Harmonogram zebrań z rodzicami

24 stycznia (środa) i 25 stycznia (czwartek) 2018

Klasa

Dzień / godzina

Pracownia

I a

czwartek 17.00

4

I b

czwartek 17.00

3

II a

czwartek 17.00

1

III a

środa 18.00

4

III b

środa 18.00

3

III c

środa 18.00

1

IV a

czwartek 17.00

6

IV b

po feriach zimowych

---

IV c

czwartek 17.00

11

IV d

czwartek 17.00

8

V  a

środa 17.00

6

V  b

środa 17.00

14

VI a

czwartek 17.00

9

VI b

czwartek 17.00

16

VII a

środa 17.00

12

VII b

czwartek 17.00

5

VII c

środa 17.00

10

 Na czas zebrań boisko szkolne będzie dostępne do zaparkowania samochodu

(uwaga! zalegający śnieg może utrudnić jazdę przez teren boiska).

  

Terminy dyżuru nauczycieli dla kontaktów z rodzicami uczniów:

Spotkania indywidualne

wg harmonogramu wychowawców, nauczycieli i potrzeb wychowawców oraz rodziców.

 

Zachęcamy Rodziców / Opiekunów do kontaktowania się wychowawcą i nauczycielami

za pośrednictwem  modułu „Wiadomości” w e-dzienniku.

W razie problemów z e-dziennikiem proszę kontaktować się mailowo z p. Dariuszem Sauterem,
pisząc e-mail'a na adres:
sp5_pracownia@op.pl

Korzystanie z e-dziennika i przesyłanie wiadomości jest całkowicie bezpłatne.