Szkoła Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza jest jedną z  najstarszych szkół w Pabianicach. Tradycja szkoły sięga 1917r., kiedy to Deputacja Szkolna przy Magistracie Miasta podjęła decyzję o jej powołaniu. W październiku 1924r. szkoła została przeniesiona do bliźniaczego budynku na rogu ulicy Zamkowej i Cerkiewnej (obecnie Poniatowskiego) i nadano jej imię Grzegorza Piramowicza, sekretarza Komisji Edukacji Narodowej.

Nasza placówka położona jest w dogodnym dla dojeżdżających punkcie miasta, przy głównej ulicy, która w pobliżu (ok. 200 m.) krzyżuje się ze  szlakiem komunikacyjnym, łączącym Łódź i Sieradz (dalej: Wrocław, Poznań).  BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW, a zwłaszcza KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA W  RUCHU ULICZNYM, jest dla nas stałym zadaniem priorytetowym. Szkoła zatrudnia pracownika, którego zadaniem jest bezpieczne przeprowadzanie dzieci i ich opiekunów przez ulicę.  Z jego pomocy korzysta również wielu mieszkańców miasta. W tym zakresie ściśle współpracujemy także z Policją oraz Strażą Miejską.   Szkoła mieści się w dwóch budynkach dydaktycznych, połączonych salą gimnastyczną. Trzeci budynek, który wchodzi w skład kompleksu zabudowań, mieści świetlicę oraz kuchnię i stołówkę szkolną. W 2017r. szkoła wzbogaciła się o łącznik między budynkiem dydaktycznym a budynkiem świetlicy, który ułatwia przemieszczanie się bez wychodzenia na zewnątrz. Odnowiona została elewacja obiektu oraz ocieplone poddasze. Łączna powierzchnia użytkowa obiektów, zlokalizowanych  na powierzchni 7 801 m2, wynosi ponad 2 600 m2. Na jednym poziomie nauczania funkcjonują dwie – trzy klasy, w których uczy się od 21 do 25 uczniów, co zapewnia dobre warunki nauczania, szybkie rozpoznanie potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci oraz zapewnienie im bezpiecznego pobytu w szkole. Układ architektoniczny budynków umożliwia oddzielenie klas młodszych od starszych. Szkoła podejmuje działania ułatwiające adaptację dzieci, zapewniamy odrębne, dobrze wyposażone pracownie. Świetlica szkolna czynna jest w terminach uwzględniających potrzeby rodziców i opiekunów (w godz. od 7.00 do 17.00).    Kuchnia szkolna przygotowuje dwudaniowe, pełnowartościowe obiady. Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny z dostępem do internetu (tablice, TV, wideo), a także w sprzęt i pomoce dydaktyczne pozyskane z funduszy europejskich dostosowane do wieku dzieci. Dysponujemy salą gimnastyczną, biblioteką z centrum multimedialnym, pracownią komputerową. Kadrę pedagogiczną tworzy 36 w pełni wykwalifikowanych nauczycieli, którzy podejmują wiele oryginalnych i niepowtarzalnych inicjatyw pedagogicznych.  Od kilku  lat działa w szkole profilaktyczne koło teatralne, które  umożliwia uczniom poznanie tajników sztuki aktorskiej, oswaja z występami przed publicznością, uczy pracy w grupie i współodpowiedzialności, metod walki ze stresem oraz kontrolowania złości. Zaplanowane przedstawienia mają charakter profilaktyki uzależnień i przemocy. 

Uczniowie, którzy uczestniczą  niemal we wszystkich konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych na terenie miasta i powiatu, odnoszą wiele sukcesów. Pedagog szkolny koordynuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, wspomaga dzieci i ich rodziny  we wszystkich sprawach wymagających interwencji lub wsparcia. Dla dzieci wymagających specjalistycznej pomocy prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, logopedyczne oraz terapia pedagogiczna. Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać na licznych, bezpłatnych zajęciach (m. in. zajęcia  muzyczne, informatyczne, techniczne, gry i zabawy rozwojowe, wychowanie do życia w rodzinie,  zajęcia udzielania pierwszej pomocy),  a także różnorodnych kołach zainteresowań, np.:
-         ekologicznym

-         turystycznym
-         j. angielskiego
-         matematycznym
-         sportowych

 i innych.

W klasach czwartych prowadzona jest nauka i doskonalenie pływania w miejskiej pływalni, w ramach zajęć pozalekcyjnych nauka gry w badmintona, koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, tenisa stołowego itp.

Szkoła realizuje wiele ciekawych imprez i uroczystości, a na stałe do kalendarza zostały wpisane m. in.: pasowanie uczniów klas pierwszych połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Patrona, Dzień Ekologii, Dzień Otwarty dla dzieci z przedszkoli, Międzyszkolny Konkurs dla uczniów klas młodszych pn. „Jestem bezpieczny na drodze”, zabawy sportowe organizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego we współpracy  z zaprzyjaźnionymi szkołami, ekologiczny rajd szkolny, konkursy plastyczne, recytatorskie, czytelnicze, uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocne, spotkania muzyczne, wyjazdy do teatrów, wycieczki turystyczno – krajoznawcze itp. Wszystkie ważne wydarzenia uczniowie i nauczyciele – dziennikarze opisują w szkolnej gazetce internetowej „”Piątka” na piątkę” oraz na stronie  szkoły w na portalu FacebookSzkoła zapewnia opiekę medyczną w podstawowym zakresie.  Od 1 września 2017r. szkoła jest szkołą ośmioklasową. Reforma oświaty postawiła przed nami zadanie dostosowania do nowych wymagań w zakresie realizacji podstaw programowych z nowych przedmiotów (j. niemiecki, geografia, fizyka, chemia, biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie).  Do szkoły przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w jej obwodzie.  Na wniosek rodziców /opiekunów prawnych/, w przypadku wolnych miejsc, do szkoły mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza jej obwodem (po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego).

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5:

Agrestowa

Kolejowa

Powstańców Warszawy

Akacjowa

Konopnickiej nr: 1-43,2-56

Reymonta

Armii Krajowej

Kard. Wyszyńskiego

Sienkiewicza

Batalionów Chłopskich

Kostki Napierskiego

Składowa

Brauna

Lutomierska

Skłodowskiej – Curie od nr 17

Broniewskiego

Łaska nr: 1 – 26

Słowackiego

Brzoskwiniowa

Łączna

Szynkielewska

Brzozowa

Łukowa

Śliwkowa

Cicha nr: 1-37, 2-28

Jana Matejki

Topolowa

Cyprysowa

Mickiewicza

Warzywna

Czereśniowa

Mielczarskiego

Wiśniowa

Dąbrowskiego nr: 1-27,2-24

Moniuszki nr: 43-75,60-86

Wspólna

Gromadzka

Nieduża

Wyspiańskiego

Jaworowa

Oliwkowa

Żeromskiego nr: 1-29, 2-22

Jesionowa

Partyzancka nr: 1-19,2-8

Zamkowa od nr 40 i 51

Karniszewicka nr: 43-135, 48-150

Pomorska

Zielona

Klonowa

Poniatowskiego

Żytowicka