ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PONIEDZIAŁEK

 

Rodzaj zajęć

Nauczyciel

Do kogo kierowane

Godzina zajęć

Miejsce zajęć

Zajęcia logopedyczne

Joanna Pacześ  - Andrzejewska

Klasy Ia, Ib

8.00 – 8.45

Pracownia nr 13

Zajęcia terapii pedagogicznej

Urszula Bodył

Klasy IVb, Va, Vb

8.00 – 8.45

Pracownia nr 5

Zajęcia rozwijające –koło polonistyczne

Sylwia Grzeszna

Klasa Va, Vc

8.55- 9.40

Pracownia nr 14

Zajęcia rozwijające –koło języka angielskiego

Małgorzata Wójtowicz - Kuna

Klasa Vc

9.50 – 10.35

Pracownia nr 9

Zajęcia ind. z języka polskiego

Renata Kołodziejska

Klasa IIa

12.00 – 12.45

świetlica

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego (co dwa tygodnie)

Dorota Stolińska

Klasy Va, Vb, Vc

15.45 – 16.30

Pracownia nr 6

WTOREK

 

Rodzaj zajęć

Nauczyciel

Do kogo kierowane

Godzina zajęć

Miejsce zajęć

Zajęcia logopedyczne

Edyta Chrzęst

Klasa IIa

8.00 – 8.45

Pracownia nr 13

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 

Janusz Koźlenko

Klasy VIa, VII, VIII

8.00 – 8.45

Pracownia nr 16

Zajęcia terapii pedagogicznej

Renata Adler

Klasy IIIa, IIa, IIb

8.00 – 8.45

Pracownia nr 1

Zajęcia terapii pedagogicznej

Marta Tomczyk

Klasy VIb, VIIIb, c dz

8.00 – 8.45

Pracownia nr 10

Zajęcia terapii pedagogicznej

Urszula Bodył

Klasy VIIb, VIIa chł

8.00 – 8.45

Pracownia nr 5

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego (co dwa tygodnie)

Małgorzata Wójtowicz – Kuna

Klasy VIIa, b dz

8.55 – 9.40

Pracownia nr 13

Zajęcia rozwijające – koło wychowania komunikacyjnego

Henryk Kurasiewicz

Klasa IIb

9.50 – 10.35

Pracownia nr 13

Zajęcia rozwijające – koło języka angielskiego

Marlena Nowak Czestkowska

Klasa IVc

13.55 – 14.40

Pracownia nr 2

Zajęcia terapii pedagogicznej

Anna Kmiecik

Klasy IVc, Vc

14.50 – 15.35

Pracownia nr 13

Zajęcia rozwijające – koło matematyczne

Henryk Kurasiewicz

Klasy IIa, IIb

14.50 – 15.35

Pracownia nr 1

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 

Aleksander Duda

Klasy IVc, Va, Vb, Vc, VIb

14.50 – 15.35

Pracownia nr 8

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

Małgorzata Naumowicz

I tydzień klasy II a, b

II tydzień klasy IIIa, IV

14.50 – 15.35

Pracownia nr 4

ŚRODA

 

Rodzaj zajęć

Nauczyciel

Do kogo kierowane

Godzina zajęć

Miejsce zajęć

Zajęcia terapii pedagogicznej

Joanna Pacześ  - Andrzejewska

Klasy VIIIb chł, VIIIa

8.00 – 8.45

Pracownia nr 13

Zajęcia ind. z języka polskiego

Alicja Zieja

Klasa VIIIa

8.00 – 8.45

Pracownia nr 11

Rewalidacja

Lidia Golewska

Klasa VIIIa

15.45 – 16.30

Pracownia nr 13

Zajęcia rozwijające – koło sportowe SKS

Wojciech Woźniak

Klasy V -  VIIII chł

15.45 – 16.30

Sala gimnastyczna

Szkolne Koło Strzeleckie (raz w miesiącu)

Marta Tomczyk

Klasy VI, VII, VIII

 

Klub Strzelecki Walter

CZWARTEK

 

Rodzaj zajęć

Nauczyciel

Do kogo kierowane

Godzina zajęć

Miejsce zajęć

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego

Marlena Nowak – Czestkowska

Klasy IVc,  Va, Vb

8.00 – 8.45

Pracownia nr 8

Zajęcia rozwijające

Renata Adler

Klasa IIIa

8.00 – 8.45

Pracownia nr 1

Zajęcia rozwijające – koło sportowe SKS

Tomasz Sujecki

Klasy Vb, IVc, Va

8.55 – 9.40

Sala gimnastyczna

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego (co dwa tygodnie)

Małgorzata Wójtowicz – Kuna

Klasy VIIa, b chł, VIa, b dz

14.50 – 15.35

Pracownia nr 9

Zajęcia ind. z języka polskiego

Alicja Zieja

Klasa VIIIa

14.50 – 15.35

Pracownia nr 14

Zajęcia socjoterapeutyczne

Urszula Bodył

Klasy II - VIII

15.45 – 16.30

Pracownia nr 8

Zajęcia rozwijające – - koło sportowe SKS

Lidia Golewska

Klasy III – VIIII dz

15.45 – 16.30

Sala gimnastyczna

PIĄTEK

 

Rodzaj zajęć

Nauczyciel

Do kogo kierowane

Godzina zajęć

Miejsce zajęć

Zajęcia logopedyczne

Joanna Pacześ  - Andrzejewska

Klasy IVb, IVc

8.00 – 8.45

Pracownia nr 13

Zajęcia logopedyczne

Katarzyna Dumka

Klasy Va, Vb, VIIb, IIb

8.00 – 8.45

Pracownia nr 6

Zajęcia terapii pedagogicznej

Marta Tomczyk

Klasa VIIa

8.00 – 8.45

Pracownia nr 10

Zajęcia terapii pedagogicznej

Anna Kmiecik

Klasy Va, Vb, VIa

8.55 – 9.40

Pracownia nr 13

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego (co dwa tygodnie)

Dorota Stolińska

 VIIa, b dz, VIa

8.55 – 9.40

Pracownia nr 14

 

Zajęcia logopedyczne

Edyta Chrzęst

Klasy IIa, IIIa

11.50 – 12.35

Pracownia nr 13

Zajęcia ind. z języka polskiego

Renata Kołodziejska

Klasa IIa

11.45 – 12.30

świetlica

Zajęcia terapii pedagogicznej

Marta Tomczyk

Klasa VIIIc chł

13.55 – 14.40

Pracownia nr 10

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

Tomasz Klimek

I tydzień VIIa, b chł, VIb

II tydzień VIIIa, b, c

14.50 – 15.35

Pracownia nr 11

Zajęcia rozwijające – zespół wokalny

Adam Suwald

Klasy III - VIII

15.45 – 16.30

Pracownia nr 12

SOBOTA

 

Rodzaj zajęć

Nauczyciel

Do kogo kierowane

Godzina zajęć

 

Szkolne Koło Turystyczne

Aleksander Duda, Maria Stencel

Klasy IV - VIII