Sobczyk, Emilia Trzeszczak i Maja Waszczykowska z kl. III a; Kacper Grala, Maja Kostrzewa, Julia Shepherd, Zuzanna Sułat, Wiktoria Szymańska i Julia Warzycha z III b, Stanisław Karcz, Julia Niewiadomska, Aleksander Pogocki, Patrycja Słabiak, Wiktoria Szubert oraz Szymon Zaręba z kl. III c; Ksawery Hilczer, Antoni Ogiński, Michał Wosik i Oliwia Hemer z III d.
Gratulujemy! Ciężka praca się opłaciła.
Chciałabym przypomnieć również największe osiągnięcia naszych wychowanków. I tak:
 Julia Niewiadomska z kl III c zajęła II miejsce w konkursie recytatorskim.
 Wiktoria Szubert i Kinga Wenek z kl. IIIc - I miejsce w konkursie plastycznym.
 Łukasz Słupski z II c zdobył II miejsce, a Hubert Kantorek z II b wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Uczynki miłosierdzia”
 Pierwszoklasistka Julia Chruścińska zajęła III miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim.
 Michalina Duniec z kl. III a zdobyła wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Jesienne drzewo”
Jesteśmy z Was naprawdę dumni! Brawo!
Nasze czwartkowe spotkanie uświetnił występ uczniów kl. III d pod opieką p. Renaty Kołodziejskiej w inscenizacji pt.: „Cztery żywioły”.
Natomiast dzieciaki z kl. IIIa i III b, ze szkolnego teatru zaprezentowały nam przedstawienie pt.: „Cukierki”, jako ostrzeżenie przed czyhającymi na nas zagrożeniami.
Młodzi aktorzy pracują pod kierunkiem p. Doroty Olejnik i p. Urszuli Bodył.
Na zakończenie usłyszeliśmy ważne wskazówki, jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe. Wszystkim życzymy udanego, bezpiecznego i pełnego wrażeń wypoczynku !

Edyta Chrzęst

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


16.01.2017r.  W ostatnim dniu przed feriami Samorząd Uczniowski pod opieką p. Sylwii Łaguniak przygotował spotkanie, na którym zostały podsumowane wyniki w klasach starszych, a także przypomniano najważniejsze zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych. Średnią powyżej 4,75 (a większość powyżej 5,0) uzyskało 27 uczniów. Gratulujemy i życzymy świadectwa z wyróżnieniem za pół roku.

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.

 


16.01.2016r. Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, za nami ponad rok wytężonej pracy. Obecnie wkraczamy w nowy etap, jakim jest wprowadzanie reformy edukacji. Chcemy być blisko Państwa i wspierać w procesie tworzenia właściwych warunków, do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży w polskich szkołach.

W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem skierowanym do Państwa, a także o zapoznanie rodziców z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców (pobierz), w którym informuję o najważniejszych zmianach związanych z reformą edukacji. Proszę, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i przekazany im na najbliższych zebraniach.

Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

·         tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,

·         tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,

·         tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.

Zachęcam także do korzystania z adresu mailowego dedykowanego kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl

Z poważaniem

Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej


13.01.2017r.  Po długim oczekiwaniu otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie - Rada Miejska na wczorajszej sesji zatwierdziła budżet miasta, w którym znalazły się także niezwykle ważne dla nas decyzje (DZIĘKUJEMY!). Szkoła będzie remontowana i, co najważniejsze, powiększy się o oczekiwany od kilkudziesięciu lat łącznik między budynkiem dydaktycznym i budynkiem świetlicy / stołówki. Będzie to więc rok ogromnych zmian, bo przecież od 1 września "Piątka" znowu będzie ośmiolatką. Na początek kilka fotek z wizualizacji, która jest elementem projektu architektoniczno - budowlanego, opracowanego przez Pracownię Architektoniczną. Rozpoczynamy przygotowanie materiałów do przetargu. O kolejnych działaniach będziemy informować w miarę ich postępu.  Wizualizacja remontu szkoły.

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


30.12.2016r. Uwaga Rodzice / Opiekunowie prawni!
Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dzień 2 stycznia 2017r. jest wolny od zajęć dydaktycznych. W godzinach 7.30 - 16.00 szkoła zapewnia opiekę uczniom naszej szkoły, których rodzice zgłoszą taką potrzebę (prosimy o zaopatrzenie dziecka w drugie śniadanie, napój oraz obuwie na zmianę).
Rodzice / opiekunowie ucznia, którzy oddają dziecko pod opiekę w/w szkołom zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia: (WZÓR KARTY:
http://www.sp5pabianice.szkoly.lodz.pl/…/karta.zglosz.ucz.2…
).
Wzór karty dostępny jest także w sekretariacie szkoły.
Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się od 3 stycznia (wtorek).
W dniach 11 i 12 stycznia odbędą się zebrania rodziców we wszystkich klasach. Szczegółowy harmonogram niebawem udostępnimy na stronie internetowej szkoły.


23.12.2016r     W ostatnim dniu przed kilkudniową przerwą odbyły się wigilijne spotkania uczniów i nauczycieli. W tę świąteczną atmosferę wprowadzili nas uczniowie klas starszych, którzy zaprezentowali inscenizację, wyreżyserowaną przez s. Helenę Skupień i p. Małgorzatę Rutkowską. Aktorzy doskonale opanowali swoje długie kwestie, wcielając się w role: narratora, Małego, Archaniołów, Posłańca, Maryi, Józefa, Staruszki oraz Pastuszków i Królów (Baltazara, Melchiora i Kacpra). Stare i nowe kolędy w wykonaniu zespołu wokalnego pod batutą p. Adama Suwalda, a także solowe występy Zuzi Koźlenko (skrzypce), Kuby Bednarza (trąbka) oraz Emilii Saładajczyk (śpiew) ubarwiły ten spektakl, który zakończyły świąteczne życzenia złożone przez Dyrektora Szkoły oraz wizyta Mikołaja, a raczej jego oficjalnie uprawnionego reprezentanta, którym był p. Robert Gliga. Rozdając drobne upominki dla uczniów wszystkich klas Mikołaj życzył, by wszyscy znaleźli pod choinką wymarzone lub zamówione w listach do niego prezenty. Wczesnym popołudniem Samorząd Uczniowski, nauczyciele i pracownicy szkoły złożyli sobie świąteczne życzenia na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym.
Przy tej okazji również Czytelnikom tej strony życzę Świąt Bożego Narodzenia pełnych radości, odpoczynku i refleksji.
Jerzy Kaczmarek, dyrektor szkoły

Jasełka 2016:  FACEBOOK


Uwaga

Rodzice / Opiekunowie prawni!

W bieżącym roku szkolnym tzw. dyżur opiekuńczy dla uczniów naszej szkoły oraz uczniów innych szkół podstawowych z terenu miasta Pabianic pełnią w dniach roboczych w okresie przerw świątecznych n/w szkoły:

 

Szkoła Podstawowa nr 3 (ul. Mokra 28).

Szkoła Podstawowa nr 5 (ul. Zamkowa 65)

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Piotra Skargi 30)

 W dniach:

23. 12 2016 (piątek) w godzinach od 7.30 do 16.00

27.12. 201 (wtorek) w godzinach od 7.30 do 16.00

28.12. 2016 (środa) w godzinach od 7.30 do 16.00

29.12. 2016  (czwartek) w godzinach od 7.30 do 16.00

30. 12 2016 (piątek) w godzinach od 7.30 do 16.00

 

szkoły zapewniają opiekę dzieciom, których rodzice / opiekunowie zgłoszą taką potrzebę.

 

(prosimy o zaopatrzenie dziecka w drugie śniadanie, napój oraz obuwie na zmianę).

 Rodzice / opiekunowie ucznia, którzy oddają dziecko pod opiekę w/w szkołom zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia (link do dokumentu)

Wzór karty dostępny jest także w sekretariacie szkoły macierzystej ucznia, a w nagłych przypadkach w dniu dyżuru również w siedzibie szkoły pełniącej dyżur.

 

Rodziców / opiekunów, którzy we wskazanych dniach zamierzają powierzyć dziecko opiece jednej z w/w szkół prosimy
 

 o dostarczenie wypełnionych kart zgłoszenia do sekretariatu  szkoły macierzystej do 16 grudnia  2016 r. (piątek).  

Umożliwi to szkole dyżurującej właściwe zaplanowanie i zorganizowanie zajęć dla dzieci.

Po tym terminie kartę zgłoszenia dziecka należy dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu wybranej szkoły dyżurującej.

 


4.12.2016r.   XX Rajd Gwiazdkowy. Około dziewięciu kilometrów liczyła trasa jubileuszowego XX Rajdu Gwiazdkowego, który zorganizował Klub Turystyki Pieszej Aaron. Jeśli dodamy do tego długość odcinka ze szkoły do miejsca startu na Lewitynie (ok. 4km) oraz drogę z domu i do domu, to dla niektórych piechurów podwoił się pokonany dystans. A to już niemały wysiłek. Wielkie uznanie wobec tego dla wszystkich uczestników. Nasz zespół tworzyli uczniowie klas starszych oraz czworo opiekunów. W typowo turystycznych nastrojach, w dobrych humorach i przy niezłej, choć szkoda, że bezśnieżnej, pogodzie wędrowaliśmy wyznaczonym szlakiem. Z podziwu godnym samozaparciem nasi wędrowcy pokonywali różne naturalne przeszkody. Błoto, powalone drzewa, dokuczliwy wiatr na otwartej przestrzeni, ale i kilka minut słońca, to scenografia naszego kilkugodzinnego spaceru. Na mecie tradycyjny gorący posiłek, pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem i, przy okazji, wywiad dla pabianickiej TV, a potem już droga powrotna do domu. Dziękuję uczestnikom za udział i gratuluję dobrej kondycji. Gratulacje i podziękowania także dla organizatorów!

fotorelacja z zawodów:  FACEBOOK


2.12.2016r. Konkurs mitologiczny w SP17. W środę 30 listopada Szkoła Podstawowa nr 17 w Pabianicach zamieniła się w świat antyczny. Odbył się tu I Konkurs Mitologiczny "Z mitologią za pan brat." Uczniowie pabianickich szkół ubrani w starożytne stroje, rywalizowali w konkurencjach mitologicznych. Między innymi trzeba było zaprezentować jedną z postaci, wykazać się wiedzą na temat świata bogów, bóstw i herosów oraz znać wiele szczegółów z wojny trojańskiej. Dość trudną konkurencją okazało się tłumaczenie frazeologizmów mitologicznych oraz podanie tytułu mitu z jakiego pochodzą. Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Natalia Ruta, Kacper Czarnecki, Aleksander Ciemnoczołowski przygotowywani przez nauczycieli języka polskiego: p. Sylwię Grzeszną i p. Tomasza Klimka. Zajęli III miejsce. Gratulujemy!

T. Klimek

 


1.12.2016r. Gratulacje dla Natalii!
Nasza uczennica z klasy 5b zdobyła II miejsce w ogólnopolskim konkursie na miniaturę literacką w języku angielskim organizowanym przez pabianicki MDK. W bieżącym roku obowiązującym tematem mini - sagi jest Friendship. Natalka wykonała przepiękny, ciekawy, z ponadczasowym przesłaniem komiks zatytułowany "Invisible Friendship". Zobaczcie sami...
Życzymy Natalce wielu sukcesów literackich w języku angielskim.

Małgorzata Kuna

 


29.11.2016r. "Jesienne drzewo" w szkolnych świetlicach. W dniu 29 listopada za oknami padał śnieg, a w naszej świetlicy jesień w pełnej krasie. Wszystko za sprawą galerii prac plastycznych nadesłanych na konkurs ,, Jesienne drzewo”. Konkurs wymyśliła i zorganizowała kierownik świetlicy, p. Ewa Owsik wraz z wychowawczyniami. Temat chyba przypadł do gustu podopiecznym z pabianickich świetlic szkolnych, ponieważ napłynęło bardzo dużo przepięknych prac. Jury miało nie lada kłopot, żeby wybrać te najpiękniejsze. Nagrodzono dziewięć prac w kategorii klas: I, II i III oraz przyznano siedem wyróżnień. W kategorii klas pierwszych nagrody zdobyły prace nadesłane ze szkół: I miejsce – SP3, II miejsce – SP14, III miejsce – SP17. W kategorii klas drugich: I miejsce – SP8, II miejsce – SP3, III miejsce – SP9. W kategorii klas trzecich: I miejsce- SP1, II miejsce- SP14, III miejsce – SP17. Wyróżnienia trafiły do uczniów z SP1, SP14, SP8, SP13 oraz SP5. Bardzo miło było nam gościć uczniów i ich opiekunów na podsumowaniu konkursu.

Dorota Stolińska

fotorelacja z zawodów:  FACEBOOK


25.11.2016r.     Dzień Patrona 2016. Tradycyjnie w rocznicę urodzin ks. Grzegorza Piramowicza (25 listopada 1735r.) obchodziliśmy Dzień Patrona szkoły. Samorząd Uczniowski pełnił honorowe warty przy jego portrecie, na lekcjach uczniowie zapoznali się z sylwetką i dokonaniami Piramowicza (był jednym z wybitnych działaczy oświatowych okresu oświecenia, m. in. pomysłodawcą lekcji wychowania fizycznego, autorem dzieła "Powinności nauczyciela" i wielu innych). Te wiadomości uzupełniła projekcja filmu dokumentalnego o historii szkoły autorstwa Ireneusza Jarzyńskiego, którego premiera odbyła się dwa tygodnie temu z udziałem władz miasta i powiatu oraz absolwentów i pracowników szkoły.


23.11.2016r. W dniu 23 listopada 2016r w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach odbył się X Miejski Konkurs Czytelniczy o nazwie Spotkanie z Lekturą „Oto jest Kasia’’. Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Marta Mamińska z kl III a, Lena Stręgiel z kl III b i Wiktoria Grzesiak z kl III d. Zmagania z pytaniami konkursowymi to nie tylko wiedza, ale także umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. Nasze uczestniczki radziły sobie świetnie i otrzymały za udział dyplomy i książki o zwierzętach. Bardzo podobał im się konkurs i zachęcają wszystkich do czytania książek.

Renata Kołodziejska

 


22.11.2016r.  Zespół naszej szkoły zajął drugie miejsce w wojewódzkich eliminacjach rejonowych - Mistrzostwach Rejonu Zgierz w piłce ręcznej dziewcząt, które odbyły się w Poddębicach w dniu 15 listopada.
Opiekunem drużyny jest p. Lidia Golewska.
Natomiast nasz zespół rugby zajął trzecie miejsce w Turnieju półfinałowym Szkolnych Lig Rugby Tag Województwa Łódzkiego w kategorii klas VI, który odbył się w Zgierzu w dniu 16 listopada. Opiekunem zespołu jest p. Wojciech Woźniak.
Gratulujemy zawodnikom i nauczycielom. Brawo!
(fotorelacja z zawodów:

fotorelacja z zawodów:  FACEBOOK


20.11.2016r.  Zakończyła się Akcja Ekologiczna pn. „Najlepiej zbieram i segreguję surowce wtórne“ zorganizowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach. W akcji wzięło udział 116 uczniów z wybranych klas tj. kl. IIIC, IVA, VB, VIA, VIB pod opieką wychowawców. Uczniowie aktywnie włączyli się do akcji i oddali do recyklingu surowce wtórne, tj. makulaturę i butelki typu PET. Łącznie zebrano ok. 2500 butelek plastikowych typu PET i 868 kg makulatury.
Sylwia Łaguniak – koodynator akcji.

 


10.11.2016r. Premiera filmu o historii szkoły. W dniu 9 listopada odbyła się premierowa projekcja autorskiego filmu dokumentalnego Ireneusza Jarzyńskiego o historii Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza. Prace nad nim trwały ok. półtora roku. Niemal stuletnia historia szkoły ilustrowana jest archiwalnymi zdjęciami i wypowiedziami byłych uczniów, nauczycieli, dyrektorów i absolwentów. Na czas projekcji sala gimnastyczna zmieniła się w salę kinową. Ogromny ekran zapewniał doskonałą widoczność z każdego miejsca. Uczestnikami uroczystości byli sponsorzy - przedstawiciele Rady Rodziców, Urzędu Miejskiego, Starostwa, radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu, dyrektorzy oraz przedstawiciele instytucji i organizacji samorządowych, związków zawodowych i stowarzyszeń, absolwenci i byli uczniowie szkoły, rodzice, a także osoby, które wykupiły tzw. cegiełki. W podsumowaniu projekcji Starosta Pabianicki, p. Krzysztof Habura oraz Prezydent Miasta, p. Grzegorz Mackiewicz, podkreślili, że Szkoła wykształciła kilka pokoleń uczniów, pracowali i pracują w niej kreatywni, zaangażowani, gotowi do wielu poświęceń nauczyciele, wskazali również na ścisły związek historii szkoły z historią i rozwojem miasta. Zebrani gorącymi brawami nagrodzili autora filmu i jego dzieło. Warto zwrócić uwagę, iż nie była to uroczystość związana z jubileuszem szkoły. Obchody stulecia odbędą się w późniejszym terminie. Dzisiaj szkoła ukończyła zaledwie 99 lat. Serdecznie dziękuję moim Koleżankom i Kolegom Nauczycielom oraz Pracownikom Administracji i Obsługi za przygotowanie i realizację tej uroczystości. Jerzy Kaczmarek, dyrektor szkoły Jednocześnie informujemy, że osoby, które wykupiły cegiełki w kwocie 30zł mogą odebrać płytę DVD z nagraniem filmu w sekretariacie szkoły. Wszystkich zainteresowanych zakupieniem filmu prosimy o kontakt ze szkołą (tel. 42 2153495, 42 2152458 lub na adres mailowy: sp5pabianice.piramowicz@gmail.com)

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


9.11.2016r. Mistrzynie powiatu w piłce ręcznej. Kolejny sukces naszych sportowców: zespół dziewcząt przygotowany przez p. Lidię Golewską, zdobył tytuł Mistrza Powiatu Pabianickiego w rozgrywkach piłki ręcznej szkół podstawowych. W przyszłym tygodniu wojewódzki etap rozgrywek... Będziemy gorąco kibicować (wirtualnie :-)) i mocno trzymać kciuki. Gratulujemy!

 

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


2.11.2016r. Z wizytą w grodzie Kopernika. W piątek 28 października, klasy czwarte wraz z wychowawcami: panią Sylwią Grzeszną i panem Tomaszem Klimkiem wyruszyły na wycieczkę do Torunia. Opiekunów wspierała pani Ewa Owsik – kierownik świetlicy. Podróż trwała około trzech godzin. Zwiedzanie osiemsetletniego miasta rozpoczęliśmy od wizyty w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Na 6 piętrach znajdują się tam liczne interaktywne wystawy, gdzie dzieci przez doświadczenie i zabawę mogą poznawać zjawiska fizyczne i zdobyć wiele informacji o świecie. Atrakcją tego miejsca jest Wahadło Foucaulta. Zawieszone na bardzo długiej lince, waha się przewracając co kilkadziesiąt minut ustawione specjalne kołeczki. Powolna zmiana płaszczyzny ruchu wahadła względem Ziemi dowodzi jej obrotu wokół własnej osi. Zwiedzanie Starego Miasta rozpoczęliśmy od obejrzenia krzywej wieży. Jej odchylenie od pionu wynosi 1,4 metra na całej wysokości. Tu zrobiliśmy sobie również pamiątkowe zdjęcia klasowe. Następnie odwiedziliśmy kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – ogromną gotycką świątynię w zabytkowej części miasta. Spacer po starówce prowadził przez takie miejsca jak: pomnik Kopernika, fontannę z żabkami, ratusz i dom urodzenia Mikołaja Kopernika. Po pysznym obiedzie czekały nas kolejne atrakcje. Byliśmy uczestnikami warsztatów pieczenia pierników w Żywym Muzeum Piernika przy ul. Rabiańskiej 9. Wszyscy uczniowie, po krótkim przeszkoleniu i złożeniu odpowiedniej przysięgi, zostali włączeni w poczet czeladników piernikowych i mogli przystąpić do własnoręcznego wyrabiania tych słodkości, pod okiem Mistrza Piernikarskiego i Wiedźmy Korzennej. Swoje toruńskie specjały zabraliśmy na pamiątkę do domu. Wyjątkowy klimat tego miejsca tworzą nie tylko zabytkowe wnętrza, stroje, stare receptury i zapachy, ale również piękny język (stylizowany na średniowieczną i XIX-wieczną polszczyznę), jakim opowiadają pracownicy. Ostatnim punktem była wizyta w Domu Legend Toruńskich. Tam, w baśniowej atmosferze, wysłuchaliśmy wielu legend o Toruniu, a większość z uczniów miała okazję osobiście wcielać się w role legendarnych postaci. Wracaliśmy do Pabianic zadowoleni, zaopatrzeni w wiele pamiątek (oraz pierników oczywiście). W drodze powrotnej odbył się quiz dla wszystkich uczestników. Pytania dotyczyły zwiedzanych miejsc oraz wszystkiego tego, co się działo na wycieczce. Liczyła się dobra pamięć, spostrzegawczość i uważne słuchanie przewodników, a także szczęście w losowaniu pytań. Najlepsze w konkursie okazały się uczennice: Amelia Otto z kl. 4b oraz Patrycja Maślak z kl. 4a. Gratulujemy. Wysiadając z autokaru przed szkołą, niektórzy uczniowie pytali już wychowawców o kolejne wycieczki… Poczekajmy do wiosny…

(Tekst i foto: Tomasz Klimek)

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


20.10.2016r.  Premiera filmowej monografii historii szkoły. 9 listopada o godz. 17.30 w sali gimnastycznej szkoły odbędzie się premiera filmu Ireneusza Jarzyńskiego o niemal stuletniej historii naszej szkoły. Z końcem października zakończyła się także sprzedaż tzw. cegiełek. W uroczystości wezmą udział zaproszeni goście - sponsorzy oraz osoby, które wykupiły cegiełki. Wszystkich zainteresowanych zakupem filmu po jego premierowej projekcji prosimy o kontakt z dyrekcją lub sekretariatem szkoły.

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


20.10.2016r. Zapraszamy do lektury pierwszego w tym roku numeru naszej gazetki. W nim między innymi: trzecia część artykułu "Życie jest teatrem",  spotkanie z p. Michałem Cessanisem i co ma wspólnego z naszą szkołą, jak przebiega realizacja projektu "Z angielskim za pan brat – łamanie barier językowych", co słychać w świetlicy?, osiągnięcia naszych sportowców, jak wyglada Alex? i wiele innych artykułów. ZAPRASZAMY.


20.10.2016r Let's learn languages. W środę 19 października w naszej szkole odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu językowo – kulturowego. Trzyosobowe zespoły dzielnie wykonywały różnorodne zadania walcząc o zdobycie jak największej ilości punktów i jednocześnie świetnie się bawiąc. A zadania były rozmaite. Pierwsze zadanie polegało na rozpoznaniu języków, usłyszanych w piosenkach. Uczniowie poradzili sobie z tym doskonale. Drugie zadanie okazało się dla wszystkich zaskoczeniem, ponieważ była to nauka języka … rumuńskiego. Uczestnicy konkursu obejrzeli dwukrotnie film uczący podstaw tego języka, a następnie musieli przetłumaczyć zwroty z rumuńskiego na polski. Trzecim zadaniem było odgadnięcie nazwy państwa europejskiego na podstawie obejrzanego zabytku lub wydarzenia charakterystycznego dla danego kraju. Nasi uczestnicy świetnie poradzili sobie również z tym ćwiczeniem. Ostatnia rywalizacja to zabawa już w języku angielskim o nazwie „Deszcz słów”. Sama konkurencja nie była niezwykła, jednak uczniowie zapisywali wyrazy na papierze toaletowym. Każda z klas przygotowała także piękny plakat na temat wylosowanego wcześniej kraju. Kto wygrał? Na wyniki poczekamy do poniedziałku, ale wiadomo, że zwycięzcami są wszyscy, którzy tak wspaniale popisali się swoimi umiejętnościami językowymi. Gratulujemy i dziękujemy klasom za włączenie się do nauki poprzez zabawę!

Małgorzata Wójtowicz – Kuna Marta Tomczyk

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


20.10.2016r. Konkurs Recytacji z Elementami Gry Aktorskiej (kl. IV - VI). XVII Powiatowy Konkurs Recytacji z Elementami Gry Aktorskiej "Porozmawiajmy poezją. Złota Maska 2016" dla klas IV - VI był zorganizowany przez MDK w Pabianicach. Największe wyróżnienie, Złotą Maskę, zdobył duet uczennic SP14 z Pabianic. Nasza szkoła została nagrodzona w kategorii występów indywidualnych: Angela Budz (V b) wywalczyła pierwsze miejsce świetną interpretacją "Muchy w szklance wody" Łukasza Dębskiego, a Martyna Barłożewska (IV b) zajęła trzecie miejsce, recytując z zadziwiającym spokojem (mówiła jako ostatnia) wiersz "Orzeszek" Igora Sikiryckiego. (tekst i foto: S. Grzeszna) Uczniów do konkursu przygotowali nauczyciele j. polskiego: p. Sylwia Grzeszna i p. Tomasz Klimek. Gratulujemy uczniom i nauczycielom!

JerzyK.

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


19.10.2016r. Z przyjemnością informujemy o sukcesie naszego zespołu piłki ręcznej. I miejsce w Mistrzostwach Pabianic w rozgrywkach mini piłki, to miła niespodzianka. Opiekunem zespołu jest p. Lidia Golewska. Gratulujemy. Więcej o tych zawodach wkrótce...

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


19.10.2016r. Lekcja w Muzeum Miasta Pabianic. Grupa uczniów klasy VI b uczestniczyła w lekcji historii, którą poprowadził pracownik Muzeum, p. Piotr Poreda (n. b. absolwent naszej szkoły). Jej tematem był rozwój naszego miasta od początków osadnictwa na pabianickich chropach do XIX wieku, w którym Pabianice rozwinęły się jako silny ośrodek przemysłu włókienniczego. Lekcja, wzbogacona prezentacją multimedialną, była doskonałym uzupełnieniem realizowanych właśnie na lekcjach historii zagadnień z okresu rewolucji przemysłowej i wynalazków.

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


19.10.2016r. Rekord z udziałem "Piątki". Uczennice klasy VI c: Nadia Retelewska, Kornelia Kadziak, Julita Olkusz, Weronika Kubik, Martyna Borowska, Aleksandra Polc wraz z n/p opiekunem, wzięły udział w II edycji ,,Bicie rekordu w Pabianicach”. W ramach ogólnopolskiej akcji ,, Cała Polska Uczy Ratować”. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a współorganizatorem na terenie miasta Pabianic Szkoła Podstawowa nr 1. Bicie rekordu odbyło się w Hali Powiatowej w Pabianicach. Ratowniczki i ratownicy z wielu pabianickich szkół, straży miejskiej, straży pożarnej i policji przez 30 minut wykonywali resuscytację na przygotowanych fantomach. Udało się pobić zeszłoroczny rekord wykonując ponad 200 resuscytacji więcej, czyli 2167. W akcji na terenie całej Polski wzięło udział 85 030 ratowników.

Tekst i foto: Renata Adler

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


19.10.2016r Konkurs Recytacji z Elementami Gry Aktorskiej (kl. I - III). W Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach odbył się XVII Powiatowy Konkurs Recytacji z Elementami Gry Aktorskiej o nazwie „Porozmawiajmy poezją” Złota Maska 2016 w kategorii klas I –III szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. III d, Wiktoria Grzesiak, z klasy III d, recytując wiersz Agnieszki Frączek pt. „Całuski i buziaczki”. Jury oceniało uczestników za wyraz artystyczny i grę aktorską. Zwycięzca otrzymał Złotą Maskę. Naszej Wiktorii gratulujemy udziału i życzymy sukcesów w przyszłych konkursach.

tekst i foto: R. Kołodziejska

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


14.10.2016r. Dzień Edukacji Narodowej. W przeddzień święta polskiej oświaty odbyła się tradycyjna uroczystość, w czasie której nasi najmłodsi podopieczni złożyli ślubowanie na sztandar i zostali pasowani na uczniów szkoły. Niestety, w tym roku szkolnym mamy tylko 25 nowych uczniów, a ich wychowawczynią jest dyplomowana nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, p. Alicja Zieja. Krótki program artystyczny wzbudził sporo pozytywnych emocji, a mali aktorzy w krótkich wypowiedziach szczerze mówili, jak widzą siebie w szkole. W części oficjalnej uczniowie złożyli ślubowanie, dyrektor przy użyciu wielkiego ołówka dokonał aktu pasowania, a wychowawczyni oraz przewodnicząca Rady Rodziców, p. Renata Janiszewska, wręczyły złote szkolne tarcze. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymały: p. Alicja Zieja, p. Urszula Bodył, p. Edyta Chrzęst, p. Lidia Golewska, p. Małgorzata Wójtowicz - Kuna, p. Małgorzata Rutkowska, p. Katarzyna Dumka oraz p. Beata Floczak. W swoim przemówieniu dyrektor podkreślił, iż Święto Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświaty, ale także wszystkich osób z nią związanych.

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


26.09.2016r.

Uwaga!

Rodzice/ Opiekunowie prawni!

Na podstawie § ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami) informujemy, że w bieżącym roku szkolnym n/w dni są dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

1.     31 października 2016r. – poniedziałek

2.     2 stycznia 2017r.  - poniedziałek

3.     2 maja 2017r.  - wtorek

4.     4 maja 2017r. - czwartek

5.     5 maja 2017r. - piątek

6.     16 czerwca 2017r. – piątek

W tych dniach w godz. 7.30 – 16.00 szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice / opiekunowie zadeklarują taką potrzebę. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w tzw. drugie śniadanie (w dni dodatkowo wolne kuchnia nie przygotowuje obiadów).

 W roku szkolnym 2016/2017 dyżur opiekuńczy* w dniach przerw świątecznych  będą pełnić:

·       Szkoła Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach, ul. Zamkowa 65

·       Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, u. Piotra Skargi 30

·       Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mokra 65

----------------------------------------

*Dni wolne od zajęć w okresie przerw świątecznych w bieżącym roku szkolnym:
 23, 27, 28, 29, 30 grudnia 2016r.
13, 14, 18 kwietnia 2017r.

Szkoła zapewnia dzieciom opiekę w godz. 7.30 – 16.00 z wyjątkiem Wielkiego Piątku (7.30 – 12.00)


23.09.2016r. "Informujemy, że Miasto Pabianice przy współpracy z SP nr 3, SP nr 5 oraz SP nr 13 złożyło do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.
Projekt nosi tytuł: Nowoczesny Nauczyciel - Lepszy Uczeń - kompleksowe wsparcie efektywności nauczania w SP 3, SP 5 i SP 13 w Pabianicach.
Zgodnie z ostatnimi zmianami w regulaminie konkursu jego rozstrzygnięcie planowane jest na listopad 2016 r.
Jeśli wniosek znajdzie się na liście do dofinansowania ww. projekt będzie realizowany w naszej placówce w bieżącym roku szkolnym.
Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uczniów oraz nauczycieli w zakresie wykorzystania metody eksperymentu oraz nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w nauce, a także udoskonalenie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zajęcia dodatkowe dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli. Planowane jest również doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i narzędzia informatyczne, przyrodnicze oraz pomoce dydaktyczne do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Projekt został przygotowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie przeprowadzona rekrutacja do udziału w projekcie".


18.09.2016 r. SPRZĄTANIA ŚWIATA 2016.  16 WRZEŚNIA 2016 r. klasy IV-VI wraz z wychowawcami uczestniczyły w 23 edycji akcji ekologicznej “SPRZĄTANIE ŚWIATA” , która w tym roku przebiega pod hasłem: „Podaj dalej... drugie życie odpadów" 

Głównym przesłaniem akcji było:

- promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji,
- unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu,
- uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji dzięki współpracy z Centrum Seniora działającym  od tego roku przy MCPS przy ul. Konopnickiej 39, które zasponsorowało worki i jednorazowe rękawiczki do sprzątania. Pogoda dopisała więc uczniowie klas

IV – VI posprzątali tereny przyległe do szkoły, w tym boisko , park im. Jordana przy ul. Zielonej i skwerek przy ul. Wspólnej. W sumie zebrano 12 worków 60 litrowych odpadów, które firma EKO – REGION wywiozła na wysypisko. Wcześniej we wszystkich klasach odbyły się pogadanki dotyczące konieczności segregownia odpadów w celu zminimalizowania odpadów trafiających na wysypiska.

 Sylwia Łaguniak


15.09.2016r. Dzisiaj odwiedził nas Michał Cessanis.  To była niezwykła lekcja geografii i wiedzy o kulturze i tradycjach różnych narodów świata. Pan Michał rozpoczął spotkanie od krótkiej Informacji o sobie, podkreślając, iż jest absolwentem naszej szkoły. Ta uwaga podziałała, jak swoiste paliwo, którego wystarczyło na kolejne kilkadziesiąt minut lotu nad całym globem. Uczestnicy, uczniowie klas starszych, natychmiast uznali gościa za starszego kolegę i kiedy zaproponował, by zadawali pytania w czasie jego opowiadania i prezentacji filmu o Chinach… po prostu zasypała go lawina pytań. „Czy był Pan w…. ?” i tu nazwa kraju lub miasta.

      Te powtarzały się najczęściej, a podróżnik z uśmiechem, niezwykłą cierpliwością, ale barwnie i ze swadą odpowiadał na wszystkie, najtrudniejsze nawet pytania, przytaczając przy okazji mnóstwo rozmaitych ciekawostek z różnych stron świata. A że zwiedził niemal cały, poza Antarktydą, bo, jak sam twierdzi, w tamtą stronę nie ma tanich lotów, które ułatwiają podróżowanie, czas zaplanowany na spotkanie upłynął błyskawicznie. Nie będziemy przytaczać szczegółów, bo warto usłyszeć je „na własne uszy” na kolejnych spotkaniach z p. Michałem Cessanisem, choć swoje rodzinne miasto Pabianice odwiedza niezbyt często. Możemy natomiast zachęcić zainteresowanych do lektury jego książki pt. „Cessanis na walizkach. Opowieści z pięciu stron świata”, w której w niezwykłej narracji przekazał swoje podróżnicze i dziennikarskie doświadczenia. Spotkanie zakończyła….. dłuuuuga kolejka po autograf naszego Gościa. Ponad godzinę składał podpisy na kartach swojej książki (niektórzy uczniowie otrzymali ją w nagrodę za wyniki w nauce na zakończenie roku szkolnego), pozostali otrzymali wpis do zeszytu, a i na zwykłej kartce życzenia pana Michała będą cenną pamiątką. Dziękujemy za tę wspaniałą lekcję! Bon voyage!

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


Uwaga! Rodzice! Uczniowie!
Rok szkolny 2016/2017 rozpocznie się od spotkań uczniów z wychowawcami wg poniższego harmonogramu:

godz. 9.00:
Klasa II a – pracownia nr 6
Klasa II c – pracownia nr 1

Klasa III a – pracownia nr 4
Klasa III c – pracownia nr 3

Klasa IV a – pracownia historyczno - polonistyczna
Klasa IV b – pracownia polonistyczna

Klasa V a – pracownia j. angielskiego (A1)
Klasa V b – pracownia matematyczna)

godz. 10.00:
Klasa II b – pracownia nr 6

Klasa III b – pracownia nr 1
Klasa III d – pracownia nr 4

Klasa VI a – pracownia EKO
Klasa VI b – pracownia przyrodnicza
Klasa VI c – pracownia j. angielskiego (A1)

Uczniów klasy I zapraszamy na godz. 10.30 wraz z rodzicami (opiekunami). Spotkanie z wychowawcą odbędzie się w pracowni nr 3 (budynek I, I piętro).
Zapraszamy!

 


 

21.06.2016r.  W dniu 20 czerwca zakończyliśmy projekt pn. "Przyjaciele lasu", dofinansowany z funduszy WFOŚiGW w Łodzi. Nasz gość, p. Waldemar Boryń, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, wręczył nagrody laureatom konkursów, które odbywały się w czasie realizacji projektu. Jestem przekonany, że doświadczenia i wiedza pozyskana w czasie zajęć będzie skutecznie wykorzystana przez uczniów na rzecz ekologii. Dziękuję i gratuluję wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom, którzy współpracowali przez kilka ostatnich miesięcy w tak wielu różnorodnych działaniach.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z szkolnego rajdu ekologicznego.

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


15.06.2016r. Dzisiaj odbyły się Mistrzostwa Pabianic w pływaniu, współorganizowane przez SP1, SP3 i SP5. Do zawodów wytypowano 12 reprezentantów, jednak choroba wyeliminowała jednego z nich. Po przeprowadzonym turnieju okazało się, że nasza szkoła dochowała się trójki mistrzów, dwójki wicemistrzów i trójki brązowych medalistów. Trzy osoby, które znalazły się poza podium również walczyły dzielnie o każdy centymetr dystansu. Wszystkim gratulujemy umiejętności i woli walki. Zachęcamy także wszystkich uczniów do kontynuowania przygody sportowej z wodą. Miejsca na podium zajęli:
- w pływaniu z deseczką:
Malwina Szczepańska, Stanisław Susio (oboje kl. I) - 1 oraz Julia Rosińska (kl. II) - 2 m.
- w stylu grzbietowym: Joanna Suwald (kl. IV) - 1 m.
- kraul: Natalia Grodzka (kl. IV) - 3 m. oraz Martyna Borowska (kl. V) - 2 m.
- styl dowolny: Alicja Ciemnoczołowska (kl. I) oraz Stanisław Karcz (kl. II) - 3 m.

Wojciech Woźniak, instruktor pływania

Zespół naszej szkoły wziął udział w Mitingu Lekkoatletycznym im. Jadwigi Wajsówny, który zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi. Wkrótce więcej informacji...


11.06.2016r.   Nasz zespół w I Mini Memoriale Małgorzaty Kozery-Gliszczyńskiej pod patronatem Prezydenta Pabianic, który zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 17.


10.06.2016r. Podczas gdy najmłodsi bawili się na pikniku w Woli Czarnyskiej, w tym samym dniu klasy III uczestniczyły w zajęciach ekologicznych na terenie lasu łagiewnickiego. To był również zaplanowany wcześniej element projektu pn. "Przyjaciele lasu".

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


 

8.06.2016r.     "Piątaszki" w Michałówce.  Wspólny wyjazd uczniów klas pierwszych i drugich "Piątki" oraz dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 to kolejny etap realizacji projektu "Przyjaciele lasu", na który otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. Niezwykłe wrażenia przy przepięknej pogodzie pozostaną, mamy nadzieję, na długo w pamięci maluchów. Wycieczka do nieodległej Michałówki, gospodarstwa agroturystycznego w Woli Czarnyskiej (http://www.michalowka.net.pl), była doskonale zorganizowana przez p. Beatę Florczak we współpracy z właścicielami ośrodka i wychowawcami, nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie poznali wiele ciekawostek. Nikt się nie nudził, atrakcji wystarczyło na kilka godzin zabawy. W finale podsumowano przeprowadzone konkursy, wręczono cenne nagrody, a każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe gadżety. SUPER POMYSŁ I WSPANIAŁA REALIZACJA! GRATULUJEMY!

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


 

4.06.2016r.    Dzisiaj odbył się XVI Regionalny Rajd Rowerowy. Ponad 13 km liczyła trasa tegorocznego rajdu. W ogromnej kawalkadzie rowerzystów nasza, około osiemdziesięcioosobowa grupa, którą tworzyli uczniowie, rodzice i nauczyciele, stanowiła zaledwie niewielką część uczestników. Pogoda i humory dopisywały, choć łatwo nie było. Znaczna część trasy przebiegała drogami gruntowymi wśród łąk, a przejazd zakończył się po ok. dwóch godzinach. Dłuuuuga kolumna rowerzystów wyglądała jak wielobarwny wąż, który wił się polnymi ścieżkami, kryjąc w trawach i między krzewami. Wyrazy uznania dla organizatorów, tym bardziej, że w pamięci mamy jeszcze współorganizowany przez naszą szkołę rajd ubiegłoroczny i doskonale wiemy, jak wielkie to wyzwanie. Podziękowania dla wszystkich uczestników i opiekunów naszych uczniów. Mimo trudności wszyscy w dobrej formie dojechali do mety na Stadionie MOSiR, a po losowaniu upominków szczęśliwie wrócili do domów. Tym razem szczęście dopisało jedynie Natalii z kl. VI a, która wygrała jeden z ostatnich rowerów. Gratulacje! I do następnego rajdu!

PS. ... "szczęście dopisało jedynie" nie jest przypadkowe, gdyż w ubiegłym roku na XV Rajdzie wygraliśmy aż 3 rowery.

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


3.06.2016r.   Kolejny sukces Kaliny Gorzkiewicz, ucz. kl. VI a. W konkursie genealogicznym pt.: "Ja i moja rodzina", organizowanym przez Archiwum Państwowe w Łodzi Kalina otrzymała pozaregulaminowe wyróżnienie Dyrektora Archiwum. Opiekunem podczas wykonywania pracy była p. Katarzyna Dumka. Gratulujemy!

 

 


2.06.2016r.  Uczennica z naszej szkoły, Kalina Gorzkiewicz z klasy 6a, zajęła III miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Języku Obcym „Potyczki Poliglotów” w kategorii szkół podstawowych. Konkurs odbył się w czwartek 2 czerwca na scenie Młodzieżowego Domu Kultury. Kalina wyrecytowała angielską wersję wiersza Jana Brzechwy „Na wyspach Bergamutach” zachwycając jury pomysłową aranżacją wiersza. Piąte miejsce zajęła kolejna reprezentantka naszej szkoły, Michalina Nowak z klasy 6b, recytując wiersz Edgara Alana Poe „Annabel Lee”. Dzięki wspaniałym występom obu dziewczynek, nasza szkoła zajęła trzecie miejsce w tym konkursie.
Gratulujemy naszym zdolnym recytatorkom sukcesu i zapraszamy uczniów obecnych klas piątych do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.
Tekst i foto: Marta Tomczyk

Gratulacje dla nauczycielki języka angielskiego i jej podopiecznych!


31.05.2016r.   Siedemnasta edycja GIMNAZJADY już za nami. Zmagania uczniów klas szóstych szkół podstawowych, które znajdują sie w obwodzie Gimnazjum Nr 2, tj. SP1, SP5, SP9 i SP13, od roku szkolnego 1999/2000 budzą wiele emocji, które towarzyszą zarówno zawodnikom, jak i kibicom, znakomicie dopingującym swoje zespoły. Gościnna hala sportowa MOSiR jak zwykle wypełniona po brzegi - w imprezie uczestniczy łącznie ok. 600 uczniów. Zabawa jest przednia - nie tylko na parkiecie. Kolejny sukces tych zawodów to przede wszystkim zasługa nauczycieli, którzy pracują nad jej organizacją od początku roku szkolnego. Podziękowania należą się wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego w/w szkół oraz nauczycielom, którzy przygotowali sportowo dopingujących kibiców. Gratulacje i słowa uznania dla wicedyrektora, p. Beaty Florczak, i nauczycielek reprezentujących pozostałe szkoły, które podjęły wyzwanie i zdobywały punkty dla swoich drużyn w poszczególnych konkurencjach. Pani Angelika Ziółkowska - Michułka, wicedyrektor SP1, poprowadziła zawody umiejętnie budując ich atmosferę i zachęcając zawodników do sportowego wysiłku i widownię do sprawiedliwego kibicowania. Szczególne podziękowanie składam p. Lidii Golewskiej, która pełni rolę głównego inicjatora wszystkich działań w ramach Gimnazjady. Dziękuję wreszcie Dyrektorowi Gimnazjum nr 2, p. Grzegorzowi Hanke, który jako patron tych rozgrywek jak zwykle niezawodnie czuwał nad ich przebiegiem.
Gratuluję zwycięzcom - uczniom Szkoły Podstawowej nr 1, którzy w ostatecznej punktacji wyprzedzili naszą szkołę. Na podium znaleźli się wszyscy zawodnicy, ponieważ III miejsce ex aequo zajęły zespoły SP9 i SP13.
Dziękuję WSZYSTKIM UCZESTNIKOM za wspaniałą atmosferę zabawy.

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.

Jerzy Kaczmarek
Foto: Tomasz Klimek


29.05.2016r.  

"21.05.2016 r. odbył się drugi finał Pabianickiej Szkolnej Ligi Rugby Tag, który zarazem był V kolejką rozgrywek. Część rozstrzygających o ostatecznych miejscach wydarzeń odbyło się w poprzednich kolejkach, walkę do ostatniego przyłożenia stoczono o podium w kategorii klas piątych. Uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 5 z Pabianic potwierdzili swoją dominację wśród piątoklasistów wygrywając wszystkie mecze i pierwsze miejsce w końcowym rozrachunku"....... Więcej informacji i zdjęć z zawodów można obejrzeć klikając na link (https://www.facebook.com/fabrykanci) . Jeszcze raz gratulujemy!

PS. Relacja z turnieju w programie "Flesz" TV ProMOK (od 12'19" do 17'24", ale polecamy cały materiał): http://promok.pl/player/?id=2266

... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


26.05.2016r.     Osiem lat temu w naszej szkole zainaugurowany został konkurs dla uczniów klas młodszych pn. "Omnibus", organizowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Dzisiaj odbyła się jego dziewiąta edycja i ponownie Piątka była gospodarzem konkursu.   ... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


23.05.2016 r.    Kolejny sukces uczniów naszej szkoły. W piątek 20 maja w Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach odbył się konkurs "Wesoła ortografia" przeznaczony dla uczniów klas trzecich. Trzyosobowe drużyny ze szkół zmagały się w konkurencjach zespołowych. Naszą szkołę z powodzeniem reprezentowali Anna Pakuła i Szymon Kopczyński z kl. III b oraz Marcin Lewandowski z kl. IIIa. Drużyna "piątki" zajęła ostatecznie drugie miejsce w mieście - po dogrywce o miejsce pierwsze. Natomiast Ania Pakuła okazała się jedną z najlepszych z ortografii. Zajęła III miejsce w konkurencji indywidualnej - dyktandzie. ... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.

Tekst i foto: Edyta Chrzęst

 


23.05.2016 r.   Dnia 18 maja 2016 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach przy ul. Pułaskiego 38 odbył się
Powiatowy turniej recytatorski "Zwierciadło rzeczywistości 2016".
Uczestnicy prezentowali utwory poetyckie w dwóch kategoriach: klasy V-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W skład jury wchodzili specjaliści z dziedziny recytacji, teatru i literatury. Wykonawców oceniano wg następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice z klas szóstych: Julia Pisarek, Michalina Nowak i Natalia Rzepkowska.
Natalia Rzepkowska otrzymała WYRÓŻNIENIE za piękne wykonanie wiersza Ludwika Jerzego Kerna „O rodzicach”
.     ... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


Gratulujemy!

 

 


16.05.2016 r.   W sobotę, 14 maja, przyjaciele lasu po raz kolejny postanowili spędzić czas wolny na świeżym powietrzu. Tym razem był to las w miejscowości Terenin. Chętnych nie brakowało, ponieważ w lesie miały być przeprowadzone gry i zabawy terenowe, a najbardziej kuszącą z nich to mały paintball. Szczegóły zabawy do ostatniej chwili okryte były tajemnicą. Wszystkie oznaki na niebie i ziemi wskazywały, że będzie padał deszcz, ale chęć przeżycia wspaniałej przygody wzięła górę i o godzinie dziesiątej wyruszyliśmy busem sprzed szkoły do lasu.
Najpierw spacerując leśną drogą, szukaliśmy odpowiedniego miejsca do naszych zabaw. Przy okazji mogliśmy obserwować majową przyrodę w pełnej krasie. Zajęło nam to wszystko trochę czasu, ale drewniany stół z ławami wśród wysokich sosen wydał się świetnym miejscem postoju. Tam p. Paulina Hryniewicz przeprowadziła z nami krótką rozgrzewkę, podzieliła nas na dwie drużyny - ,,Zające'' i ,,Borsuki'', rozdzieliła zadania i wyjaśniła zasady gry (najważniejsza to zachowanie ciszy). Zapowiadała się świetna zabawa – bitwa między ,,Borsukami'' i ,,Zającami''. Zadaniem zwycięskiej drużyny było zdobycie flagi przeciwnika i jak największej liczby zakładników. Gdy już wszystko było gotowe, czyli: flagi, tarcze, strzykawki napełnione farbą, oznaczony teren bitwy to nagle lunęło jak z cebra i do wojny nie doszło. Po prostu wojenne rekwizyty rozmył deszcz. Przemoknięci do suchej nitki wróciliśmy na parking. Dodam, że zarówno ,,Borsuki'' jak i ,,Zające'' wyglądały na pokonanych.
Przyjaciele lasu.
   ... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.

(Tekst i foto: Paulina Hryniewicz)


16.05.2016 r.    W dniu 17 marca 2016r. przeprowadzona została kolejna edycja międzynarodowego konkursu "Kangur Matematyczny". Na rozwiązanie jednorazowego testu uczniowie mają 75 minut. Dla wszystkich krajów ustalona jest wspólna data konkursu oraz te same zestawy pytań na poszczególnych poziomach.
Miło mi poinformować, że w tym roku szkolnym wśród uczniów biorących udział w konkursie sześcioro otrzymało wyróżnienie. Są to:
- Pogocki Olek z klasy II c
- Słabiak Patrycj
a z klasy II c
- Sobolewski Igor z klasy III a
- Kopczyński Szymon z klasy III b
- Gaweł Ksawery z klasy IV b
- Grzelka Adrian z klasy IV b
Gratuluję !!!

Janusz KOŹLENKO


6.05.2016r  Kolejne zadanie w projekcie "Przyjaciele lasu" to konkurs pod hasłem: "Bezpiecznie i ekologicznie" dla uczniów klas drugich pabianickich szkół podstawowych. Była to XIV edycja organizowanego przez naszą szkołę miejskiego konkursu "Jestem bezpieczny na drodze". Organizacji imprezy podjął się nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej p. Henryk Kurasiewicz, który opracował scenariusz konkursu oraz ciekawe i trudne zadania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i połączył je z problematyką ekologii. Pan Henryk wymyślił i poprowadził całą zabawę, a przy okazji udzielał również wywiadów zaprzyjaźnionym mediom. Bez przesady można powiedzieć, że "dwoił się i troił". Zorganizował także dyplomy, nagrody i upominki dla uczestników, ufundowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Oryginalne łamigłówki przysporzyły nieco problemów nie tylko zawodnikom, ale także jury, któremu przewodniczyła p. kom. Joanna Szczęsna, rzecznik prasowy pabianickiej Komendy Policji. Skład zespołu oceniającego został wyłoniony poprzez losowanie wśród opiekunów wszystkich zespołów. W konkursie towarzyszyli nam przedstawiciele pabianickich mediów: TV ProMOK (tu podamy link do relacji telewizyjnej) oraz portali EPAInfo (http://epainfo.pl/oni-beda-bezpieczni-na-drodze/). W konkursie zwyciężył zespół SP3 przed SP5 i SP1. Gratulujemy! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tej imprezie.
... galeria zdjęć na naszym profilu
FACEBOOK.


5.05.2016r. Realizacja projektu "Przyjaciele lasu" nabiera tempa... Kolejne etapy przebiegają sprawnie i zgodnie z harmonogramem. Wczoraj, 5 maja, klasy piąte wykorzystały znakomitą pogodę i dzień spędziły w Rogowie. ... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


29.04.2016r.  Z uwagi na nasz szkolny kalendarz zajęć obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęliśmy z kilkudniowym wyprzedzeniem ...
"Teatr to magiczna sztuka, która za pomocą przysłowiowego „podniesienia kurtyny”, pozwala przenieść się w dowolne miejsce i czas… Tak też się stało i tym razem, kiedy to z całkiem współczesnego studia wiadomości przenieśliśmy się do roku 1791 przed siedzibę sejmu, w którym została uchwalona Konstytucja 3 maja.
Aktorzy z Koła Teatralnego „Żuki” przygotow
ali ciekawą i dość zaskakującą lekcję historii. Prezenter telewizyjny, w którego wcielił się Kuba Gorządek, przedstawił niepokojącą sytuację polityczną ówczesnej Polski. Następnie, dzięki współczesnej technice, mogliśmy obserwować bezpośrednio na ekranie telewizora to, co się działo przed osiemnastowiecznym sejmem. Reporter Bartek (Kacper Janiasiak) poprosił Jego Wysokość Króla Poniatowskiego (Maksymilian Rzepkowski) o komentarz na temat głosowania nad konstytucją. Na zakończenie „łączenia na żywo” mogliśmy poznać zdanie przeciwnika reform Hetmana Potockiego (Kacper Nowak). Następnie korespondentka wiadomości (Ola Goclik) zapytała o opinie na temat naszej konstytucji Maximiliena de Robespierre’a, słynnego francuskiego rewolucjonistę i reformatora (w tej roli wystąpiła Marta Ramisz) oraz Carycę Katarzynę II (Zuzia Kożlenko). Ta ostatnia (Caryca, nie Zuzia), jak wiemy, walnie przyczyniła się do rozbiorów Polski. Dodatkową atrakcją przedstawienia była „lista przebojów” z ówczesnymi szlagierami, a także wiadomości sportowe oraz prognoza pogody dla Litwy i Korony. Na zakończenie przedstawienia zarówno aktorzy, jak i widzowie wysłuchali „Roty”, która niezmiennie budzi w słuchaczach patriotyczne uczucia.
Dziękujemy aktorom za piękne i wzruszające wprowadzenie nas w klimat wyjątkowego święta, jakim jest dla wszystkich Polaków rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja."

Dorota Olenik


22.04.2016r.    Projekt "Przeciw dyskryminacji na rzecz fascynacji"    Dnia 21 kwietnia odwiedzili nas podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przedstawili program muzyczno – taneczny, podczas którego udowodnili, że „inny” nie znaczy gorszy. Podopiecznymi WTZ są osoby niepełnosprawne, które dzięki swojej wytrwałości i uporowi oraz wielkiemu zaangażowaniu opiekunów i terapeutów stworzyli wspaniałe i niezwykłe widowisko, które nam – widzom dostarczyło ogrom emocji i wzruszeń. Zaproszeni goście zaprezentowali swój pokaz dwukrotnie : na trzeciej godzinie lekcyjnej zatańczyli i zaśpiewali dla uczniów klas IV-VI, a na czwartej dla uczniów klas młodszych. Zgromadzeni w sali gimnastycznej widzowie podziwiali między innymi: bardzo elegancko wytańczony walc angielski , pełną ekspresji i ognia sambę, romantyczny taniec z chustami do piosenki „Moon River”, piosenki o miłości i marzeniach. Jak widać na załączonych zdjęciach publiczność szalała. Dzieciaki w mig podchwyciły rytmy i bawiły się doskonale, co wraz z fantastyczną atmosferą panującą wśród artystów umożliwiło nam wszystkim przeżycie czegoś autentycznie wyjątkowego. Ciepło, bezpośredniość, otwartość, pozytywna energia i zwyczajne dobro to cechy, które budzili w widzach niepełnosprawni artyści. Myślę, że bardzo dużo możemy się od nich nauczyć. Jeśli zechcą przyjść do nas za rok będziemy zaszczyceni.

Szczególne podziękowania dla Pań – Agnieszki Jaksy i Marysi Durajskiej za przyjęcie zaproszenia i przeprowadzenie niezwykłej lekcji na temat tolerancji. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji szkolnego projektu profilaktyczno – edukacyjnego „ Przeciw dyskryminacji na rzecz fascynacji”. ... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.

Dorota Olejnik


20.04.2016r. W ostatni piątek, tj. 15 kwietnia, troje uczniowie naszej szkoły wzięło udział w Miejskim Konkursie Języka Angielskiego "English is fun" zorganizowanym dla uczniów klas trzecich przez Szkołę Podstawową nr 3 w Pabianicach. Nasza "szkolna kadra" została wybrana na podstawie testu eliminacyjnego, który uczniowie klas trzecich napisali w lutym. I tak w skład naszego "piątkowego" zespołu weszli: Ania Pakuła z klasy 3b, Szymon Kopczyński z klasy 3b i Wiktor Skrzydlewski z klasy 3a. Konkurs przebiegał dwuetapowo: najpierw uczestnicy napisali indywidualnie test z języka angielskiego, sprawdzający umiejętność słuchania oraz czytania ze zrozumieniem, odpowiadania pełnymi zdaniami na pytania o sobie, a także znajomość słownictwa i gramatyki. Po słodkim poczęstunku odbyła się druga, tym razem zespołowa część konkursu, w której uczniowie zmagali się z grami językowymi, puzzlami kulturowymi, opisem obrazka, a także literowaniem wylosowanych wyrazów. Rywalizacja między szkołami biorącymi udział w konkursie była ostra, ale wyrównana i niewiele zabrakło naszej drużynie do miejsca „na pudle". Natomiast możemy pochwalić się III miejscem Szymona Kopczyńskiego w kategorii indywidualnej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zachęcamy do dalszej nauki języka angielskiego! English is Fun!... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.

Tekst: Marta Tomczyk, opiekun zespołu. Foto: SP3


15.04.2016r. W dniu 12 kwietnia 2016r.w Szkole Podstawowej Nr 17 w Pabianicach odbył się XII Powiatowy Konkurs Ekologiczny „PARKI NARODOWE POLSKI“. Wzięło w nim udział dziewięć czteroosobowych drużyn ze szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali: Kinga Łoboda, Paulina Krajewska, Joanna Skowronek z kl. VIB i Aleksander Koziróg z kl. VIA. Drużyna przygotowywała się do konkursu od lutego, kiedy to do rąk wspierającej drużynę nauczycielki przyrody trafił regulamin, wskazujący dziesięć konkursowych parków narodowych. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszej części drużyny w czasie 5 minut przedstawiały „Co żyje w wodzie?“ Tytuł prezentacji sugerował temat, ale niczego nie narzucał, dlatego dowolność wyboru tematyki była duża. My wybraliśmy Bałtyk i to on po tej części konkursowej dał nam miejsce pierwsze. Druga część konkursu dotyczyła znajomości parków narodowych w Polsce. Składała się z ośmiu rund i była tak szczegółowa, że żadna drużyna nie poradziła sobie z nią bezbłędnie. U nas jednak w tej części było coraz gorzej i mimo bardzo dobrego przygotowania, nasza drużyna ostatecznie po dogrywce zajęła miejsce szóste. Cóż, nasuwa się taka myśl: nieważne, co na papierze, lecz co w głowie. A głowy naszych uczestników po tym konkursie są z pewnością pełniejsze o wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Gratulujemy im odwagi i chęci do nauki. Bo gdy inni podziwiali oznaki nadchodzącej wiosny przed swoimi domami, oni zakuwali wiedzę przyrodniczą w domach i na zajęciach z niżej podpisanym nauczycielem – opiekunem. ... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.

Tekst i foto: Sylwia Łaguniak


10.04.2016r. W sobotę, 9 kwietnia, klasa 4a wyruszyła do dłutowskiego lasu w poszukiwaniu wiosny.
Pomimo deszczowego poranka w Pabianicach ku naszemu zaskoczeniu Dłutówek przywitał nas pochmurną pogodą, ale bez deszczu. Po przypięciu liści wykonanych przez uczniów i zrobieniu pamiątkowego zdjęcia na parkingu wyruszyliśmy zgodnie z mapą w poszukiwaniu oznak wiosny. Już na samym początku trasy mijaliśmy przepięknie zielone brzozy, krzaczki jagód oraz biało rozkwitłe krzewy. Nie tylko było widać wiosnę, ale również słychać. Nie udało nam się, niestety, zidentyfikować odgłosów ptaków.
Na koniec naszej wyprawy uczniowie podzieleni na dwie grupy wykonali kartę pracy z języka angielskiego, w której musieli odnaleźć jak najwięcej nazw zwierząt i owadów żyjących w lesie. Tym razem grupa dziewcząt jednym punktem zatriumfowała nad chłopcami. Spędziliśmy czas bardzo aktywnie i już nie możemy się doczekać naszego szkolnego rajdu ekologicznego.
... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


Tekst i foto: Małgorzata Kuna


8.04.2016r. W dniu 8 kwietnia klasa II d pod opieką wychowawczyni, p. Renaty Kołodziejskiej, pojechała do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach z okazji Światowych Dni Wody. Dzieci zobaczyły, jak wygląda duży zakład, który cały czas dostarcza mieszkańcom Pabianic wodę. Ciekawym miejscem jest laboratorium, w którym codziennie badana jest woda, dzieci mogły na żywo obserwować ciekawe doświadczenia i sporządzać mikstury, jak w Harrym Potterze. Zobaczyły też krótki film, jak w dawnych czasach ludzie czerpali wodę i jakie mieli do tego urządzenia. Na zewnątrz było mnóstwo atrakcji: zabawy taneczne prowadzone przez zawodowych tancerzy, zajęcia plastyczne, rebusy, zagadki, w których dzieci mogły wykazać się swoimi wiadomościami o wodzie i jej użytkowaniu. Były lody z waty cukrowej i soki owocowe. Dzieci otrzymały piękne niespodzianki i pamiątki z logo ZWiK. Dzieci powiedziały: „było super i ekstra…”. ... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


Tekst i foto: Renata Kołodziejska


1.04.2016r.      Wicemistrzynie rejonu w minikoszykówce. To już koniec tegorocznej przygody z minikoszykówką. Na zawodach rejonowych w Zgierzu nasz zespół po zaciętej i wyrównanej walce uległ przeciwniczkom z Głowna, które wykorzystały kilkupunktową przewagę z pierwszej kwarty. Mimo znakomitej postawy naszych zawodniczek w trzeciej i czwartej kwarcie, nie udało się odrobić straty. Sporo rzutów osobistych to dowód na to, że dziewczęta walczyły pod koszem do końca, a rywalki często uciekały się do fauli. Walka pod koszem o każdą piłkę była szansą na zwycięstwo, a rosnąca w ostatnich minutach przewaga „Piątki” podtrzymywała nadzieję kibiców. Znakomicie zorganizowana grupa rodziców, dopingujących z całych sił nasz zespół, nie traciła wiary w ostateczne zwycięstwo. Zegar boiskowy odmierzał jednak czas nieubłaganie szybko. Ostateczny wynik 25:29 nie oddaje w pełni przebiegu meczu.
Gratuluję naszym zawodniczkom walecznej postawy, która wzbudzała na trybunach niezwykłe emocje. Jestem przekonany, że w przyszłym roku zdobyte doświadczenie pozwoli powtórzyć sukces i zaowocuje awansem do kolejnego etapu. Tego życzę także opiekunowi zespołu, p. Lidii Golewskiej.
Z kronikarskiego obowiązku informujemy, że w meczu chłopców zespół Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach zwyciężył z drużyną z Aleksandrowa Łódzkiego i awansował do zawodów wojewódzkich. Ponieważ podróżowaliśmy wspólnie to i kibicowanie było wzajemnie gorące. A w drodze powrotnej obydwa zespoły były już dobrze zintegrowane. Gratulujemy chłopcom i ich opiekunom i życzymy kolejnych zwycięstw. 
... galeria zdjęć na naszym profilu FACEBOOK.


25.03.2016r

Ola Janiszewska - 5a


21.03.2016r. Od wielu lat pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole kojarzy się z ciekawymi imprezami. Dawniej uczestniczyliśmy w europejskiej akcji Spring Day in Europe, teraz co roku imprezy są inne. Tym razem p. Małgorzata Wójtowicz - Kuna i p. Marta Tomczyk, nauczycielki języka angielskiego, zaproponowały uczniom tzw. "Beatlemanię". W ramach Mini Playback Show każda z klas IV - VI przygotowała scenkę, w której naśladowała słynny zespół w jednym z największych jego przebojów. ... więcej na naszym profilu FACEBOOK.


19.03.2016r. Zapraszamy do lektury nowego szkolnego numeru gazetki internetowej.


Uwaga!!! Rodzice / Opiekunowie dzieci siedmio i sześcioletnich!

Wbrew pojawiającym się pogłoskom nadal możliwe jest utworzenie oddziału przedszkolnego sześciolatków w naszej szkole. Wszyscy rodzice, którzy za pośrednictwem przedszkola otrzymali informację o nietworzeniu takiej grupy w SP5, zostali wprowadzeni w błąd, co potwierdza Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w wywiadzie dla „Życia Pabianic”. Polecamy:

http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/mlode-zycie/szkolne/bo-nie-zdazysz.html

Do 31 marca trwa rekrutacja uczniów do klas pierwszych. Rodzice dzieci siedmioletnich powinni dokonać zgłoszenia dziecka do szkoły, w której obwodzie zamieszkuje. Wystarczy pobrać z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej odpowiedni formularz i złożyć lub przesłać wypełniony i podpisany przez rodziców. Dzieci sześcioletnie mogą także podjąć naukę w naszej szkole, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne. Mogą być również ponownie zapisane do tzw. zerówki i powtórzyć cały roczny cykl przygotowań.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza rejonem naszej szkoły składają wnioski o przyjęcie dziecka, które podlega procedurze rekrutacji zgodnie z terminami i na zasadach, o których informujemy na stronie:

http://sp5pabianice.szkoly.lodz.pl/rekrutacja.html

Zwracamy się z prośbą o pilny kontakt z sekretariatem szkoły do Wszystkich Rodziców, którzy jeszcze nie dokonali zgłoszenia lub nie złożyli wniosków.  Wczesne zgłoszenie umożliwia także szkole planowanie organizacji przyszłego roku szkolnego.

Telefon / fax: 42 215 34 95 lub 42 215 24 58.

Adres mailowy: sp5pabianice.piramowicz@gmail.com

Zapraszamy także do obejrzenia krótkiego filmu pt. „Spacerkiem po szkole”: https://www.facebook.com/sp5pabianice/videos

 


18.03.2016r     Do rozpoczęcia kalendarzowej wiosny pozostało jeszcze kilka dni, dlatego 12.03.2016 udaliśmy się do lasu położonego w okolicach naszego miasta we wsi Dąbrowa, by szukać w przyrodzie pierwszych wiosennych oznak. Z Pabianic na miejsce dojechaliśmy małym autobusem, czyli busem. Było nas siedemnaścioro pod opieką p. Sylwii Łaguniak i Doroty Stolińskiej. Nasza wyprawa to realizacja projektu ekologicznego „Przyjaciele lasu”. ... więcej na naszym profilu FACEBOOK.


15.03.2016r.  "Piątka" Mistrzem Pabianic  ... więcej na naszym profilu FACEBOOK.

 

 

 

 


14.03.2016r.

Uwaga! Rodzice / Opiekunowie prawni!

W okresie przerw świątecznych w bieżącym roku szkolnym* tzw. dyżur opiekuńczy pełnią:

v  Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Pułaskiego 22/24

v  Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Jana Pawła II nr 16

v  Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Warszawska 65.

 Rodzice ucznia, którzy oddają dziecko pod opiekę w/w szkołom zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia, której wzór jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej (pobierz), a także w siedzibie szkoły pełniącej tzw. dyżur.

Szkoły dyżurujące zwracają się z prośbą o dostarczenie wypełnionych kart zgłoszenia (ze wskazaniem dnia pobytu dziecka pod opieką szkoły dyżurującej) do sekretariatu swojej szkoły na tydzień przed początkiem dyżurów okołoświątecznych (tj. 15 marca 2016 r.) w celu zapewnienia odpowiedniej ilości nauczycieli pełniących dyżur w szkole dyżurującej.

 --------------------------------------------------

*Dni wolne od zajęć w okresie przerw świątecznych w bieżącym roku szkolnym:

v  24, 25 i 29 marca 2016r.

Szkoły zapewniają dzieciom opiekę  w godz. 7.30 – 16.00 z wyjątkiem Wielkiego Piątku (7.30 do 12.00).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W roku szkolnym 2016 / 2017 dyżur w dniach przerw świątecznych pełnić będą:

v  Szkoła Podstawowa nr 5 im. G. Piramowicza, ul. Zamkowa 65

v  Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Piotra Skargi 30

v  Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mokra 28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W  roku 2017/2018 dyżur w dniach przerw świątecznych pełnić będą:

v  Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mokra 28

v  Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Partyzancka 56A

v  Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Ostatnia 15.

 


10.02.2016r. 


09.02.2016r.  Przypominamy, że Rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach od 2 marca do 4 marca 2016r. (środa - piątek). Stołówka przygotowuje obiady bez zmian. W przypadku rezygnacji z obiadu prosimy o wcześniejsze powiadomienie do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego (czwartek).


02.02.2016r.

W postępowaniu rekrutacyjnym dzieci spoza obwodu szkoły będą brane pod uwagę kryteria,
 które określi stosowna  uchwała Rada Miejska Pabianic.

Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, a także wnioski o przyjęcie dziecka
zamieszkałego w obwodzie innej szkoły są do pobrania w sekretariacie szkoły lub poniżej:

Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie SP5.pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy starszej.pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I spoza obwodu SP5.pdf

Zarządzenie Prezydenta Miasta_nr_19_2016_P.pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta_nr_19_2016_P.pdf

Informacji udziela także sekretariat szkoły (tel. 42 2153495 lub 2152458)


27.01.2016r MUKW Włókniarz Pabianice zaprasza na zajęcia.


15.01.2016r  W naszej szkole rozpoczyna się realizacja programu ekologicznego pod nazwą „Przyjaciele lasu”. Program uzyskał akceptację w procedurze aplikacyjnej w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Więcej informacji już wkrótce w styczniowej szkolnej gazetce.


13.01.2016r.  Informujemy, że Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach organizuje Rekolekcje wielkopostne w dniach od 2 marca do 4 marca 2016r. (środa - piątek) wg następującego harmonogramu:
- o godz. 9.00 - kl. V i VI
- o godz. 10.30 - kl. III i IV
- o godz. 12.00 - kl. I i II.
W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Stołówka przygotowuje obiady bez zmian. W przypadku rezygnacji z obiadu prosimy o wcześniejsze powiadomienie do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego (piątek).


04.01.2016r. W  grudniu 2015 roku rozpoczęły się prace nad  filmem dokumentalnym poświeconym bogatej historii i pięknym tradycjom Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach. Więcej w naszej szkolnej gazetce ""Piątka" na piątkę".

 


Uwaga! Rodzice / Opiekunowie prawni!

W okresie przerw świątecznych w bieżącym roku szkolnym* tzw. dyżur opiekuńczy pełnić będą:

v  Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Pułaskiego 22/24

v  Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Jana Pawła II nr 16

v  Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Warszawska 65.

 

Rodzice ucznia, którzy oddają dziecko pod opiekę w/w szkołom zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia , której wzór jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej, a także w siedzibie szkoły pełniącej tzw. dyżur.

>>wniosek do pobrania<<

Szkoły dyżurujące zwracają się z prośbą o dostarczenie wypełnionych kart zgłoszenia (ze wskazaniem dnia pobytu dziecka pod opieką szkoły dyżurującej) do sekretariatu swojej szkoły na tydzień przed początkiem dyżurów okołoświątecznych (tj. do 15 grudnia 2015 r oraz do 15 marca 2016 r.) w celu zapewnienia odpowiedniej ilości nauczycieli pełniących dyżur w szkole dyżurującej.

 --------------------------------------------------

*Dni wolne od zajęć w okresie przerw świątecznych w bieżącym roku szkolnym:

v  23, 24, 28, 29, 30 i 31 grudnia 2015r.

v  24, 25 i 29 marca 2016r.

Szkoły zapewniają dzieciom opiekę  w godz. 7.30 – 16.00 z wyjątkiem Wigilii, Sylwestra i Wielkiego Piątku (7.30 do 12.00).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W roku szkolnym 2016 / 2017 dyżur w dniach przerw świątecznych pełnić będą:

v  Szkoła Podstawowa nr 5 im. G. Piramowicza, ul. Zamkowa 65

v  Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Piotra Skargi 30

v  Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mokra 28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W  roku 2017/2018 dyżur w dniach przerw świątecznych pełnić będą:

v  Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mokra 28

v  Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Partyzancka 56A

v  Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Ostatnia 15.


 

17.11.2015r   Nasza biblioteka jako jedyna biblioteka szkolna w Pabianicach wzięła udział w projekcie  "Czytam sobie w bibliotece". W ramach projektu nauczyciel bibliotekarz przeprowadził w klasach I-III cykl lekcji bibliotecznych promujących czytelnictwo. Zaowocowało to certyfikatem potwierdzającym skuteczność działań mających na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży!
 


09.11.2015r. Zapraszamy do lektury drugiego w tym roku szkolnym numeru gazetki internetowej.


05.11.2015r.  Ze względu na konieczność przeprowadzenia przeglądu gazowego w pomieszczeniach kuchni  w dniu 9 listopada tj. poniedziałek obiad nie będzie wydawany. Koszt tego obiadu zostanie odliczony w miesiącu grudniu.  


28.10.2015r.  Kulinarne talenty w klasach II.  W październiku klasy drugie przystąpiły do odkrywania własnych talentów kulinarnych. Wykonały jesienną surówkę „Samo zdrowie” oraz „Kolorowe kanapki”, które zjadają niejadki. ... więcej na naszym profilu FACEBOOK.

 


28.10.2015r.    Lekcja tańca z "Bychlewianką" w kl. II a. W dniu 21 października 2015 r. odwiedziła nas mama naszego kolegi Błażeja - pani Ilona Osińska. Jest ona instruktorką tańca w Zespole Pieśni i Tańca „Bychlewianka” i uczy dzieci i młodzież tańca ludowego. .... więcej na naszym profilu FACEBOOK i wkrótce w nowym numerze gazetki internetowej.


Uwaga!

Rodzice  / Opiekunowie prawni!

Na podstawie § 5 ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami) informuję, że w bieżącym roku szkolnym n/w dni są dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

1.      2 listopada 2015r. – poniedziałek

2.      12 listopada 2015r. - czwartek

3.      13 listopada 2015r. - piątek

4.      5 kwietnia 2016r. - wtorek (dzień sprawdzianu uczniów klas szóstych)

5.      2 maja 2016r. - poniedziałek

6.      27 maja 2016r. – piątek.

W tych dniach w godz. 7.30 – 16.00 szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice / opiekunowie zadeklarują taką potrzebę. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w tzw. drugie śniadanie (w dni dodatkowo wolne kuchnia nie przygotowuje obiadów).

 

W okresie przerw świątecznych w bieżącym roku szkolnym* tzw. dyżur opiekuńczy pełnić będą:

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Pułaskiego 22/24
Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Jana Pawła II nr 16
Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Warszawska 65

 W roku szkolnym 2016 / 2017 dyżur w dniach przerw świątecznych pełnić będą:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. G. Piramowicza, ul. Zamkowa 65
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Piotra Skargi 30
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mokra 28

 W  roku 2017/2018 dyżur w dniach przerw świątecznych pełnić będą:

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Mokra 28
Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Partyzancka 56A
Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Ostatnia 15.

 Rodzice ucznia, którzy oddają dziecko pod opiekę w/w szkołom zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia, której wzór będzie dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej, a także w siedzibie szkoły pełniącej tzw. dyżur.

 ----------------------------------

*Dni wolne od zajęć w okresie przerw świątecznych w bieżącym roku szkolnym:

v  23, 24, 28, 29, 30 i 31 grudnia 2015r.

v  24, 25 i 29 marca 2016r.

Szkoły zapewniają dzieciom opiekę  w godz. 7.30 – 16.00

z wyjątkiem Wigilii, Sylwestra i Wielkiego Piątku (7.30 do 14.00).


19.10.2015r. STRONA DO NAUKI SŁÓWEK W JĘZYKU ANGIELSKIM

We wrześniu uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych przystąpili do kolejnej edycji programu Insta.Ling dla Szkół.

Insta.Ling to bezpłatna strona WWW do nauki słówek w języku angielskim. Cele programu to: nauka oraz utrwalanie nowego słownictwa, kontrola systematyczności i postępów ucznia. Dzieci, które uczestniczą w programie logują się na stronie https://instaling.pl za pomocą loginu i hasła, które otrzymują od nauczyciela języka angielskiego i codziennie pracują przez kilka minut nad nowym słownictwem. Słownictwo uwzględnione w ćwiczeniach wybierane jest przez nauczyciela i dotyczy działu omawianego w tym czasie na lekcjach. Uczniowie, którzy systematycznie logują się na podaną stronę i dobrze wykonują zadania otrzymują dodatkowe oceny miesięczne, a co najważniejsze przyswajają bez problemu duże ilości słówek.


16.10.2015r Rekord resuscytacji pobity!!!  Z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Promyka w hali powiatowej przeprowadzono próbę pobicia ubiegłorocznego rekordu w jak największej liczbie osób prowadzących resuscytację krążeniowo - oddechową. Akcja odbywała się pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach programu "Ratujemy i uczymy ratować". Braliśmy w tej akcji aktywny udział. ....dużo więcej dowiesz się z naszego profilu na FACEBOOK.

 


14.10.2015 WOLONTARIUSZE Z TURCJI I EGIPTU W NASZEJ SZKOLE. W dniach 5 – 9 października gościliśmy w naszej szkole dwoje wolontariuszy, którzy przyjechali do Polski w ramach projektu „Inspirator” organizowanego przez międzynarodową organizację AIESEC.
Gośćmi w naszej szkole byli Aya Saqr z Egiptu, studentka weterynarii oraz Orhun Can z Turcji, student ekonomii. ... więcej dowiesz się z profilu na FACEBOOK.

 

 


13.10.2015r. Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. Nasi najmłodsi podopieczni przedstawili krótki program artystyczny, przygotowany pod opieką wychowawców: p. Beaty Dyły - Fontańskiej (I a), p. Joanny Pacześ - Andrzejewskiej (I b), p. Henryka Kurasiewicza (I c) oraz p. Adama Suwalda, który zapewnił oprawę muzyczną. W czasie pasowania groźnie wyglądającym ołówkiem emocji nie brakowało......Więcej, już wkrótce w najnowszym numerze naszej gazetki i naszym profilu FACEBOOK.

 


12.10.2015r. Dnia 29.09.2015r. odbył się Miejski Rajd Ekologiczny organizowany przez MOK w Pabianicach. Celem rajdu było poznanie miejsc, w których znajdują się w naszym mieście pomniki przyrody, kilka bardzo pięknych, starych drzew oraz aleja dębowa. W rajdzie uczestniczyło 6 szkół, a naszą reprezentowała klas VB wraz z wychowawczynią, p. Sylwią Łaguniak i p. Dorotą Stolińską – szkolnym koordynatorem rajdów pieszych. Więcej na naszym profilu FACEBOOK.


3.10.2015r. Zapraszamy do obejrzenie fotoreportażu z kolejnej wycieczki rowerowej, tym razem uczestniczyła w niej klasa IVb z wychowawcą p. Januszem Koźlenką i "duużym" wsparciem Rodziców... więcej na FACEBOOK.


30.09.2015r. Zapraszamy do lektury pierwszego w tym roku szkolnym numeru gazetki internetowej.


23.09.2015R.     W dniu 19 września 2015r. został zorganizowany rajd dla uczniów klas piątych Naszej Szkoły pod hasłem: "Bezpieczny przejazd".  Głównym celem rajdu było podniesienie świadomości zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo - drogowych oraz  utrwalanie zasad właściwego na nich zachowania. Trasa rajdu wiodła przez cztery przejazdy kolejowe: na ulicy Wspólnej i ulicy Lutomierskiej; dwa przejazdy strzeżone oraz dwa niestrzeżone przejazdy w Szynkielewie.
Uczniowie klas piątych przed rajdem mieli również przeprowadzone zajęcia, na których zostały wyjaśnione zasady zachowania na przejazdach kolejowych oraz zagrożenia wynikające z niestosowania się do nich........ . Obszerne sprawozdanie znajdziecie w najnowszym numerze "5 na 5".


2015 - 2016


25.06.2015r. Zapraszamy do lektury ostatniego w tym roku szkolnym numeru gazetki internetowej.


22.06.2015r.


OGŁOSZENIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5
informuje, że zebranie rodziców dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2015/2016  odbędzie się w sali gimnastycznej

17 czerwca o godz. 1700 (środa)

Serdecznie zapraszamy.


02.06.2015r. Zapraszamy do lektury naszego najnowszego numeru gazetki internetowej.


1.06.2015r. Tylko osoby postronne, tylko Ci, którzy nigdy nie brali udziału w tym wydarzeniu, mogliby powiedzieć, że to "po prostu rajd". Uczestnicy, a zwłaszcza Rodzice, Mamy i Ojcowie, którzy wspomagali wychowawców na trasie ósmego Szkolnego Rajdu Ekologicznego byli zgodni w opinii, że jest to rajd niezwykły, wydarzenie, które utrwali się na długo w pamięci dzieci, bo to dla nich był organizowany. I... powtarzane życzenie, by znów odbył się za rok.
        Rajd odbył się po raz ósmy dzięki inicjatywie i zaangażowaniu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły oraz rodziców uczniów. Jest to kilkugodzinna wieloprzedmiotowa lekcja, ponieważ uczestnicy na trasie rozwiązują zadania m. in. z przyrody, matematyki, sprawnościowe, z plastyki, historii, a wszystko łączy jeden wspólny cel - dobra zabawa oraz zdrowa, choć męcząca dla niektórych aktywność w przepięknym, wiosennie zielonym lesie. Rajd poprzedziło kilka rekonesansów z udziałem sporej grupy nauczycieli, którzy wszystkie trasy, przeszli, przejechali, opisali, sfotografowali... Wszystko po, by nikt się nie zagubił w nieznanym. Materiał zebrała i opracowała logistycznie p. Sylwia Łaguniak. Uczniowie byli dowożeni do lasu w systemie wahadłowym przez autokary zaprzyjaźnionej firmy OLA p. T. Trzeszczaka. Wędrówki odbywały się trzema trasami o zróżnicowanym stopniu trudności (dla klas I - II, III i IV oraz piątych i szóstych). Dwie z nich prowadziły do miejsca pamięci narodowej w pobliżu Dłutówka, w którym 4 września 1939r. katastrofie uległ zestrzelony przez hitlerowców samolot Łoś. Zrekonstruowany w 2009r. bombowiec oraz obelisk upamiętniający to wydarzenie uświadomiły uczniom grozę tego okresu. Symboliczny znicz pamięci zapalony pod napisem "BÓG - HONOR - OJCZYZNA" był ważnym elementem tej części rajdu. Uczniowie rozwiązywali kilka zadań, które pozwolą wyłonić najsprawniejszą grupę. Na mecie, na leśnym parkingu czekał wszystkich przepyszny gorący posiłek, przygotowany przez szkolną kuchnię. Po chwili wypoczynku drobiazgowo zaplanowany harmonogram odjazdów do szkoły był realizowany niemal co do minuty, a ruchem kierowały na zmianę p. Beata Florczak, p. Alicja Zieja i p. Sylwia Łaguniak. Wszystkim, którzy spowodowali, że kolejny rajd zakończył się organizacyjnym sukcesem - WIELKIE DZIĘKI I GŁĘBOKI UKŁON.
Do następnego
 

JerzyK


OGŁOSZENIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr  5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach informuje, że w dniu 5 czerwca 2015 r. (piątek) dyżur opiekuńczy dla uczniów wszystkich pabianickich szkół podstawowych pełnią szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 3 – ul. Mokra 28/34,

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi – ul. Partyzancka 56A

Szkoła Podstawowa nr 14 – ul. Ostatnia 15

Rodzice, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych mogą zgłosić dziecko do jednej z dyżurujących szkół w w/w dni wolne.

Dyżury pełnione będą przez nauczycieli w/w szkół
w godzinach od 7:30 do 16:00.

Dyżurujące szkoły mają obowiązek przyjąć dziecko.

Rodzice zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka pod opiekę danej szkoły w świetlicy szkolnej w dniu przyprowadzenia dziecka lub pobrać ze strony internetowej naszej szkoły. Kartę można także pobrać z w sekretariacie naszej szkoły.

pobierz: KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA

29.05.2015r. To już szesnaście razy uczniowie klas szóstych zmagali się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach zabawy sportowej pn. "Gimnazjada". Pomysł tej imprezy, którego autorami są dyrektorzy SP5 (Jerzy Kaczmarek) i Gimnazjum nr 2 (Grzegorz Hanke), korzeniami sięga dość odległych czasów, gdy wiele szkół i ogromna rzesza uczniów w całej Polsce walczyła w rozgrywkach nazywanych wówczas "Konkursem pięciu milionów". Takiej imprezy w Pabianicach dawno nie było, więc dzięki wsparciu nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych z rejonu Gm2 (tj. SP1, SP5, SP9 i SP13) i nauczycieli tegoż Gimnazjum, pomysł ten w 1999r. przybrał konkretne formy, a i wymiar tego wydarzenia jest wyjątkowy. Idea zabawy (bez względu na wynik, tak traktujemy tę imprezę, choć na parkiecie i na widowni emocje sięgają zenitu), jest niezmienna. Jest nią rywalizacja, ale również integracja uczniów klas szóstych w/w szkół, którzy po wakacjach, być może, zasiądą obok siebie w ławkach ich nowej szkoły, tj. Gimnazjum nr 2. Patronat honorowy nad imprezą od jej początków pełni Prezydent Miasta Pabianice, a merytoryczny Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, który jest także głównym fundatorem upominków dla uczestników oraz nagród dla szkół. Dzięki współzawodnictwu sportowemu uczniowie uczą się przestrzegania zasady fair play, umiejętności współpracy w zespołach, ciekawego i kulturalnego dopingu, wspaniałej zabawy, wdrażania do systematycznego ruchu i doskonalenia fizycznego oraz dbałości o higienę osobistą i zdrowotną. Dyrektorzy, jak zwykle, zostali włączeni do aktywnego udziału w konkurencjach. Wspólnie z uczniami punkty dla swoich zespołów zdobywały: p. Anna Leśniak, dyrektor SP1, p. Anna Krauzowicz, dyrektor SP13, p. Elwira Stanek, wicedyrektor SP9 oraz niżej podpisany, dyrektor SP5. Dzisiejsze zawody obserwowali: p. Katarzyna Miękina, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej, p. Waldemar Boryń, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, p. Grzegorz Hanke, radny Powiatu Pabianickiego, dyrektor Gimnazjum nr 2 i fundator Pucharu przechodniego. Na widowni zasiadali uczniowie klas IV i V. Jury składało się z nauczycieli W-F wszystkich szkół biorących udział w imprezie, którzy w trakcie wyścigów pełnili nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkurencji, np. nauczyciel SP 5 pełnił nadzór nad uczniami SP 13, SP 13 nad SP 1 itd. Organizacyjnie zawody opracowała p. Lidia Golewska, a zabawę prowadziła p. Angelika Ziółkowska - Michułka, wicedyrektor SP1 i nauczyciel wf. Podziękowanie i głęboki ukłon składam wszystkim, którzy wzięli udział w tej imprezie lub w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej organizacyjnego sukcesu. Z kronikarskiego obowiązku dodam, że zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 5 (154pkt), przed SP13 (144 pkt), SP9 (142 pkt) i SP1 (124 pkt). Wobec tego... do następnej Gimnazjady (2016), w której zmierzą się uczniowie obecnych klas piątych, dzisiejsi kibice (a, n.b., kibicowanie także było na wysokim poziomie, co jest zasługą zarówno uczniów, jak i nauczycieli - opiekunów). Wszystkim - serdeczne PODZIĘKOWANIE.

JerzyK


27.05.2015r. Konkurs pn. "Wesoła ortografia" odbył się w dniu 22 maja w Szkole Podstawowej nr 3. "Piątkę" reprezentował zespół uczniów klasy III b: Angela Budz, Weronika Łuczak i Adrian Grzelka, przygotowany przez wychowawczynię, p. Beatę Dyłę - Fontańską. Konkurs podzielony był na dwie części: indywidualną i grupową. W części pierwszej uczniowie pisali dyktando. Zwyciężyła Angela, a Weronika zajęła III miejsce, natomiast w rozgrywkach grupowych zespół zajął II miejsce. Najlepsi otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i maskotki. (oprac. na podst. notatki Weroniki). Życzymy wielu dalszych sukcesów już na kolejnym etapie edukacji.


25.05.2015r. W imieniu Komitetu organizacyjnego Rajdu Rowerowego pod Patronatem Urzędu Marszałkowskiego, Starosty Powiatu Pabianickiego i Prezydenta Miasta Pabianic, który organizowany jest po raz piętnasty w ramach obchodów XXXVIII Dni Pabianic, zapraszamy do udziału w w/w imprezie, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2015 roku. Rajd organizowany jest pod hasłem: "Śladami pabianickich pomników historii i ekologii".
START: godz. 10.00 Stary Rynek (zbiórka 9.45)
META: Stadion MOSiR – ok. godz. 12.00 (zakończenie imprezy ok.12.30).
Rajd po raz pierwszy ominie newralgiczne miejsca w centrum miasta i będzie prowadził trasą: Stary Rynek –– P. Skargi – Graniczna – 20 Stycznia – Jankego – Świetlickiego - Jutrzkowicka - J. Kilińskiego – Stadion MOSiR (Włókniarz) - dł. ok. 11km.
Proponowana trasa dla najmłodszych (pod opieką dorosłych!; sugerowany wiek: np. do 9 lat): od skrzyżowania ul. 20 Stycznia i Jankego. Ci uczestnicy oczekują na chodniku przy skrzyżowaniu ulic i włączają się do rajdu około godz. 11.00. Długość trasy ok. 3 km.
Na mecie odbędzie się losowanie nagród (rowery, akcesoria rowerowe) oraz quiz wiedzy dla uczniów nt. pabianickich pomników historii i ekologii. Informacje szczegółowe i materiały rajdowe dostępne są w siedzibie organizatorów, tj. m. in. w Szkole Podstawowej nr 5 lub w biurze Oddziału PTTK.


25.05.2015r. Rugby to dyscyplina, która nie dorównuje popularności np. siatkówce lub piłce nożnej. Tym bardziej więc każda forma sportowej, zdrowej rywalizacji zasługuje na promocję. M. in. ten cel przyświecał organizatorom rozgrywek Ligi Szkolnej Rugby Tag 2015. Z przyjemnością informujemy, że najlepszym zawodnikiem turnieju był uczeń klasy IV, Aleksander Ciemnoczołowski, który wraz z kolegami z zespołu (rocznik 2004) zajął I miejsce. Zespół złożony z uczniów z rocznika 2003 wywalczył II miejsce. Gratulacje dla zawodników oraz opiekuna zespołów, p. Wojciecha Woźniaka. Życzymy wielu dalszych sukcesów.
http://www.zyciepabianic.pl/…/inne/wiktoria-i-olek-najlepsi…


20.05.2015r. "Matematyka na co dzień" to nazwa IV Pabianickiego Konkursu Matematycznego, którego organizatorami byli nauczyciele Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 13. Wzięły w nim udział reprezentacje wszystkich pabianickich szkół podstawowych. Z przyjemnością informujemy, że zespół naszej szkoły w składzie: Julia Szymczak (kl. VI b), Zofia Raczyńska (VI a) i Krystian Jóźwiak (VI b) zajął II miejsce, a Julia i Krystian otrzymali indywidualne wyróżnienia . Sukces ten jest efektem współpracy uczniów i ich nauczycieli: p. Beaty Florczak i p. Janusza Koźlenko. Warto zauważyć, że w/w uczniowie brali także udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty. Krystian jest finalistą konkursu z matematyki, a Zosia z j. polskiego. Gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów na kolejnych etapach edukacji.


8.05.2015r. Po raz trzynasty nasza szkoła zorganizowała miejski konkurs pn. "Jestem bezpieczny na drodze". Wzięło w nim udział sześć trzyosobowych zespołów uczniów klas drugich. Uczestnicy rozwiązywali dziewięć zadań, które dotyczyły m. in. bezpieczeństwa komunikacyjnego, ale także umiejętności zachowania wobec zagrożenia lub wypadku, znajomości znaków drogowych, wiedzy z ekologii (np. segregowanie śmieci). W treści zadań pojawiały się także łamigłówki logiczne i matematyczne, sprawdzane były umiejętności plastyczne. Dzieciaki dawały sobie doskonale radę, choć nie była to łatwa sprawa. Konkurs wygrał zespół Szkoły Podstawowej nr 9, przed Szkołą Podstawową Nr 5 i Szkołą Podstawowa Nr 17, jednak różnice punktowe były niewielkie. Konkurs przygotowały i przeprowadziły nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, p. Renata Adler i p. Beata Dyła - Fontańska. Jak zawsze wspomagała nas kom. Joanna Szczęsna, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji, która przewodziła pracom jury, do którego spośród opiekunów zespołów w drodze losowania wybrano dwie nauczycielki. Zmagania dokumentowali przedstawiciele pabianickiej TV Pro-Mok, p. Emilia Ziętala i p. Krzysztof Hile. Dzięki dofinansowaniu z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pabianicach wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i upominki. Serdecznie gratuluję zawodnikom wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności, opiekunom zespołów dziękuję za przygotowanie dzieci do konkursu i współpracę w jego przeprowadzeniu. Szczególne wyrazy uznania i podziękowanie dla kol. Renaty i kol. Beaty za realizację tego trudnego zadania, którego poziom potwierdza, że dla naszej szkoły szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci pozostaje priorytetem.


04.05.2015r. Zapraszamy do lektury naszego najnowszego numeru gazetki internetowej.


29.04.2015r. Zostaliśmy zaproszeni do ogólnopolskiego programu Fundacji Grupy PKP pn. „Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu”. Spośród 110 zgłoszonych szkół organizatorzy zaprosili łącznie 83 placówki i ok. 5000 uczniów z całej Polski. Program adresowany jest do uczniów klas pierwszych i będzie realizowany jeszcze w tym roku szkolnym. Zakres tematyczny, do którego nawiązuje program to:

1. bezpieczeństwo podróży pociągiem, bezpieczeństwo na dworcu kolejowym
2. bezpieczeństwo korzystania z energii elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych
3. bezpieczeństwo teleinformatyczne
4. bezpieczeństwo ekologiczne.

W poniedziałek, 27 kwietnia, w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca program, w której wziął udział Dyrektor szkoły. Scenariusze i dodatkowe materiały przekazane w czasie konferencji przez organizatorów będą wykorzystane do realizacji zajęć w klasach pierwszych. Maskotką programu jest sympatyczny stworek o imieniu Beni, który także uczestniczył w tym spotkaniu.


24.04. 2015r. Uczniowie naszej szkoły – Julia Różańska, Aleksandra Koźlenko i Krystian Jóźwiak – wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Ogólnej „Omnibus” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Pabianicach. Konkurs składał się z jedenastu pytań, na które musiała odpowiedzieć drużyna reprezentująca daną szkołę . Pytania zawierały treści z różnych dziedzin wiedzy. Nasi uczniowie musieli się więc wykazać między innymi znajomością przyrody, historii, języka angielskiego i matematyki. Dodatkowo układali puzzle na czas, kojarzyli pokazane obrazki z nazwą miasta, odgadywali kalambury oraz prawidłowo nakrywali stół.
Umiejętności i wiedza naszej drużyny oraz wola walki pozwoliły zdobyć II miejsce w konkursie.
Warto dodać, że w zmaganiach wzięły udział drużyny ze wszystkich pabianickich szkół podstawowych.


03.04.2015r.


02.04.2015r. Zapraszamy do lektury naszego najnowszego numeru gazetki internetowej.


OGŁOSZENIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr  5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach informuje, że w dniach 2, 3, 7 kwietnia 2015 r. dyżur opiekuńczy dla uczniów wszystkich pabianickich szkół podstawowych pełnią szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 3 – ul. Mokra 28/34,

Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi – ul. Partyzancka 56A

Szkoła Podstawowa nr 14 – ul. Ostatnia 15

Rodzice, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w dni wolne od zajęć dydaktycznych podczas przerwy świątecznej, tj. 2, 3, 7 kwietnia 2015 r. mogą zgłosić dziecko do jednej z dyżurujących szkół w w/w dni wolne.

Dyżury pełnione będą przez nauczycieli w/w szkół
w godzinach od 7:30 do 16:00.

Dyżurujące szkoły mają obowiązek przyjąć dziecko.

Rodzice zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia dziecka pod opiekę danej szkoły w świetlicy szkolnej w dniu przyprowadzenia dziecka lub pobrać ze strony internetowej naszej szkoły. Kartę można także pobrać z w sekretariacie naszej szkoły.

pobierz: KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA


17.03.2015r.  Zapraszamy do odwiedzania profilu szkoły na portalu społecznościowym Facebook, w którym zamieszczamy m. in. archiwalne zdjęcia i nagrania oraz wiele informacji z bieżącej działalności szkoły.


11.03.201r.


04.03.2015r. Zapraszamy do lektury naszego najnowszego numeru gazetki internetowej.


03.03.2014r  BĄDŹ NA BIEŻĄCO. Zapraszamy Rodziców / Opiekunów do korzystania z mobilnej wersji naszego szkolnego E-Dziennika. Aplikacja ta, DZIENNICZEK+ przeznaczona jest do pracy na telefonach, tabletach wyposażonych w system operacyjny Android, Windows Mobile oraz IOS. Program umożliwia mobilny dostęp do najważniejszych danych o Państwa dziecku: oceny, frekwencja, uwagi, plan lekcji, terminarz sprawdzianów, zadania domowe. Posiadając internet mamy dostęp z każdego miejsca i w każdej chwili do aktualnych danych. Za Państwa zgodą podobną możliwość mogą mieć dzieci, wystarczy zgłosić taką chęć wychowawcy i przekazać adres meilowy dziecka do zalogowania się w systemie.

Wystarczy w swoim urządzeniu mobilnym wyszukać aplikację: DZIENNICZEK+ poprzez sklep Play ANDROID, sklep WindowsPhone, sklep iPhone - IOS.

Postępując według wskazówek  wyświetlających się podczas instalacji aplikacji skonfigurują Państwo swoje urządzenia.

W razie problemów z konfiguracją proszę o kontakt na adres: sp5_pracownia@op.pl  lub osobiście.

Dariusz Sauter


29.01.2015r. Zapraszamy do lektury naszego najnowszego numeru gazetki internetowej "PIĄTKA "NA PIĄTKĘ". Jesteśmy z Wami już ponad dekadę.


26.01.2015r.


6.01.2015r. Szkolny Zespół Teatralny BELFER wystąpił przed tłumnie zgromadzonymi uczestnikami paradnych orszaków, prezentując inscenizację wizyty trzech Magów, Kacpra, Melchiora i Baltazara u Herodał, które można obejrzeć na stronie pabianickiej TV (program Info FLESZ)  oraz program PULS miasta lub w mniej doskonałym nagraniu własnym na stronie: SZKOLNA GALERIA.

Więcej w naszej najnowszej - styczniowej szkolnej gazetce „Piątka” na piątkę” - już wkrótce.

Jerzy Kaczmarek,
dyrektor szkoły


SPOKOJNYCH I POGODNYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
PEŁNYCH MIŁOŚCI I RODZINNEGO CIEPŁA ......

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W 2015 roku

życzą Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy naszej szkoły.


20.12.2014r. ZAPRASZAMY DO LEKTURY GRUDNIOWEJ GAZETKI. JESTEŚCIE NASZYMI CZYTELNIKAMI JUZ 11 ROK. TO JUŻ 99 NUMER GAZETKI !!!!


UWAGA!!! RODZICE / OPIEKUNOWIE!!!

 Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb w zakresie opieki w okresie przerwy świątecznej oraz dni dodatkowych wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych informujemy, że Szkoła zapewni opiekę dzieciom jej potrzebującym wg następującego harmonogramu:

22 i 23 grudnia (poniedziałek, wtorek) oraz 29 i 30 grudnia  (poniedziałek, wtorek)
– w godz. 8.00 – 15.00

24 grudnia i 31 grudnia (środa)
– w godz. 8.00 – 12.00.

2 stycznia (piątek) i 5 stycznia (poniedziałek)
– w godz. 8.00 – 15.00

W okresie przerwy świątecznej nauczyciele pełnią dyżury  i zapewniają opiekę dzieciom.
Harmonogram proponowanych zajęć na dzień 2 i 5 stycznia będzie ogłoszony w terminie późniejszym.

Prosimy o wyposażenie dziecka w cieplejszy ubiór, obuwie na zmianę oraz  kanapki, a także pisemną informację z określeniem czasu pobytu dziecka w szkole w danym dniu
(z uwzględnieniem powyższego harmonogramu).


5.12.2014r. Informacja o nietypowych matematycznych zajęciach pozalekcyjnych, realizowanych w szkole w ramach programu m-Potęga, dotarła do pabianickich mediów. Wczoraj odwiedzili nas reporterzy pabianickiej telewizji Pro – MOK, p. Emilia Ziętala i p. Krzysztof Hile, którzy przeprowadzili wywiady z autorką nagrodzonego dofinansowaniem szkolnego programu, p. Beata Florczak oraz jego uczestnikami.

 

 Nagrany materiał został wyemitowany już następnego dnia i można go obejrzeć pod adresem: http://promok.pl/player?id=1551

Zapraszamy


3.12.2014r. 28 listopada 2014 roku odbyła się uroczystość poświęcona patronowi naszej szkoły, księdzu Grzegorzowi Piramowiczowi.  Uczniowie z grupy teatralnej „Żuki” oraz grupy tanecznej „Parasolka”, pod opieką pań: Doroty Olejnik i Urszuli Bodył, przygotowali przedstawienie poświęcone  jego pamięci.  Tym razem mali aktorzy „zafundowali” nam swoistą podróż w czasie, zjawiska nadprzyrodzone, mnóstwo zabawy oraz dużą dawkę wiedzy.

Więcej informacji przeczytasz w najnowszym III numerze naszej "Piątki na "Piątkę""


1.12.2014r. Nasza szkoła od lat współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach. Ostatnim wspólnym działaniem było przygotowanie XVI Dyktanda Ekologicznego dla uczniów klas VI szkoły podstawowej. Wydarzenie to łączyło edukację ekologiczną i językową. Jurorem i autorem naszpikowanego pułapkami ortograficznymi tekstu był nauczyciel języka polskiego z SP 5 - pan Tomasz Klimek. Historyjka opowiedziana w tekście miała nieco żartobliwy charakter, jednocześnie promowała kuchnię ekologiczną i ochronę środowiska. Zdaniem uczestników dyktanda najtrudniejsze były wyrazy typu: "haust", "chełpliwy", "hardy", "dżdżysty", "ponaddwudziestokilkuletnie".


Filmowa relacja z tego wydarzenia w InfoFlesz ProMOK.
(szczegółowa relacja od 12 minuty)


20.11.2014r. „Zdobywamy sprawności”  - program zajęć pozalekcyjnych popularyzujących matematykę i jej codzienną przydatność w każdej dziedzinie, opracowany przez p. Beatę Florczak, realizowany we współpracy z p. Januszem Koźlenko i p. Henrykiem Kurasiewiczem, nagrodzony grantem finansowym w konkursie Fundacji Dobra Sieć, przekroczył już półmetek. W ramach projektu 45 uczniów  wykonuje różne zadania matematyczne. Nagrodą za ich realizowanie jest możliwość zdobycia sprawności w postaci odznak. Uczniowie biorą udział w spotkaniach ze specjalnymi gośćmi – rodzicami, krewnymi, sąsiadami, którzy opowiadają na czym polega ich praca oraz w jakim zakresie wykorzystują matematykę w pracy. Każdy uczeń ma szansę zdobycia 9 odznak.  Organizatorzy projektu stosują metody i techniki aktywne: doświadczenie, eksperyment, zajęcia w terenie. Takie podejście ma na celu rozbudzenie zainteresowania wśród uczniów matematyką. Zapraszamy do lektury sprawozdania z dotychczasowych działań na stronie http://www.mpotega.pl/aktualnosci oraz http://sp5pabianice.szkoly.lodz.pl/zdob.sprawnosci.html.


17.11.2014r. Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru gazetki "Piątka na Piątkę", w której znajdziecie między innymi wywiad z p. Dobrosławą Dumką - absolwentką naszej szkoły, sprawozdania z życia szkoły oraz relacje z imprez miejskich, w których brali udział nasi uczniowie: Lekcja ekologiczna zorganizowana przez fundację ARKA, IX edycja konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie - Policyjna Akademia Bezpieczeństwa, Porozmawiajmy o poezji-Złota Maska 2014, Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji - "Z dysleksja w krainie ART".


18.10.2014r.  Już po raz ósmy odbyły się Mistrzostwa Amatorów w Pływaniu organizowane na obiektach MOSiR w Zgierzu. Z ogromną radością i wielką dumą informujemy, że p. Wojciech Woźniak, nauczyciel wychowania fizycznego, zajął drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej, a rodzina państwa Woźniaków  pierwsze miejsce w kategorii rodzinnej. Mistrzostwa Amatorów w Pływaniu to jedna z imprez wchodzących w skład Family Cup, czyli imprez o charakterze rodzinnym. Udział naszego Kolegi wraz z całą Rodziną w tego typu imprezach sportowych jest doskonałym przykładem propagowania zdrowego stylu życia.


17.10.2014r.         15 X 2014 roku „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa” zaprosiła uczniów klas drugich na IX Edycję Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie. Szkołę Podstawową nr 5 reprezentował duet z klasy II b – Amelia Otto i Mateusz Ciesielski pod opieką p. Henryka Kurasiewicza. Z ogromna radością informujemy iż uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wygrali zawody i będą reprezentować powiat pabianicki w finale wojewódzkim. Serdecznie gratulujemy wygranej i życzymy   powodzenia w kolejnym etapie. Zapraszamy do obejrzenia "InfoFlesza" - PROMOK

Obszerne sprawozdanie  w październikowej gazetce” Piątka na Piątkę”


17.10.2014r. Zgodnie z długoletnią tradycją z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość przyjęcia najmłodszych do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza. W pierwszych tygodniach roku szkolnego dzieci intensywnie przygotowywały się do tego ważnego dnia pod opieką swoich wychowawczyń, nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej: klasy I a – p. Małgorzaty Naumowicz, klasy I b – p. Renaty Adler, klasy I c – p. Anny Kmiecik, klasy I d – p. Ewy Skiby – Jaworowskiej. We współpracy z p. Adamem Suwaldem, nauczycielem muzyki i plastyki, przygotowany został krótki, lecz zawierający najważniejsze treści, program artystyczny, zaprezentowany wobec licznie zgromadzonych świadków tego wydarzenia. Rodzice tłumnie wypełnili naszą niewielką  salę gimnastyczną. Przy wyjątkowo ciepłej, październikowej pogodzie świąteczne spotkanie trzeba było więc ograniczyć do najistotniejszych elementów, spośród których ślubowanie pierwszaków i ich pasowanie na uczniów szkoły było sprawą pierwszorzędną. Niemniej jednak uroczystość rozpoczęły akcenty związane bezpośrednio ze szkołą i świętem pracowników Oświaty. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymały: p. Renata Adler, p. Lidia Golewska, p. Sylwia Grzeszna, p. Anna Kmiecik, p. Sylwia Łaguniak, p. Dorota Stolińska, p. Małgorzata Wójtowicz - Kuna i p. Alicja Zieja. Dyrektor poinformował również, że na miejskiej uroczystości obchodów Dnia Edukacji Narodowej Nagrody Specjalne Prezydenta Miasta Pabianic otrzymają: wicedyrektor szkoły, p. Beata Florczak oraz nauczyciel zajęć komputerowych i technicznych, p. Dariusz Sauter. Składając gratulacje i życzenia, Dyrektor podkreślił, iż dzień ten to również święto pracowników administracji i obsługi oraz wszystkich osób związanych z edukacją, a więc także uczniów, ich rodziców i tych osób, które Edukacji towarzyszą i ją wspierają. Tegoroczne obchody uświetnili swoją obecnością emerytowani pracownicy szkoły, tj. nauczyciele: p. Urszula Gajewska, p. Ewa Walczak, p. Eugenia Banasiak , p. Iwona Gajzler, p. Teresa Likońska, p. Alina Błaszczyk, p. Sylwia Strzelecka, p. Krystyna Pietrzak, p. Teresa Przybyła oraz byli pracownicy administracji i obsługi szkoły: p. Jadwiga Przerywacz i p. Zdzisław Stefański. Ich wizyta w szkole była dla nas prawdziwym zaszczytem, a rozmowy i wspomnienia przybliżyły historię szkoły poprzez pryzmat osobistych doświadczeń naszych znamienitych gości. Dziękujemy za udział w naszym wspólnym świętowaniu.

JerzyK


16.10.2014r.           15 października 2014r   dyrektor naszej szkoły, p. Jerzy Kaczmarek odebrał Nagrodę Specjalną Łódzkiego Kuratora Oświaty. Uroczystość wręczania nagród odbyła się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W ten sposób uznano szczególne  zasługi w pracy dydaktyczno-wychowawczej, doceniono wieloletnią wzorową pracę, podejmowane i nadzorowane inicjatywy,  kreatywność, umiejętność zarządzania placówką. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

           Życzymy   jak najwięcej satysfakcji w pracy z dziećmi i młodzieżą.


           Życzymy, aby nowe wyzwania były inspiracją do własnego rozwoju, doskonalenia kompetencji oraz umiejętności zawodowych.
          Życzymy zdrowia,  pogody ducha oraz realizacji wszystkich zamierzeń w każdej sferze życia.

          Jesteśmy dumni i bardzo cieszymy się z sukcesu
Naszego Pana Dyrektora.

uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły

 


14.10.2014r.

        Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wszystkim Pracownikom Szkoły: Nauczycielom i Wychowawcom, Pracownikom Administracji i Obsługi, a także osobom, które uczestniczą w procesie edukacji lub ją bezpośrednio wspierają, a więc także Uczniom i Ich Rodzicom/Opiekunom składam serdeczne życzenia satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, dużo zdrowia, energii i wytrwałości w realizacji swoich planów życiowych i zawodowych. Z wyrazami szacunku.

Jerzy Kaczmarek
Dyrektor Szkoły


9.10.2014r.


6.10.2014r. Zapraszamy do lektury pierwszego w bieżącym roku szkolnym numeru „Piątki na Piątkę”, gdzie znajdziecie sprawozdania  z  życia szkoły oraz  kontynuacje  zeszłorocznych działów stałych. Szczególnej uwadze  polecamy kącik „Ocalić od zapomnienia”, który w całości poświeciliśmy naszej zmarłej koleżance, p. Lidii Gołębowskiej - Kukiele.

Serdecznie zapraszamy do wnikliwej lektury.


2.09.2014r. W naszej szkole rusza „mPotęga” – program grantowy Fundacji mBanku. Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VI i nosi nazwę „Zdobywamy sprawności”. Na realizację  programu otrzymaliśmy 4685,00zł. Ta kwota zostanie przeznaczona na zakup pomocy i prowadzenie dodatkowych zajęć z matematyki. Celem programu jest  ukazanie zastosowań matematyki w życiu codziennym i w pracy zawodowej, uczenie się matematyki poprzez zabawę i zdrowe współzawodnictwo, osiąganie przez uczniów lepszych wyników na sprawdzianie zewnętrznym i doskonalenie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych oraz włączanie rodziców i krewnych do zajęć  i podejmowania przez nich prób rozwijania u dzieci zainteresowań i pasji matematycznych.

Uczniowie będą wykonywać zadania mat.,a nagrodę stanowić mają sprawności w postaci odznaki. Wzorem sprawności jest system sprawności  harcerskich, których zdobywanie ma zachęcić dzieci do poszukiwania właściwych dla siebie zainteresowań,  pozwoli odkryć swoje powołanie do bycia inżynierem, dziennikarzem, kucharzem, sportowcem  itp., a jednocześnie pokazać, że w każdej dziedzinie życia przydatna jest matematyka. Zdobycie sprawności będzie się wiązało z uczestnictwem w spotkaniu z zaproszonymi gośćmi – rodzicami, krewnymi, sąsiadami, którzy opowiedzą na czym polega ich praca oraz w jakim zakresie jest im potrzebna matematyka. Takie spotkanie odbędzie się raz w tygodniu. Po spotkaniu część uczniów zostanie na zajęciach, na których będą rozwiązywać wspólnie z kolegami lub samodzielnie szereg zadań matematycznych bezpośrednio związanych ze zdobywaną aktualnie sprawnością. Pozostali uczniowie będą rozwiązywali zadania w domu. Uczeń, który zdobędzie najwięcej odznak, otrzyma na koniec projektu nagrodę główną.

Program realizowany będzie w I semestrze roku szkolnego 2014/15, a zajęcia prowadzić będą nauczyciele pracujący w naszej szkole: p. Janusz Koźlenko, p. Beata Florczak, p. Henryk Kurasiewicz

 Składamy podziękowanie wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły, którzy głosowali na nasz program i przyczynili się do zdobycia dofinansowania.


2.09.2014r.  W związku z uroczystością pogrzebową Naszej Ś. P. Koleżanki informujemy, że w czwartek (4 września) jednorazowo częściowo zostanie zmieniony plan lekcji. Szczegóły zmiany przekażą Wychowawcy klas. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Dyrekcja Szkoły

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 2 września po długiej chorobie zmarła

p. Lidia Gołębowska – Kukieła,

nauczycielka języka polskiego, wychowawczyni kilkunastu roczników  absolwentów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!

   Ceremonię pogrzebową rozpocznie Msza Św. w Kościele Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach w dniu 4 września o godz. 12.00, po której urna z prochami Zmarłej spocznie na Cmentarzu Ewangelickim w Pabianicach.

 


ROK SZKOLNY 2014 - 2015


Harmonogram inauguracji roku szkolnego

1 września 2014r :

Godzina 9.00

spotkania z wychowawcami w klasach

Godzina 10.00

w sali gimnastycznej, a potem z wychowawcami w klasach

Godzina 10.30

w sali gimnastycznej, a potem z wychowawcami w klasach

Klasa II a – pracownia nr 4

Klasa II b – pracownia nr 3

Klasa III a – pracownia nr 1

Klasa III b – pracownia nr 6

Klasa V a – pracownia HP

Klasa V b – pracownia EKO

Klasa VI a – pracownia M2

Klasa VI b – prac. przyrod.

Klasa IV a – pracownia EKO

Klasa IV b – pracownia Pol

Klasa IV c – pracownia A1

Klasa I a – pracownia nr 4

Klasa I b – pracownia nr 1

Klasa I c – pracownia nr 3

Klasa I d – pracownia nr 6

Uczniowie klas II, III V i VI po zmianie obuwia w szatni czekają na wychowawcę pod wyznaczoną pracownią.

Uczniów obowiązuje obuwie na zmianę!!!


5.07.2014

 UWAGA

Rodzice / Opiekunowie prawni

Nasza szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w klasach I.
Rekrutacja dodatkowa trwa do końca sierpnia.

Listy uczniów w podziale na poszczególne klasy zostaną ogłoszone po zakończeniu rekrutacji.


28.06.2014  Zapraszamy do lektury najnowszej i ostatniej w tym roku szkolnym  gazetki >>Piątka "na Piątkę"<<. Za nami już 95 numerów gazetki. Polecamy wywiad z p. Eugenią Banasiak, naszą emerytowaną nauczycielką, relację z Gimnazjady, z wycieczek naszych uczniów i rajdów rowerowych. W dziale >>W zdrowym ciele.......<< zebraliśmy trochę porad i przestróg wakacyjnych. Pozdrawiamy, życzymy udanego i radosnego wypoczynku.

Zapraszamy do Galerii zdjęć - zakończenie roku szkolnego.


26.06.2014  Z przyjemnością informujemy, że kolejny projekt autorstwa p. Beaty Florczak, nauczycielki matematyki i wicedyrektora szkoły, został wytypowany do drugiego etapu programu Fundacji DOBRA SIEĆ.

Projekt pn. „Zdobywamy sprawności” zakłada wykonywanie zadań matematycznych, a nagrodę stanowić będą sprawności w postaci odznaki. Zdobycie każdej z nich będzie się wiązało z uczestnictwem w spotkaniu z zaproszonymi gośćmi (np. kucharzem, fotografem, turystą), którzy opowiedzą, na czym polega ich praca oraz w jakim zakresie jest im potrzebna matematyka. W dalszej części uczniowie będą  rozwiązywać  grupowo lub samodzielnie zadania związane z poznawanym zawodem i zdobywaną aktualnie sprawnością.

W głosowaniu weźmie udział 30 projektów. Głosowanie internetowe będzie trwało od poniedziałku 30 czerwca od godz. 12:00 do poniedziałku 14 lipca do godz. 12:00. W czasie głosowania każda osoba będzie mogła oddać 1 głos raz na 24h. Aby głos był ważny, osoba powinna zagłosować na wybrane 3 projekty. Głosowanie będzie miało miejsce na stronie
http://glosowanie.mpotega.pl/projekty.

Prosimy o wsparcie Projektu i serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH do głosowania (nagrodą może być grant o wysokości od 2000zł do 5000zł przeznaczony na dodatkowe zajęcia i pomoce).

Dziękujemy


6.06.2014r.       Po raz szósty odbył się Szkolny Rajd Ekologiczny, który tym razem był jednym z elementów programu pn. „Szanuj przyrodę – segreguj”, opracowanego przez wicedyrektora szkoły, p. Beatę Florczak. W konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi program otrzymał dofinansowanie na kwotę 14 600zł. Dzięki temu mogliśmy zrealizować to bardzo trudne logistycznie przedsięwzięcie, którego najważniejszym założeniem jest udział niemal wszystkich uczniów i nauczycieli, wspieranych przez oddziałowe Rady Rodziców. Cele rajdu dotyczyły bezpośrednio ekologii. Kilka tygodni wcześniej grupa nauczycieli przeprowadziła w lasach w okolicy Dłutowa rekonesans wszystkich zaplanowanych tras, określając ich stopień trudności dla poszczególnych grup wiekowych, a także planując specjalne zadania interdyscyplinarne. Cały materiał zebrany i opracowany szczegółowo przez p. Sylwię Łaguniak to kilkanaście stron scenariusza, map i harmonogramów dojazdów. Więcej o tej wspaniałej imprezie w naszej szkolnej gazetce oraz w folderze Ekologia, a także w dokumentacji filmowej i fotograficznej. - galeria zdjęć.


5.06.2014  Na stronie naszej miejskiej telewizji Pro-MOK, ukazał się nowy odcinek wiadomości "Info FLESZ 2014 - 06 - 02", a w nim min. reportaż z XV GIMNAZJADY. Zapraszamy.


3.06.2014 r. Zapraszamy do lektury najnowszej gazetki internetowej >>Piątka na Piątkę<<. A w niej relacje z konkursów przedmiotowych i nie tylko, wycieczek klasowych, porady co jeść, aby nie przytyć.


30.05.2014r. Po raz piętnasty mam zaszczyt podziękować Wszystkim Uczestnikom zabawy pn. GIMNAZJADA 2014, która odbyła się w hali MOSiR w Pabianicach z udziałem uczniów i nauczycieli Szkół Podstawowych nr 1, nr 5, nr 9 i nr 13 pod czujnym okiem Patrona Honorowego tej imprezy oraz fundatora Pucharu dla zwycięzców, dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej, p. Grzegorza Hanke. Przemyślne konkurencje dla zawodników oraz dyrektorów lub zastępujących ich nauczycieli, które jak zwykle opracowała p. Lidia Golewska, główny aranżer tych zmagań, wzbudzały żywiołowe reakcje i sportowy doping kibiców. Było głośno, wesoło, radośnie, choć nie wszyscy wychodzili zadowoleni po zakończeniu zawodów. Tym razem zwyciężył zespół naszej szkoły (116pkt), przed zespołami SP9 i SP13 (108 pkt) i SP1 (102pkt). Relację uczestników przeczytasz w naszej internetowej  gazetce „”Piątka” na piątkę”.

Gratuluję.

JerzyK


13.05.2014r. KOMUNIKAT

Uwaga!!!

Rodzice/ Opiekunowie prawni dzieci przyjętych do klasy pierwszej oraz zgłoszonych do rekrutacji uzupełniającej!

 

na spotkanie w sprawie organizacji nauczania w roku szk. 2014/15,

które odbędzie się w dniu 27 maja 2014r. (wtorek) o godz. 17.00.


12.05.2014r. Zapraszamy do lektury sprawozdania z VII Powiatowego Konkursu Ornitologicznego „Ptaki Pabianic i okolic“ i XI Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Parki Narodowe Polski“.    czytaj więcej............


7.05.2014r. W XII edycji miejskiego konkursu dla uczniów klas drugich pn. „Jestem bezpieczny na drodze” wzięły udział trzyosobowe zespoły z siedmiu szkół podstawowych.  Konkurs składał się z części teoretycznej (znajomość znaków drogowych, zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów oraz właściwe zachowania w różnych sytuacjach w ruchu drogowym) oraz praktycznej (sprawdzano umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz kompletowania apteczki). W zadaniach teoretycznych uczniowie musie wykazać się także umiejętnościami matematycznymi oraz logicznym myśleniem. Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, p. Beata Dyła – Fontańska i p. Renata Adler, które konkurs przygotowały i przeprowadziły, konstruując zadania starały się uwzględnić w nich treści  z wielu różnych dziedzin, jednak nie wykraczały one zakresem poza podstawę programową, realizowaną we wszystkich szkołach w klasach młodszych. Jury, któremu przewodniczyła podkom. Joanna Szczęsna, oficer prasowy KP Policji w Pabianicach, miało sporo pracy przy wnikliwym ocenianiu efektów pracy zespołów. Po wykonaniu ośmiu zadań zwyciężył zespół Szkoły Podstawowej nr 14 (46 pkt), drugie miejsce zajął zespół Szkoły Podstawowej nr 5 (44 pkt), a trzecie - Szkoły Podstawowej nr 17 (43,5pkt). Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom - nauczycielom SP14, SP5, SP17, SP1, SP3, SP8, SP13 składam gratulacje za rzetelne przygotowanie uczniów do konkursu. Jury dziękuję za sprawne podsumowywanie wyników. Organizatorkom i prowadzącym konkurs, p. Beacie i p. Renacie – serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i ogromny wkład pracy w przygotowanie imprezy. Uczestnikom konkursu towarzyszyli reporterzy pabianickiej TV Pro-MOK, p. Emilia Ziętala i p. Krzysztof Hile, którym także dziękuję za współpracę. Więcej o konkursie w naszej szkolnej gazetce…

Jerzy Kaczmarek


7.04.2014r. WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w dniu 04.04.2014r. rozstrzygnięto I edycję Konkursu o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań polegających na realizacji przedszkolnych i szkolnych programów edukacji ekologicznej pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”, który dotyczył programów edukacji ekologicznej realizowanych przez przedszkola i szkoły w roku szkolnym 2013/2014. Konkurs został ogłoszony po raz pierwszy i cieszył się dużym zainteresowaniem. W ramach Konkursu złożono 130 wniosków o przyznanie dofinansowania, a łączna wnioskowana kwota dotacji znacznie przekroczyła zaplanowane do rozdysponowania, w ramach tej edycji, środki. Tym bardziej cieszy nas, że wśród laureatów znalazł się projekt edukacji ekologicznej pn. „Szanuj przyrodę – segreguj”, którego autorką jest wicedyrektor szkoły, p. Beata Florczak. Łączna kwota dotacji wyniesie 14.600zł.

Gratulujemy!Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015
Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni!

Informujemy, że szkoła przyjmuje z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w jej obwodzie na podstawie zgłoszeń wypełnionych i złożonych do 15 marca.

Szkoła może przyjąć dzieci spoza obwodu pod warunkiem wolnych miejsc i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem punktacji za  następujące kryteria:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 3 pkt,

b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 2 pkt,

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt,

d) we wniosku  określono inne istotne okoliczności, które wskazują na potrzebę przyjęcia dziecka do danej szkoły (np. grupa rówieśnicza z przedszkola, do którego uczęszczało dziecko, itp.) – 1 pkt.

Wnioski o przyjęcie dziecka spoza obwodu będą przyjmowane do 31 marca.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją o nowych zasadach rekrutacji do szkoły.


Dzień Otwarty w SP5
19 marca (środa) w godz. 16.30 – 18.00

W programie m. in. obserwacja zajęć edukacyjnych:
- język angielski dla najmłodszych
- gry i zabawy ruchowe
- zabawy komputerowe
- warsztaty przyrodnicze
- zwiedzanie szkoły,
- rozmowy z nauczycielami, uczniami, dyrekcją szkoły.
ZAPRASZAMY RODZICÓW WRAZ Z DZIEĆMI


13 stycznia 2014r   W dniu 9 stycznia 2014r. (czwartek) odbyły się w naszej szkole zajęcia ze znanym fotografikiem i filmowcem panem Jerzym Bezkowskim. Tytuł zajęć brzmiał „Jak podglądać przyrodę ?“.

Pan Jerzy w ciągu swojej trzydziestoletniej działalności zawodowej nakręcił ponad czterdzieści filmów dokumentalnych – przyrodniczych. Z naszymi uczniami dzielił się swoim doświadczeniem i wyjaśniał, jak najlepiej podglądać przyrodę i jak robić ciekawe zdjęcia przyrodnicze. Uczniowie klas czwartych i piątych, uczestniczący w zajęciach, obejrzeli przepiękny film przyrodniczy, na którym min. sowa polowała na mysz. Nakręcenie tego kilkuminutowego ujęcia i przygotowania do niego trwały kilka miesięcy. Wiadomo więc, jak trudno jest zaobserwować zwierzę w jego naturalnym środowisku, aby go nie spłoszyć i jeszcze to nakręcić. Pan Jerzy wyjaśniał, jak należy się ubrać i jak zachowywać, aby stać się częścią otoczenia i móc zobaczyć naturę taką, jaka jest naprawdę. To bardzo trudne zadanie. Pan Bezkowski opowiedział również o spotach o tematyce związanej z segregacją odpadów nakręconych przez siebie i udostępnianych szkołom do wykorzystania. Uczniom podobały się takie zajęcia. Widać było, że prowadził je prawdziwy pasjonat przyrodniczy. Dzięki wiadomościom, które uczniowie zdobyli będą mogli lepiej obserwować naturę, a może nawet pokuszą się o zrobienie zdjęć czy krótkich filmików. Kto wie, może właśnie wśród uczniów naszej szkoły znajdzie się kolejny miłośnik przyrody, który będzie pięknie ją fotografować  i tak, jak pan Jerzy przed laty, wygra ważny konkurs fotograficzny i zajmie się fotografią zawodowo.

 Sylwia Łaguniak


19.12.2013

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2014 Roku najlepsze życzenia:
zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności

przesyłają:


Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Pracownicy naszej szkoły
 18.12.2013r. Zapraszamy do lektury trzeciego jesiennego numeru gazetki "Piątka na "Piątkę"". Do przeczytanie między innymi ciekawy wywiad z naszą absolwentką panią Renatą Mikołajczyk. Fotoreportaże z dwóch szkolnych dyskotek. Poznacie laureatkę IV Ogólnopolskiego konkursu na miniaturę literacką w języku angielskim – „Mini – Saga Competition”. Zobaczycie dużo prac rysunkowych odręcznych, jak i wykonanych techniką komputerową, a także dowiecie, jakie odwiedziły Nas  "dzikie zwierzęta" z Boryszewa. ZAPRASZAMY

 


Uwaga!!!

Nabór do klas pierwszych na rok 2014/2015 rozpoczęty!

 Rodziców / Opiekunów prawnych dzieci
zamieszkałych w rejonie szkoły
zapraszamy do sekretariatu szkoły
w celu potwierdzenia danych dziecka.

 Datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r.

 Od 1 września 2014 r.:

·     >   obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;

 >    spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców);

 Od 1 września 2015 r.:
>  obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

Wykaz ulic w rejonie
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach


16.11.2013r. Zapraszamy do lektury drugiego jesiennego numeru gazetki "Piątka na "Piątkę"". W nim, jak zwykle nowinki z naszej szkoły. Niezwykle ciekawy wywiad z p. Jadwigą Przygocką, emerytką i byłą Dyrektor naszej szkoły. Dużo prac rysunkowych odręcznych, jak i wykonanych techniką komputerową. Co też robili nasi uczniowie w Toruniu? Jak było na szkolnej dyskotece? ZAPRASZAMY


14.10.2013r. Dzieci, które od 2 września rozpoczęły swoją przygodę z edukacją, złożyły uroczyste ślubowanie, a Dyrektor pasował ich na uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach. Zanim jednak nastąpił ten ważny dla pierwszaków moment, pokazali oni swe aktorskie umiejętności, wcielając się w bajkowe postaci smerfów, a smerfne czapeczki wrzucone do kosza oznaczały pożegnanie ze światem baśni i legend. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: p. Renata Adler, p. Urszula Bodył, p. Edyta Chrzęst, p. Janusz Koźlenko, p. Dorota Olejnik, p. Sylwia Łaguniak, p. Ewa Skiba – Jaworowska oraz p. Wojciech Woźniak. Na uroczystości miejskiej, która odbyła się w Gimnazjum nr 3 w Pabianicach Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta otrzymała p. Beata Dyła – Fontańska. Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje, a dla Wszystkich Nauczycieli oraz Pracowników szkoły dołączamy życzenia wielu sukcesów i satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym. ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI.


16.10.2013r.  Zapraszamy do lektury pierwszego tegorocznego numeru gazetki "Piątka na "Piątkę"". Z naszej gazetki dowiecie sie o zaletach i plusach chodzenia do szkoły, jak odrobić z przyjemnością pracę domową. Przy okazji czytania naszej gazetki poznacie bliżej Panią Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, jak i  losy jednej z absolwentek SP5. Gazetkę zdobią prace plastyczne wykonane techniką komputerową uczniów klas V i VI i ręczne prace naszych kochanych  "Świetliczaków". To nie wszystko................ jest jeszcze wiele innych ciekawostek, co też działo się u Nas od początku roku szkolnego.


Inauguracja roku szkolnego 2013/2014 odbędzie w poniedziałek, 2 września:

- o godz. 9.00 – klasy drugie i trzecie

- o godz. 9.30 – klasy czwarte, piąte i szóste

- o godz. 10.00 – klasy pierwsze.

Zapraszamy!

 

 Uwaga!!! Rodzice / Opiekunowie uczniów

Z uwagi na prowadzone w przed szkołą prace remontowo – naprawcze (skrzyżowanie ul.Poniatowskiego i Zamkowej) oraz związane z tym ograniczenie części pasa ruchu oraz utrudnienia dla pieszych i pojazdów

APELUJEMY

  o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu szkoły i na przejściach dla pieszych, zwłaszcza na ul. Poniatowskiego w pobliżu skrzyżowania.

Osoby korzystające z przejścia przez ul. Zamkową przy ul. Konopnickiej prosimy o bezwzględne podporządkowanie się poleceniom i współpracę  z pracownikiem nadzorującym i wspomagającym ruch na przejściu.

 ROK SZKOLNY 2013 - 2014 "Z okazji zbliżających się wakacji i końca roku
szkolnego
wesołych, słonecznych i bezpiecznych
 wakacji,
miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień,
 oraz szczęśliwego powrotu do szkoły."

Wspominając zakończenie roku szkolnego 2013 polecam galerię zdjęć.


27.06.2013r.     Po raz kolejny,  nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Pabianicach,  wystąpili  na deskach pabianickiego  Miejskiego Domu Kultury, prezentując spektakl  zatytułowany „Olimp, czyli reforma edukacji”.  Tegoroczny występ był fuzją czterech grup teatralnych; Belfra – nauczyciele oraz zaproszeni rodzice, Żaka – uczennice kl. V, Żuków – uczniowie kl. II  oraz początkujących Parasolek – podopieczni świetlicy środowiskowej.  Ósma już premiera działalności teatralnej w SP5 spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem nie tylko ze strony dzieci  i ich rodziców, z myślą o których spektakle są przygotowane, ale również ze strony zaproszonych gości. Miło nam poinformować, że na widowni gościła zawodowa aktorka, na co dzień pracująca w Teatrze Pinokio w Łodzi, pani – Aleksandra Wojtysiak. Recenzja wystawiona przez profesjonalistę przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Pani Ola była zachwycona pomysłem przedstawienia, spójnym i ciekawym scenariuszem,  w detalach dopracowaną dekoracją oraz nadzwyczaj profesjonalną, jak na amatorów grą. Z kolei  naszego drugiego, zacnego gościa, panią Mariolę Rapałę  - „strażnika szafy teatralnej” w Pinokiu, zachwyciły kostiumy przygotowane przez aktorów we własnym zakresie. Największym tegorocznym, aktorskim odkryciem okazali się trzej Panowie „T” rodzice (p. Tomasz Grzegorzewski i p. Tomasz Zasada i ksiądz – Tomasz Dulski, którzy z wielkim entuzjazmem przyjęli zaproszenie przyłączenia do Belfra. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę w kolejnych latach. Tych, który nie widzieli spektaklu informujemy, że do szkoły jednak chodzić warto…. I to z wielu powodów. Zainteresowanych odsyłamy na strony YouTube, gdzie można obejrzeć fragmenty występu, a baaardzo zainteresowanych zapraszamy do biblioteki szkolnej, w której można wypożyczyć płytę z przedstawieniem. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali, dodawali otuchy i przyczynili się do finalnego sukcesu. Szczególnie gorąco pragniemy podziękować pani Dyrektor MOK-u w Pabianicach za współorganizację i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw artystycznych.

Zapraszamy do obejrzenia fragmentów naszego występu.

Dorota Olejnik i Urszula Bodył


29 maja 2013r. Odbył się po raz drugi z rzędu, a siódmy w ogóle Szkolny Rajd Ekologiczny. Ideą rajdu jest sprawdzenie całorocznej wiedzy uczniów na łonie natury, czynny wypoczynek i integracja zespołów klasowych w terenie. Wzięli w nim udział niemal wszyscy uczniowie naszej szkoły (13 klas od I do VI) wraz z wychowawcami, nauczycielami i chętnymi do pomocy rodzicami. Rajd miał charakter pieszej wędrówki i odbywał się w lesie we wsi Dąbrowa, koło Pawlikowic. Do lasu i lasu uczniowie wraz z opiekunami byli zawożenie autokarami. Trasy rajdu zostały dostosowane do wieku i możliwości uczniów. Najkrótszą – 2 km miały klasy 1-2, najdłuższą klasy 5-6. Po drodze uczniowie podzieleni na pięć grup rozwiązywali zadania: z j. polskiego, matematyki, przyrody i ekologii, BRD i sprawnościowe.  Na zakończenie pieszych wędrówek czekał na wszystkich przepyszny bigos przygotowany przez panie kucharki z pomocą pani Moniki Ludwisiak i Uli Gołygowskiej. Podsumowanie rajdu nastąpiło w szkole. W pionie klas I – III  zwycięski puchar wywalczyła kl. IIIA, a w pionie klas starszych  trofeum ekologiczne otrzymała kl. VA. Organizatorami rajdu byli: p. Sylwia Łaguniak, p. Renata Adler, p. Anna Kmiecik, p. Wojciech Woźniak, p. Dariusz Sauter. Nad całością czuwał, robił zdjęcia i kręcił filmik pan dyrektor Jerzy Kaczmarek. Rajd bardzo się wszystkim podobał, tym bardziej, że pogoda wyjątkowo, jak na tegoroczną aurę, dopisała, było ciepło i słonecznie. Mamy nadzieję, że za rok również uda nam się zorganizować podobną imprezę ekologiczną.

Film i zdjęcia z rajdu.

Sylwia Łaguniak


9.05.2013r.   25 kwietnia br. w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość upamiętniająca 222 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 – Maja. Ta wyjątkowa w dziejach naszego narodu data i związane z nią wydarzenia są niestety trudne do przekazania dzieciom. Dlatego też, opiekunki szkolnych kół teatralnych – p. Dorota Olejnik i p. Ula Bodył podjęły ryzyko „przeniesienia lekcji historii z budynku szkoły na zwykłe blokowe podwórko”. Wyobraźmy sobie trzepak, kilka ławek, latarnie , drzewa, blok, a w tej scenerii grupę bawiących się dzieci, których spokój zostaje zakłócony przez starszych chłopców…. Przyznacie sami, że pojawiało grozą. Jednakże sceneria przedstawienia, która może sugerować wydarzenie sensacyjne jest tak naprawdę tłem do lekcji historii. Okazało się bowiem, że młodzież osiedlowa może się pochwalić niezwykle obszerną wiedzą historyczną dotyczącą wydarzeń sprzed ponad 200 lat i pragnie podzielić się tą wiedzą z maluchami.…..

więcej w „Piątce na Piątkę"


Uwaga Rodzice!...

 ... rozpoczyna się  Liga Szkolna dla rodziców uczniów klas IV -VI.

więcej...........


21.03.2013r. Mimo śnieżnej pogody, która w żaden sposób nie pozwalała na skojarzenia z pierwszym dniem wiosny, hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wypełniła się po brzegi kibicami szkół podstawowych, które od czternastu lat bawią się w ramach imprezy integracyjnej pn. GIMNAZJADA 2013, tj. SP1, SP5, SP9 i SP13. Rolę głównego autora przemyślnych zmagań  i organizatora zawodów tradycyjnie przyjęła p. Lidia Golewska (SP5) oraz wspierający ją nauczyciele wychowania fizycznego pozostałych szkół. Niezwykle oryginalne konkurencje rozbudziły w zawodnikach prawdziwego ducha walki, a na trybunach żywiołowy, choć dobrze zorganizowany  doping.  Spośród dyrektorów jedynie p. Anna Leśniak (SP1) osobiście walczyła o punkty dla swojego zespołu, co niewątpliwie przyczyniło się do zwycięstwa tej szkoły. Niżej podpisanego w „dyrektorskich” konkurencjach bardzo skutecznie zastąpiła p. Sylwia Łaguniak. Gościnne występy uczniowskich grup artystycznych Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jadwigi Wajsówny zrobiły na wszystkich uczestnikach ogromne wrażenie. Na koniec imprezy kibiców rozgrzała grupa uczniów klasy IV b, którzy zaprezentowali swoją wersję tańca do światowego szlagieru ostatnich miesięcy - Gangnam Style. Z kronikarskiego obowiązku informuję, że kolejne miejsca zajęły: SP13, SP9 i SP5, choć, jak słusznie w podsumowaniu zauważył fundator Pucharu Przechodniego, dyrektor Gimnazjum Nr 2, Grzegorz Hanke, w tej zabawie nie ma przegranych, a raczej wszyscy są zwycięzcami. Po raz kolejny Wszystkim Uczestnikom, Koleżankom i Kolegom Nauczycielom, Dyrektorom – SERDECZNIE GRATULUJĘ I DZIĘKUJĘ.

Jerzy Kaczmarek


08.02.2013r. W ostatnim dniu przed feriami zimowymi Samorząd Uczniowski zorganizował kolejną dyskotekę, tym razem z okazji przypadających w czasie ferii Walentynek i Ostatków. Przygotowania do niej odbywały się  dużo wcześniej. Uczniowie klas starszych mogli przygotować Walentynki dla swoich sympatii oraz przebrać się w strój karnawałowy. Członkowie SU zbierali Walentynki wśród uczniów, a następnie wręczali je adresatom podczas dyskoteki. Jak przystało na bal karnawałowy, odbył się także konkurs na najciekawszy, najbardziej oryginalny i najładniejszy „strój przebierańcowy”. Zwycięzców było wielu, tj. tylu, ile było nagród. Jury, które tworzyli równie oryginalnie wyglądający nauczyciele, najwięcej punktów przyznało za strój „psa dalmatyńczyka” (Julka z kl. V b) i za „soczyste winogrono” (Julka z kl. IV b). Nie wiedzieć czemu stroje przyrodnicze, bo roślina i zwierzę,  zostały najwyżej ocenione. Poza tym można spotkać było postaci z bajek, wampiry, wojowników, rycerzy, księżniczki i wiele innych ciekawych „stworów”. Zabawa trwała do godziny 19.00 i mamy nadzieję, że się podobała. Na następną taką imprezę trzeba będzie poczekać cały długi rok, a niektórzy, np. klasy szóste, były na niej po raz ostatni w SP 5. Link do galerii zdjęć.

Sylwia Łaguniak


10.01.2013r. Uczniowie klas szóstych wzięli dzisiaj udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Szóstoklasisty, organizowanym przez Wydawnictwo OPERON. Była to próba generalna przed najważniejszym dla szkół podstawowych wydarzeniem, zaplanowanym w tym roku na 3 kwietnia. Opinie o uczniów o próbnym sprawdzianie znajdziecie w naszej szkolnej gazetce.


8.01.2013r. Sportowy rok 2013 rozpoczął się obiecująco dla naszych reprezentantów. Zespoły chłopców, wychowankowie p. Wojciecha Woźniaka, dwukrotnie zajęły III miejsca w Mistrzostwach Pabianic. W ubiegłym tygodniu rozegrane zostały zawody w tenisie stołowym, a dzisiaj zakończyły się rozgrywki w piłkę siatkową. Kolejny etap to Mistrzostwa Powiatu, do których nasi zawodnicy już się przygotowują.
Czytaj o Nas w nowym numerze gazetki szkolnej.

Życzymy dalszych sukcesów!


    Wszystkim Czytelnikom naszej gazetki najszczersze życzenia:
pięknych i radosnych nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze,
abyście znaleźli dużo kolorowych prezentów pod zieloną choinką,
Świąt które, dadzą Wam trochę radości i odpoczynku,
a co najważniejsze - nadzieję na Nowy Rok,
aby był dużo lepszy od obecnego".

Dyrekcja i pracownicy szkoły.


12.12.2012r. Uczniowskie grupy teatralne przygotowały kolejny spektakl i ponownie zaprezentowały swoje talenty aktorskie. Przedstawienie pt. „Kromka chleba” wg adaptacji scenariusza i w reżyserii p. Doroty Olejnik i p. Urszuli Bodył obejrzeli uczniowie klas młodszych, a także,  na specjalne zaproszenie, wychowankowie zaprzyjaźnionych Przedszkoli Miejskich Nr 2 i Nr 5. Przedsięwzięcie to jest o tyle istotne dla rozwoju grup teatralnych ŻAK i ŻUKI, że zostało przygotowane w błyskawicznym tempie. Trzy tygodnie wcześniej występ ŻAKA zainaugurował bowiem kolejny projekt edukacyjno – profilaktyczny, o czym piszemy w szkolnej gazetce.


11.12.2012r. Wspaniałym sukcesem wychowanków p. Wojciecha Woźniaka zakończył się Turniej Siatkówki Halowej chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi. Nasz zespół wygrał rywalizację z rówieśnikami ze szkół łódzkich, zajmując I miejsce (więcej o turnieju napiszą sami zawodnicy w szkolnej gazetce).

Gratulujemy!


 8.12.2012r. Grupa uczniów klas piątych i szóstych reprezentowała szkołę w kolejnym Rajdzie Mikołajkowym, zorganizowanym przez Oddział PTTK w Pabianicach. Mroźna, choć słoneczna aura  towarzyszyła wędrowcom na niemal dziesięciokilometrowej trasie, która wiodła od szkoły na miejsce startu (Lewityn), a następnie przez Lasek Miejski  do świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich w Czyżeminku. Po drodze podziwialiśmy pięknie oszronione drzewa i krajobraz posypany lekkim śnieżnym puchem, który skrzył się w promieniach słońca. Humory dopisywały, siły, zdrowie i apetyt także. Na mecie czekał na nas Mikołaj z ciepłym posiłkiem i słodkimi upominkami.


29.11.2012 W świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste włączenie dzieci z klas pierwszych do grona Świetliczaków. Dzieciom towarzyszyli rodzice, rodzeństwo oraz inni członkowie rodzin. Wsparcie bardzo się przydało bowiem, zanim nastąpiło pasowanie, wszyscy kandydaci musieli pozytywnie przejść kilka prób.

 25 listopada każdego roku obchodzimy ŚWIĘTO PATRONA. Jest to ważna uroczystość dla całej społeczności szkolnej. Dzień ten ma odświętny charakter. Uczniowie ubrani są w stroje galowe. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pełnią wartę honorową pod portretem patrona, gdzie złożone są kwiaty. Na szkolnych korytarzach i w  klasach można zauważyć gazetki poświęcone Grzegorzowi Piramowiczowi. Niektóre lekcje dotyczą wspomnień o patronie, odbywają się też konkursy. Warto wiedzieć, kim był człowiek, który zasłużył sobie na miano patrona naszej szkoły (więcej o nim w naszej szkolnej gazetce).


20.11.2012r. Kolejny projekt edukacyjno – profilaktyczny zainaugurowało przedstawienie pt. „Żeby zdrowym być” przygotowane przez Grupę Teatralną „ŻAK” wg scenariusza i w reżyserii p. Urszuli Bodył, p. Doroty Olejnik i p. Małgorzaty Wójtowicz – Kuny. Tegoroczny projekt nosi tytuł: „Higiena osobista”, a jego harmonogram przewiduje wiele różnorodnych działań, o których więcej w internetowym wydaniu gazetki „”Piątka” na piątkę”.


12.10.2012r. Dzieci z klas pierwszych złożyły dzisiaj uroczyste ślubowanie, a następnie dyrektor pasował ich na uczniów naszej szkoły. W części  artystycznej, przygotowanej pod opieką przez wychowawców, p. Beaty Dyły – Fontańskiej, p. Henryka Kurasiewicza oraz nauczyciela muzyki i plastyki, p. Adama Suwalda, uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, a dobre wróżki obdarowały ich  szczególnie przydatnymi cechami charakteru, takimi jak ostrożność, pracowitość, życzliwość, przyjaźń i uśmiech. Wręczenie złotej tarczy, która jest trwałym elementem ceremoniału i szkolnej tradycji zakończyło tę część uroczystości. Następnie Dyrektor  Szkoły podziękował wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom za rzetelną pracę na rzecz szkolnej społeczności. Podkreślił także, że Dzień Edukacji Narodowej  to wspólne święto wszystkich środowisk związanych ze szkołą. Z tej okazji Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: p. Beata Florczak, p. Henryk Kurasiewicz, p. Sylwia Łaguniak, p. Małgorzata Naumowicz, p. Ewa Owsik oraz p. Adam Suwald. Nagrodę Prezydenta Miasta Pabianic na uroczystości miejskiej z okazji nadania  Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi imienia  Jadwigi Wajsównej otrzyma p. Urszula Bodył.


14.09.2012 r. W hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się etap powiatowy VII Edycji „Konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie” w ramach Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa. Zawody składały się z testu z wiedzy o bezpieczeństwie i egzaminu sprawnościowego na torze przeszkód. Aleksandra Dudzińska i Aleksander Ciemnoczołowski z klasy IIb, wzorem reprezentantów naszej szkoły z poprzednich edycji konkursu, wywalczyli po raz czwarty I miejsce. Za dwa tygodnie uczniowie naszej szkoły kolejny raz będą przedstawicielami powiatu pabianickiego w finale wojewódzkim, którego organizatorami są: Komenda Wojewódzka Policji, Urząd Marszałkowski i Kuratorium Oświaty. Życzymy powodzenia. Opiekun zespołu: Henryk Kurasiewicz


3.09.2012r. Uczniowie klas pierwszych rozpoczęli swoją edukacyjną wędrówkę punktualnie o godz. dziewiątej.  Po krótkim spotkaniu w sali gimnastycznej z nauczycielami oraz dyrekcją przeszli wraz z rodzicami do pracowni edukacji wczesnoszkolnej, gdzie po raz pierwszy zasiedli w szkolnych ławkach. Uczniowie klas starszych doskonale znają zasady  obowiązujące w szkole, więc mogli poświęcić więcej czasu swoim koleżankom z  grup teatralnych ŻAK i ŻUKI, które w krótkim spektaklu przypomniały zagrożenia, jakie mogą pojawić się w niefrasobliwym wykorzystywaniu Internetu. Była to zresztą próba generalna przed kolejnym występem. Spektakl  ten rozpoczął miejską uroczystość inauguracji roku szkolnego 2012 / 2013, w której wzięli udział przedstawiciele władz województwa oraz Łódzkiego  Kuratora Oświaty, władze samorządowe, dyrektorzy miejskich i powiatowych placówek  oświatowych i kulturalnych, przedstawiciele służb porządku i prewencji, duchowieństwa, a także pabianickich mediów oraz uczniowie klas młodszych wraz z rodzicami. W części oficjalnej goście składali życzenia owocnej pracy i wielu sukcesów i… słowa pociechy, że do kolejnych wakacji o jeden dzień krócej. Dyrektor SP5 w imieniu Koleżanek i Kolegów Dyrektorów szkół i przedszkoli podziękował Pracownikom Administracji i Obsługi za ogromny wkład pracy w przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego, a  żegnając znamienitych gości powiedział:  Dziewięćdziesiąt pięć lat temu, 17 lipca 1917r.,  Deputacja Szkolna przy Magistracie miasta Pabianic podjęła decyzję o utworzeniu z dniem  1 września tego roku nowej szkoły powszechnej, której nadano nazwę „Miejska Szkoła Początkowa Nr 5”, a  która od 1924r. nosi imię Grzegorza Piramowicza. Jest z zewnątrz nieco nadgryziona zębem czasu, jednak staramy się robić wszystko, by ten prawie wiekowy organizm funkcjonował sprawnie i pozostawał w dobrej formie. Przed nami kolejny rok pracy, nowe wyzwania, nowe cele do osiągnięcia. W ich realizacji liczymy na współpracę i wsparcie środowisk bliskich oświacie  i przyjaciół szkoły. Życzę Wszystkim obecnym byśmy mogli 29 czerwca 2013r. powiedzieć: „To był dobry rok.””.

Wielu sukcesów!


UWAGA!

UCZNIOWIE!     RODZICE / OPIEKUNOWIE!

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna szkoły zapraszają

 w dniu 3 września 2012r.

na spotkania inaugurujące rok szkolny 2012/2013:

o godz. 9.00 – uczniów klas I

-  o godz. 10.00 - uczniów klas czwartych, piątych i szóstych

- o godz. 12.00 - uczniów klas drugich i trzecich,

 którzy będą jednocześnie uczestnikami miejskiej inauguracji roku szkolnego

z udziałem władz miasta i zaproszonych gości.

Przypominamy o obowiązujących w tym dniu zasadach

w zakresie odświętnego stroju, tarczy szkolnej i zmiany obuwia,

określonych w „Ceremoniale szkoły”


20.08.2012r. Nowy rok szkolny rozpoczynamy od intensywnych przygotowań do wdrożenia i realizacji projektu pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „Ekoklasa” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Pabianicach”,  który uzyskał akceptację w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi „Moja wymarzona pracownia”. Wiąże się z tym wysoka dotacja na wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt multimedialny. Koszt pracowni uwzględnia także wkład własny, pozyskany głównie dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców szkoły. Autorką projektu „ekopracowni” jest wicedyrektor szkoły, p. Beata Florczak. Gratulujemy.


Rok szkolny 2012/2013


29.06.2012r. Uroczyste zakończenie edukacji klas VI odbyło się wg nietypowego scenariusza. Otóż po części oficjalnej, ślubowaniu absolwentów, przekazaniu sztandaru następcom i wręczeniu nagród dla najlepszych uczniów, niczym w amerykańskiej akademii filmowej uczniowie – absolwenci w dowcipny, okraszony dużą dawką satyrycznego spojrzenia na szkolną rzeczywistość podsumowali swoją współpracę z nauczycielami, ale także pracownikami administracji i  obsługi szkoły:

 „W tym  uroczystym  dniu nasze myśli i serca kierujemy ku tym, którzy wytrwale i cierpliwie prowadzili nas po labiryncie szkolnego życia. W podzięce za dar najpiękniejszy, za wiedzę i serce” dyrektorowi, wychowawcom, radzie pedagogicznej, wszystkim pracownikom szkoły i rodzicom…” powiedzieli prowadzący tę galę uczniowie klasy VI c:  Karolina Moder i Kamil Tatara.

Oryginalne statuetki: dwa Złote i kilkanaście indywidualnych „Jerzyków” przyznano m. in. w kategoriach: „Rzeczywistość szkolna i nie tylko” i program publicystyczno-satyryczny z udziałem uczniów pt. ,,Historia i  histeria” („Złotego Jerzyka z Berłem” otrzymał Dyrektor Szkoły, p. Jerzy Kaczmarek), nagrodę   za główną rolę w  filmie sensacyjnym  pt. „Kto mnie dogoni?”, którego pierwowzorem był Struś Pędziwiatr otrzymała Wicedyrektor, p. Beata Florczak („Złoty Jerzyk na rolkach”), nagrodę za film w kategorii „groza” pt. „Drżenie dusz” „Jerzyka z cyrklem” otrzymał nauczyciel matematyki,  p. Janusz Koźlenko, „Złotoustego Jerzyka” otrzymały nauczycielki j. polskiego,  pp. Dorota Stolińska, Lidia Kukieła i Alicja Zieja za film pt. „Zmagania z językiem”, „Jerzyk ze Słownikiem” dla najbardziej niezrozumianej osoby w szkole, nauczycielki j. angielskiego, p. Małgorzaty Wójtowicz – Kuny, za wyjątkowy film pt.,, Wieża Babel”, za wybitną reżyserię niezwykłego filmu pt. ,,Eko Logiczne działania i nie tylko”  „Ekologicznego Jerzyka” odebrała p. Sylwia Łaguniak, „Rowerowego Jerzyka z Myszką” otrzymał p. Dariusz Sauter za film pt. „Spotkanie w sieci” oraz ,,Rowery dwa”, w kategorii artystyczne odkrycie roku,  „Jerzyk z Mikrofonem” powędrował do p. Adama Suwalda za film ,, Śpiewać i rysować każdy może”, w dziedzinie ,,zdrowie i ruch’’  „Jerzyki z Piłką” za propagowanie idei fair-play oraz pełną sportowego wysiłku produkcję pt.  ,,Mięśniaki górą” otrzymali niepokonani w swojej dziedzinie wuefiści: Lidia Golewska i Wojciech Woźniak, za film pt. ,,Anioły szkolnych ciemności” dwa  „Jerzyki z Aureolą”  dla nauczycielek, które uświadamiały, że człowiek oprócz ciała ma jeszcze i duszę (pp. Paulina Dziubczyk i Małgorzata Rutkowska). „Jerzyki z Alfabetem” otrzymali wychowawcy uczniów z pierwszego etapu edukacji szkolnej: pp. Beata Dyła - Fontańska, Ewa Walczak, Henryk Kurasiewicz. Za film w kategorii thriller pt. ,,I kto to zrobił?” „Jerzyka z Gałązką Oliwną” otrzymała pedagog, p. Urszula Bodył, a „Zaczytanego  Jerzyka”  p. Dorota Olejnik za film przygodowy pt.,, O psie, który czytał książki”. Przyznano także „Uśmiechnięte  Jerzyki” paniom ze świetlicy: Ewie Owsik, Ewie Skibie i Joannie Pacześ –Andrzejewskiej. Za serial, który nigdy się nie kończy, zatytułowany ,,Papierkowa robota” „Zapracowane Jerzyki” po wędrowały do pań z sekretariatu i księgowości: Małgorzaty Maćkowskiej, Moniki Ludwisiak, Urszuli  Gołygowskiej i Elżbiety Wojtaszczyk. Za program kulinarny ,,Pychotki Puchatka, czyli pyszne co nieco”  „Jerzyki z Chochlą” otrzymały panie  kucharki:  Danuta Pietrzak i Anna Haręza. Film pt. ,,Syzyfowe prace” wyreżyserowały panie woźne i panowie woźni. Film przedstawia codzienne zmagania z kurzem, papierkami, urwanymi klamkami, zepsutymi zawiasami po to, aby w szkole wszystko było czyste i naprawione. Za zmagania nieustanne powędrowały  do nich  „Jerzyki z Szufelką i Śrubokrętem”. Otrzymali je pp.: Grażyna Lauer, Krystyna Śmiałkowska, Renata Bielińska i Małgorzata Rynkiewicz oraz pp. Zdzisław Stefański, Sylwester Pytko i Andrzej Szymczyk. Niezwykły cykl reportaży o higienie, zdrowiu i fluoryzacji powstał w gabinecie pani pielęgniarki Krystyny Pietrzak, która za reżyserię tego dokumentu otrzymała „Jerzyka ze Szczoteczką do zębów”.
Kto nie widział – niech żałuje...
Z kronikarskiego obowiązku warto dodać, że nagrody dla najlepszych absolwentów otrzymały uczennice klasy VI c: Agata Otto (Nagroda Dyrektora Szkoły) i Emilia Dytko (Nagroda Rady Rodziców)  - średnia 5,54 i wzorowe zachowanie, a ponieważ były to najlepsze wyniki  w szkole na miejskiej uroczystości zakończenia roku szkolnego odebrały również Nagrody Prezydenta Miasta.
Drodzy Absolwenci!

Życzę Wam licznych sukcesów w dalszym życiu i jestem pewien, że każdy z Was pozostawia tu cząstkę siebie, której ślad zostanie na zawsze.

Dla wszystkim Uczniów i ich Rodziców oraz dla Koleżanek, Kolegów Nauczycieli i Pracowników szkoły:

spokojnych, zdrowych i bezpiecznych wakacji! 

Jerzy Kaczmarek


 16.05.2012r. Odbył się apel podsumowujący realizację projektu edukacyjno-wychowawczego  „Dzień dobry”, którego zadaniem  było promowanie i zapoznanie wszystkich uczniów z naszej szkoły z podstawowymi zasadami i umiejętnościami kulturalnego, grzecznego zachowania się w każdej sytuacji. W ramach projektu uczniowie brali udział w przedstawieniach, konkursach, spotkaniach. W ramach tegorocznego projektu profilaktyczno – pedagogicznego  uczestnicy mieli okazję dogłębnie poznać zasady dobrego wychowania.  Podsumowaniem wspólnej, wielomiesięcznej pracy był także konkurs, w trakcie którego sprawdzono w praktyce, czego uczniowie nauczyli się przez cały czas trwania projektu (od września do maja).  W konkursie wzięli udział przedstawiciele klas starszych.


1.06.2012r. Uczniowie ze wszystkich pabianickich szkół wyruszyli na rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany pod patronatem Prezydenta Miasta. Trasa rajdu przebiegała  ulicami: Stary Rynek, Sobieskiego, Piotra Skargi, 20 Stycznia, Grota-Roweckiego, Kopernika, Piotra Skargi, Sobieskiego, Stary Rynek, Grobelną, Kilińskiego, Moniuszki, Wiejską, Wileńską, Orlą, Targową, Moniuszki, Waryńskiego i Bagatela.


11.06.2012r. W sali gimnastycznej odbyła się „lekcja” poświęcona życiu i pracy Janusza Korczaka. Nie była to jednak zwyczajna lekcja, tylko inscenizacja, którą przygotowali uczniowie klasy IV b  (przy wsparciu Żaków), pod opieką wychowawcy,  p. Małgosi Wójtowicz - Kuny. Scenariusz przygotowała i spektakl wyreżyserowała p. Dorota Olejnik, bibliotekarz szkolny.

(więcej w szkolnej gazetce „”Piątka” na piątkę”…)

 


28.05.2012r    Zapraszamy na stronę "Junior Media", gdzie można głosować na najciekawsze (waszym zdaniem) szkolne gazetki internetowe.

(klikając na baner - przenosisz się bezpośrednio na Naszą gazetkę - zagłosuj na NAS). Głosowanie trwa od 28 maja do 03 czerwca.


27.05.2012r    W tym roku szkolnym Dzień Ekologii został zaplanowany w formie szkolnego rajdu ekologicznego. Rajd odbył się 25 maja 2012r na terenie Leśnictwa Dąbrowa należącego do Nadleśnictwa Kolumna. W rajdzie wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz 45 osób opieki (nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice).
Zajęcia terenowe trwały dla poszczególnych klas ok. 3 godzin. Pomimo wcześniejszych niezbyt optymistycznych prognoz pogody, było słonecznie i bezwietrznie. Rajd udał się znakomicie, o czym świadczyły zadowolone miny uczestników. Więcej informacji na temat rajdu znajdziecie wkrótce w najnowszym numerze gazetki szkolnej


24.04.2012r. W Miejskim Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim odbyła się Wojewódzka Konferencja pn. „Kształtowanie kultury bezpieczeństwa”.  Na zaproszenie Kuratorium Oświaty w Łodzi, organizatora spotkania dyrektorów, nauczycieli, uczniów oraz przedstawicieli instytucji wspierających szkoły w tej tematyce, Pabianice i miejską  oświatę reprezentowała nasza szkoła. Zgodnie z harmonogramem konferencja rozpoczęła się zupełnie nietypowo, ponieważ punktualnie o godz. 10-tej w sali widowiskowej wygasły wszystkie światła, a głos p. Henryka Kurasiewicza, wygłaszającego słowo wstępne, rozpoczął spektakl, który nie miał sobie równych w historii działalności Nauczycielskiego Amatorskiego Szkolnego Teatru „BELFER”. Tym razem zespół nauczycieli podjął się trudnego zadania adaptacji baśni Charles’a Perraulta pt. „Kot w butach”. .......więcej w naszym najnowszym numerze gazetki internetowej.

JerzyK


25.04.2012r.   W dniu dzisiejszym drużyna w składzie: Klaudia Zastrużna, Weronika Stregiel i Jakub Ramisz uczestniczyła w II etapie Miejskiej Ligi BRD, który polegał tym razem na sprawdzeniu wiedzy z przepisów ruchu drogowego kierujących i pieszych. Uczniowie rywalizowali w rozwiązywaniu testu jednokrotnego wyboru, uczestniczyli w zabawie "Kto zna - odpowiada" (tutaj najbardziej aktywna była SP9) i pracując w grupie uzupełniali w znaki drogowe  i inne elementy planszę przedstawiającą skrzyżowanie drogowe. Niestety tym razem naszej drużynie nie udało się zająć medalowego miejsca.

 


22.04.2012r. Kolejny sukces odnotował nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania, p. Wojciech Woźniak. W XIX Mistrzostwach w Pływaniu Amatorów „Memoriał ”Zawora”” był bezkonkurencyjny. Zawody organizowane są pod patronatem Prezydenta Miasta Zgierza oraz Starosty zgierskiego. Dystans 50 m stylem dowolnym p. Wojciech pokonał  w czasie 34,24 sek. O jego sukcesach pisaliśmy już wielokrotnie w naszej internetowej gazetce. Niewątpliwie jest to wśród nauczycieli najlepszy w naszym mieście specjalista w tej dyscyplinie sportu.

 


20.04.2012r. Wychowawczynie świetlicy: pp. Ewa Owsik, Ewa Skiba – Jaworowska, Ewa Walczak opracowały scenariusz, pomoce i dekoracje oraz  przeprowadziły XI edycję Miejskiego Konkursu dla uczniów klas II szkól podstawowych pn. „Jestem bezpieczny na drodze”. Zestaw zadań praktycznych w formie tzw. „murzynka” przygotował p. Henryk Kurasiewicz. Znaki drogowe po konkursie będą  stanowiły solidną pomoc dydaktyczną w nauczaniu zasad ruchu drogowego. Wiele ożywienia wniósł także raperski występ zespołu uczniów z koła profilaktyczno – teatralnego „Żak”, przygotowany pod opieką p. Doroty Olejnik we współpracy z pedagogiem Fundacji „Krok po kroku”, p. Dobromirem Makowskim. W konkursie wzięło udział sześć zespołów szkolnych. Zadania podzielone były na trzy konkurencje, tj. prezentacja przeboju muzycznego o tematyce komunikacyjnej w stylu mini playback show, trudny test z wiedzy o ruchu drogowym oraz praktyczne rozwiązywanie „murzynka” , poprzez określenie kategorii znaków drogowych i ich odczytanie, a także wskazanie pierwszeństwa pojazdów na skrzyżowaniu. W ocenie jury pytania były trudne, tym większe więc uznanie należy się zwycięzcom – zespołowi Szkoły Podstawowej nr 13. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1, a trzecie Szkoła Podstawowa nr 8. Więcej w naszej internetowej gazetce „”Piątka” na piątkę”.


23.03.2012r.  Dnia 23.03.2012 uczniowie naszej szkoły: Natalia Duniec, Maciej Ryder i Mikołaj Stański uczestniczyli w I etapie Miejskiej Ligi BRD dla klas IV. Do SP14 zgłosiły się prawie wszystkie reprezentacje pabianickich szkół podstawowych (oprócz SP nr 3). Etap składał się z indywidualnego testu wyboru, drużynowego układania puzzli przedstawiających wybrane znaki drogowe i gry w stylu "Skojarzenia". Po podliczeniu punktów z poszczególnych zadań, okazało się, że zwyciężyła drużyna reprezentująca naszą szkołę. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


28.02.2012r. Po raz drugi w tym roku szkoła otworzyła drzwi dla przedszkolaków. Tym razem grupy dzieci z Przedszkoli Miejskich nr 2 i nr 5 wzięły udział w zajęciach komputerowych w nowej pracowni dla dzieci młodszych oraz plastyczne w pracowni dla dzieci sześcioletnich, które rozpoczęły naukę w naszej szkole od 1 września 2011r. Zajęcia przeprowadzili: p. Beata Dyła – Fontańska oraz p. Henryk Kurasiewicz, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Rodzice odbierali dzieci po zajęciach, cierpliwie oczekując na ich zakończenie. Była to także okazja do rozmów nt. ich planów edukacyjnych oraz prezentacja przygotowania  i możliwości  szkoły w zakresie nauczania sześciolatków. Zmiana ustawy o systemie oświaty  przedłużyła termin rozpoczęcia obowiązkowej edukacji szkolnej do 1.09.2014r., pozostawiając decyzję rodzicom, mimo iż uczniowie sześcioletni , którzy nie rozpoczęli nauki w szkole we wrześniu 2011r. realizują program rocznego przygotowania przedszkolnego i w przypadku ich pozostania w przedszkolu będą ten program powtarzać.

Przypominamy jednocześnie, że trwają zapisy do klas pierwszych dla dzieci siedmioletnich

 (rocznik 2005 – rozpoczyna obowiązkową naukę), a także dzieci sześcioletnich (rocznik 2006).

ZAPRASZAMY RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DO SEKRETARIATU SZKOŁY.

DYREKCJA SZKOŁY UDZIELI WSZELKICH INFORMACJI NT. WARUNKÓW NAUKI I OPIEKI W SP5. Telefon: 42 2153495 lub 42 2152458.


19.02.2012r. Juz od 19 lutego możecie głosować na naszą gazetkę opublikowaną na platformie JUNIOR MEDIA. Głosowanie zakończy się 26 lutego. Aby zagłosować, należy kliknąć na poniższy baner, który przeniesie Was na stronę Junior Media. Serdecznie zapraszamy!


5.02.2012r.     W dniu 1 lutego zmarła p. Jadwiga Urbańska, wieloletnia nauczycielka i b. wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach. Cześć Jej pamięci!

Pożegnalna Msza Św. odbędzie się w Sanktuarium Św. Maksymiliana M. Kolbe w Pabianicach o godz. 18.00 w poniedziałek, 6 lutego. Zgodnie z wolą Zmarłej, po kremacji, ceremonia pogrzebowa będzie kontynuowana w Pile w środę.
Pod koniec ub. roku Pani Jadwiga udzieliła wywiadu redakcji naszej szkolnej gazetki internetowej ""Piątka" na piątkę". Zapraszamy do lektury na stronie:......tutaj......


Kadaja24.01.2012r      Kadaja pochodzi z Grenlandii i został wykonany przez Aleksandra Kubiaka – kl. II a. Nagrodą w konkursie jest koncert Majki Jeżowskiej. Od 20 stycznia do 17 lutego 2012r. można będzie poprzez stronę naszej szkoły głosować na eskimoska Kadaja. Kliknięcie na zdjęcie laleczki spowoduje przekierowanie na Facebook UNICEF Poland, gdzie można ODDAĆ SWÓJ GŁOS znajdując wśród wielu laleczek właśnie tę naszą.


22.12.2011r. Zdrowych, radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów i spełnionych marzeń w Nowym Roku

 życzy Dyrekcja Szkoły.


 

 

19.12.2011r. Już od 19 grudnia do 24 grudnia (do godziny 23.59) możecie głosować na wybrane przez siebie gazetki. Tym razem głosujemy na gazetkę nr 6. Mamy nadzieję, że wśród wyróżnionych znajdzie się również "<Piątka> na Piątkę". Jeśli chcesz oddać na nas swój głos - kliknij na baner, a przeniesie Cię bezpośrednio na stronę JUNIOR MEDIA.


22.11.2011r.       Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru szkolnej gazetki internetowej "<Piątka> na Piątkę", gdzie znajdziecie garść informacji dotyczących życia szkoły, bardzo ciekawy wywiad z p. J. Urbańską, byłą nauczycielką i wicedyrektorem w SP5, ciąg dalszy wspomnień z pielgrzymki do Santiago de Compostela w słonecznej Hiszpanii oraz wiele innych ciekawych artykułów.  Zapraszamy.           Redakcja


14.11.2011r. 14 listopada 2011, w Szkole Podstawowej nr 5 im. G. Piramowicza odbyło się spotkanie z panią Joanną Krzyżanek, bardzo poczytną autorką książek dla dzieci. Pani Joanna, spotkała się z uczniami z klas od pierwszej do czwartej. Mówiła o książkach, o zbliżających się świętach i o….. dobrych manierach, ponieważ spotkanie z pisarzem to jeden z elementów dorocznego projektu profilaktyczno – edukacyjnego, w tym roku poświęconego propagowaniu zasad savoir – vivre.


5.11.2011r. We współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Pabianic oraz Oddziałem PTTK im. Kazimierza Staszewskiego nauczyciele naszej szkoły zorganizowali  XV Rajd Pamięci Zasłużonych Pabianiczan poświęcony tym razem Rodzinie Staszewskich. Wzięło, w nim udział 227 uczestników podzielonych na 19 zespołów pod opieką 24 nauczycieli. Rajd miał charakter gwiaździsty, tj. drużyny startowały z trzech miejsc położonych najbliżej ich szkoły. Na starcie i w kolejnych punktach czekały na nich trudne zadania związane z historią rodziny Staszewskich, historią Oddziału PTTK oraz nietypowa konkurencja sprawnościowa – nawiązująca do dawnych zabaw podwórkowych (piłka szmacianka, tzw. kowal lub toczenie fajerki za pomocą pogrzebacza). W czasie rajdu zespoły układały wiersz o Pabianicach. Wszystkie utwory prezentujemy w naszej szkolnej gazetce „”Piątka” na piątkę”. Serdecznie dziękuję za współpracę przy organizacji rajdu Koleżankom i Kolegom, nauczycielom szkoły, tj. Paniom:  Beacie Florczak, Beacie Dyła – Fontańskiej, Paulinie Dziubczyk, Lidii Golewskiej, Annie Kmiecik, Sylwii Łaguniak, Dorocie Olejnik, Ewie Owsik,  Ewie Walczak, Alicji Zieja oraz Panom: Henrykowi Kurasiewiczowi, Dariuszowi Sauterowi, Januszowi Koźlenko. Gratulacje składam naszym drużynom, które pod opieką p. Doroty Stolińskiej i p. Renaty Adler  skutecznie rywalizowały na trasie rajdu, zajmując w końcowej klasyfikacji II miejsce. Przed zakończeniem rajdu uczestnicy mieli również okazję obejrzeć w Muzeum Miasta Pabianic wystawę poświęconą rodzinie Staszewskich, przygotowaną przez kustosza p. Roberta Adamka, a także dzięki uprzejmości Pana Tomasza Chmielewskiego, właściciela Kina „TOMI”, obszerne fragmenty filmu „Tata Kazika” w reż. Jerzego Zalewskiego. Dziękuję również wicekomandorom rajdu, p. Annie Leśniak, p. Aleksandrowi Dudzie oraz p. Radosławowi Szymańskiemu i p. Sławomirowi Szczesio za efektywną współpracę. Klasyfikację i obszerne sprawozdanie z rajdu znajdziecie w szkolnej gazetce.

Dziękuję
Jerzy Kaczmarek, komandor rajdu

 


28.10.2011r. W dniu 5 listopada nauczyciele naszej szkoły, we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Pabianic oraz Oddziałem PTTK organizują XV Rajd Pamięci Zasłużonych Pabianiczan, poświęcony Rodzinie Staszewskich. Warto przypomnieć, iż na ścianie jednego z budynków szkoły znajduje się pamiątkowa tablica, odsłonięta w grudniu ub. roku z udziałem Kazika, lidera zespołu Kult. Do udziału w rajdzie zapraszamy uczniów klas starszych, tj. szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Regulamin rajdu


13.10.2011r. Odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszaków. Dzieci, zanim zostały pasowane na uczniów naszej szkoły, musiały wykazać się swoimi umiejętnościami i złożyć uroczyste ślubowanie. Jak co roku święto pierwszaków połączone jest  z Dniem Edukacji Narodowej. Dyrektor, wszystkim pracownikom szkoły, złożył życzenia dalszej owocnej pracy. Więcej już wkrótce w naszej GALERII ZDJĘĆ.


12.10.2011 r. W dniu 8 października 2011r. odbył się V Rajd Miejski przygotowany dla wszystkich szkół podstawowych w naszym mieście, z okazji XI Dnia Papieskiego. Patronat nad rajdem objęła Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, organizująca Dni papieskie. Głównym celem tego dnia jest pogłębienie wiedzy o Janie Pawle II i przybliżenie jego nauki oraz zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnej a ubogiej młodzieży z całej Polski. Uczestnicy rajdu włączają się w to dzieło. Tegoroczny Dzień Papieski obchodzimy pod hasłem Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy. Jest to szczególny Dzień Papieski, gdyż od 1 maja możemy modlić się do błogosławionego Jana Pawła II, prosząc o potrzebne łaski.
W rajdzie wzięło udział 8 drużyn z 6 szkół.
Sponsorem nagród był Urząd Miasta Pabianice oraz Ksiądz Proboszcz Jacek Gasiński.
       W tym roku z okazji XI Dnia Papieskiego przygotowaliśmy wraz z Młodzieżą Misjonarską działającą przy parafii NMP wystawę fotografii ph. „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, do takich bowiem należy królestwo Boże”. (Mk 10,14) Fotografie przedstawiają modlące się dzieci, młodzież, uczestników V Rajdu Papieskiego, którzy jak błogosławiony Jan Paweł II są ludźmi modlitwy. Wystawę można oglądać w kościele NMP w dn. 9 – 23 października 2011.

Składamy ogromne podziękowania Pani Justynie Słoń właścicielce Studia Fotograficznego FOTO – SŁOŃ za pomoc przy organizacji wystawy. 

Paulina Dziubczyk


27.09.2011r.    Jak co roku w naszej szkole, odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego zatytułowanego  „Bezpieczna droga do szkoły”, zaadresowanego do uczniów klas pierwszych. Przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji przeprowadzili lekcję na temat prawidłowego  zachowania w ruchu ulicznym. Następnie przedstawiciel firmy Statoil wraz z P. dyrektorem wręczyli laureatom cenne nagrody. W tegorocznej edycji konkursu pierwsze miejsce i cenną główną nagrodę – rower, wywalczył Kacper Wasilewski z klasy I a.

 Wrzesień -  Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w miejską akcję: „Przytul Zwierzaka”. Pomagamy bezpańskim zwierzętom z pabianickiego schroniska poprzez przynoszenie karmy dla psów dorosłych i szczeniąt, kaszy, makaronów, koców i misek. Każda klasa zbiera punkty na własne konto. Dla zwycięzcy przeznaczona jest nagroda. Wyniki można sprawdzić w gazetce internetowej „<Piątka> na Piątkę”


1.09.2011r. Inauguracja roku szkolnego była ważnym wydarzeniem dla uczniów klas pierwszych. W szkole w trzech oddziałach będą uczniowie sześcioletni, dla których przygotowana została sala edukacji wczesnoszkolnej. Trwają prace adaptacyjne do uruchomienia pracowni informatycznej dla klas I – III, która będzie mieściła się w dawnej sali zajęć ruchowo- korekcyjnych. Na razie jest to dziesięć zestawów komputerowych oraz wyposażenie multimedialne, mamy jednak nadzieję, że najbliższych miesiącach uda się uzupełnić te zasoby o kolejne zestawy. Każdy uczeń chciałby przecież usiąść przy „swoim” komputerze. W bieżącym roku szkolnym mamy 324 uczniów w 14 oddziałach. Kadrę pedagogiczną tworzy 27 w pełni wykwalifikowanych nauczycieli, w tym 8 dyplomowanych, 17 mianowanych i 2 kontraktowych. Szkoła realizuje zadania określone w jej „Koncepcji funkcjonowania i rozwoju /…/” oraz Programie wychowawczym szkoły i Szkolnym programie profilaktyki. A więc… Wielu sukcesów w nowym roku szkolnym!


INFORMACJE Z LAT UBIEGŁYCH ZNAJDUJĄ SIĘ POD TYM ADRESEM -   Archiwum