Wychowawcy oddziałów

Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach

(rok szkolny 2018/2019)

I a

Joanna Pacześ - Andrzejewska

I b

Henryk Kurasiewicz

II a

Edyta Chrzęst

II b

Anna Kmiecik

III a

Renata Adler

IV b

Tomasz Sujecki

IV c

Marlena Nowak - Czestkowska

V a

Katarzyna Dumka

V b

Maria Stencel

V c

Alicja Zieja

VI a

Tomasz Klimek

VI b

Sylwia Grzeszna

VII a

Małgorzata Wójtowicz – Kuna

VII b

Janusz Koźlenko

VIII a

Wojciech Woźniak

VIII b

Sylwia Łaguniak

VIII c

Marta Tomczyk